YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair cultuur muziek kunst taal design uitdrukkingen en spreekwoorden groningen architectuur lpf ppr pim fortuyn koningin wilhelmina gijsbert karel van hogendorp kabinet-kuyper koning willem-alexander willem i z.m. (koning willem i) koning willem frederik willem-iv willem-iv-van-oranje-nassau erfstadhouder willem v () erfstadhouder willem v koning willem i koning willem frederik willem van oranje koningshuis z.m. () koning willem-alexander de koning koningin maxima ministeriele verantwoordelijkheid joop den uyl koningin juliana koningin beatrix jan peter balkenende abraham kuyper prinses catharina-amalia van swinden frans-adam van der duyn van maasdam jan willem pieneman prins willem algemeen bestuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1344 voor - prins willem - in 0.0791640281677246 seconden.

Z.M. (koning Willem I) koning Willem Frederik, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

De 'Koning-Koopman'. Eerste Nederlandse koning na het herstel van de zelfstandigheid in 1814. Had ervaring als vorst opgedaan in Fulda. Regeerde als verlichte autoritaire vorst en zette zich in voor ontwikkeling van het economisch leven (kanalen! ... frederik, koning der nederlanden, groothertog van luxemburg, prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

erfstadhouder Willem V, prins van Oranje en Nassau

Intelligente, maar conservatieve stadhouder. Volgde als driejarige onder voogdij van de hertog van Brunswijk zijn jong-gestorven vader op. Was niet bereid het oligargische regeringssysteem te hervormen en kwam daardoor steeds meer onder vuur te liggen. ... willem v, prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Willem-IV-van-Oranje-Nassau

Willem-IV-van-Oranje-Nassau

Willem IV van Oranje-Nassau ... 1 september 1711 - huis ten bosch, 22 oktober 1751), prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Willem van Oranje

Willem van Oranje 1533-1584 Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de 'vader des vaderlands', als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat. ... waren luthers, maar toen hij dankzij een erfenis in 1544 het prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Z.M. koning Willem-Alexander, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

Koning Willem-Alexander bekleedt sinds 30 april 2013 het koningschap. Hij werd in 1967 geboren als oudste zoon van prinses Beatrix en prins Claus. Hij volgde onder meer een opleiding aan het Atlantic College in Wales en bij de Nederlandse Marine en studeerde geschiedenis in Leiden. ... koning willem-alexander, koning der nederlanden, prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jan Willem Pieneman

Jan Willem Pieneman

Pieneman, portret door zijn zoon Nicolaas, 1860 (detail) Nederlandse schilder, etser van portretten, historie, landschappen, genrekunst, geschiedenis, stadsgezichten, geboren 4 november 1779 Abcoude - overleden 8 mei 1853 in Amsterdam. ... leger. op een brancard, links op de voorgrond, ligt prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1814
Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... van nederland bij het franse keizerrijk. de erfstadhouder prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814
Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... bepalingen grondwet van 1814 - hoofdinhoud erf prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ch.A.F.R. prins De Gavre

Officier en hofdignitaris die in 1815 tot lid van de Eerste Kamer werd benoemd en die in 1830 tijdens de buitengewone zitting optrad als Senaatsvoorzitter. Was verder actief als directeur van de Academie van Wetenschappen en Letterkunde in Brussel. ... prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Z.M. (koning Willem III) Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau

Vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgde in 1849 zijn vader pas na enige aarzeling op, omdat hij weinig ingenomen was met de nieuwe liberale Grondwet. Trachtte nog enige jaren zijn macht enigszins te herwinnen. ... lodewijk, koning der nederlanden, groothertog van luxemburg, prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijn van troonopvolging
Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander nu zou overlijden of terugtreden als koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn om hem op te volgen. ... overlijden of terugtreden als koning, is zijn oudste dochter, prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onze koningen en koninginnen sinds 1813
Nederland bestaat sinds 1813 als zelfstandige eenheidsstaat. Sinds 16 maart 1815 is Nederland een koninkrijk, nadat soeverein vorst Willem zichzelf tot koning uitriep. ... zichzelf tot koning uitriep. van 1798 tot 1813 verbleef erf prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beatrix
Hare Majesteit de Koningin Koningin Beatrix volgt in 1980 haar moeder op als Koningin der Nederlanden. Vanaf dat moment maakt Hare Majesteit deel uit van de Regering. ... majesteit deel uit van de regering. de koningin was gehuwd met prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
W.F. graaf van Reede
Staatsman ten tijde van koning Willem I. Marineofficier en later officier in het leger te velde. Als generaal-majoor betrokken bij de Slag bij Waterloo. Was gouverneur van prins Frederik en hofmaarschak onder Willem I, die hem in 1824 benoemde tot minister van Buitenlandse Zaken. ... betrokken bij de slag bij waterloo. was gouverneur van prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Merode
De Merode, ook von Merode en van Merode genaamd, is een oud Belgisch, Duits en Nederlands adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit het Rijnland. De familie draagt de titel Prins de Merode. Door huwelijk is dit geslacht verbonden met tal van adellijke families, terwijl het tevens gelieerd is aan de meeste Europese vorstenhuizen. ... afkomstig uit het rijnland. de familie draagt de titel prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Uitkeringen leden Koninklijk Huis
Koning Willem Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koning Willem-Alexander in 2016 € 5,4 miljoen, waarvan ongeveer € 4,5 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. ... huis - hoofdinhoud koning willem alexander, koningin maxima en prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoe begint een brief aan koning Willem-Alexander? En aan andere leden van het Koninklijk Huis?

In onderstaand overzichtje, dat gebaseerd is op het boek Titels, graden en titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, staat hoe u de leden van het Koninklijk Huis het best kunt aanschrijven of aanspreken. ... en koningin maxima der nederlanden majesteiten majesteiten prins - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Lamoraal van Egmont
Prins Lamoraal I van Gavere, Graaf van Egmont (ook: Egmond) (Elzele (kasteel La Hamaide), Henegouwen, 18 november 1522 - Brussel, 5 juni 1568) was een generaal en staatsman in Vlaanderen vlak voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog. ... van egmont prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Albertine Agnes
Prinses van Oranje-Nassau ('s-Gravenhage 9-4-1634 - Oranjewoud 24-5-1696). Dochter van Frederik Hendrik prins van Oranje (1584-1647) en Amalia van Solms-Braunfels (1602-1675). Huwde op 2-5-1652 in Kleef met stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz (1613-1664). Uit dit huwelijk werden 2 dochters en 1 zoon geboren. Regentes voor haar zoon (1664-1675) Hendrik Casimir II. Met Johan Maurits spande zij zich in voor de verdediging van het Noorden tegen de Münstersen. Albertine probeerde een goede relatie te behouden met Willem III. ... agnes prins - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Anna Paulowna van Rusland
Anna Paulowna (Russisch: Anna Pavlovna) (Sint-Petersburg, 18 januari 1795 — Den Haag, 1 maart 1865), Grootvorstin van Rusland, behorend tot het Huis Romanov, was als echtgenote van koning Willem II van 1840 tot 1849 koningin der Nederlanden. ... van paul), gaf anna ten huwelijk aan de nederlandse kroon prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
George III
George III van het Verenigd Koninkrijk ... 1820 koning van hannover. jeugd hij was een zoon van frederik, prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Het Wilhelmus
Het Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. De auteur is waarschijnlijk Marnix van St. Allegonde, alhoewel sommigen beweren dat het Coornhert is geweest. ... zou hebben gedicht. hij was dichter en intimus van prins - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
De Koning en het voorzitterschap van de Raad van State
Het voorzitterschap door de Koning dateert uit de tijd dat de Raad van State nog rechtstreeks advies gaf aan de Koning. De Koning was 'king in the council'. Sinds invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 kan de Koning niet meer zelfstandig advies vragen aan de Raad van State en neemt de Koning ook geen deel meer aan de werkzaamheden van de Raad. ... van de koning koningin wilhelmina 21-03-1901 intrede prins - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dutalis
Van 1785, het jaar waarin Pierre Gabriël Germain Dutalis (1755-1814) meester-zilversmid te Brussel werd, tot 1844, het jaar waarin Joseph Germain Dutalis zijn activiteiten staakte. ... in afwisseling met den haag. aan de koning en aan de prins - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40