YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur koninklijk predikaten jonker koninklijke predicaten predikaat predicaat hofleverancier jonkheer jonkvrouw literair taal design koninklijke-bibliotheek-nederland namen muziek architectuur mode titulatuur adel edelman brief- en e-mailconventies adelen adeldom adelstand adellijke adellijk hoofdletter of kleine letter rozenburg bna plateelbakkerij-rozenburg plateelbakkerij-zuid-holland aanspreekvormen bond van nederlandsche architecten bond van nederlandse architecten j.m. van kempen van kempen aanspreekvorm kempen & begeer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 751 voor - predicaat koninklijke - in 0.0421509742736816 seconden.

Predicaat

Kunstbus - Predicaat (van Latijn praedicere) betekent letterlijk 'dat, wat ergens van gezegd wordt': een kwaliteit, eigenschap of gezegde dus. De term predicaat in de taalkunde en in het recht van de adel geeft een nadere beschrijving van een bepaald onderwerp. ... predicaat

                                                                                                                                           

Koninklijke-Bibliotheek-Nederland

Kunstbus - Koninklijke Bibliotheek Nederland Nationale bibliotheek van Nederland opgericht in 1798. Sinds 31 augustus 1993 zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ... bewind van koning lodewijk napoleon ontving de bibliotheek het predicaat

                                                                                                                                           
adel
Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... (de titel is nu volgens duits burgerlijk recht de naam) en het predicaat

                                                                                                                                           
J.M. van Kempen
J.M. van Kempen
Kunstbus - J.M. van Kempen (III) Utrechtse zilversmid (1814-1877) De naam Van Kempen is lange tijd een begrip geweest in de Nederlandse zilverindustrie. Dit is vooral te danken aan Johannes Mattheus van Kempen (1814-1877), de eerste zilverfabrikant die de toenmalige moderne productietechnieken in Nederland introduceerde. ... de opening van de nieuwe fabriek in 1858 te voorschoten is het predicaat

                                                                                                                                           
aanspreekvorm
Kunstbus - Aanspreekvorm In het Nederlandstalig taalgebied zijn onderstaande aanspreekvormen gebruikelijk (met name in formelere, schriftelijke correspondentie), hoewel zij (met name sinds de jaren zeventig) minder worden gebruikt. ... (titel: bc.): de heer/mevrouw zie ook titulatuur zie ook predicaat

                                                                                                                                           
BNA
Kunstbus - BNA - Bond van Nederlandse Architecten BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. ... bond. sinds 1957 heeft de bond van nederlandse architecten het predicaat

                                                                                                                                           
Plateelbakkerij-Zuid-Holland
Kunstbus - NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid- Holland (1898-1965) Aardewerkfabriek opgericht in 1898 in Gouda. Plateelbakkerij Zuid Holland had een groot aanzien in het goudsplateel (beschilderd sieraardewerk gebruiks- en sieraardewerk vervaardigd in Gouda) en trok de beste ontwerpers aan. ... volksmond 'plazuid' genoemd. later verkrijgt het bedrijf het predicaat

                                                                                                                                           
Plateelbakkerij-Rozenburg
Plateelbakkerij-Rozenburg
Kunstbus - NV Haagsche plateelbakkerij Rozenburg Nederlandse aardewerkfabriek te Den Haag, opgericht in 1883 - opgeheven in 1917. In het begin werd er Oud-Delfts gelijkend plateel geproduceerd, later prachtig sieraardewerk. ... werd o.a. tot uitdrukking gebracht door het verlenen van het predicaat

                                                                                                                                           
Eugène de Beauharnais
Eugène de Beauharnais
Kunstbus - Portret Eugène de Beauharnais door François Gérard Eugène-Rose de Beauharnais (Martinique, 3 september 1781 - München, 21 februari 1824) was, als zoon van Joséphine de Beauharnais, de stiefzoon van Napoleon Bonaparte. ... het hertogdom leuchtenberg en het vorstendom eichstatt met het predicaat

                                                                                                                                           
De Cirkel
Kunstbus - Nederlandse producent van voornamelijk stalen meubelen, opgericht in 1934 door Jan Schröfer (1906-) in Amsterdam, opgegaan in Ahrend in 1967 (nu Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg BV (APZ) en gevestigd in Zwanenburg. ... op dat moment door directeur j.c. koenders wordt geleid het predicaat

                                                                                                                                           
Kaars
Kunstbus - Een kaars is een lichtbron. Het is meestal een cilindrische staaf van een bij kamertemperatuur vaste, vetachtige stof als bijenwas of stearine met door het midden een katoenen koord: de pit. Als men deze pit aansteekt smelt het vet bij de pit en wordt het door de capillaire werking in het koord gezogen. ... in eigen beheer te bereiden. in 1899 werd aan het bedrijf het predicaat

                                                                                                                                           
Ahrend
Kunstbus - In 1896, op 18-jarige leeftijd, begon Jacobus Ahrend, op naam van zijn moeder een kantoorboekhandel, genaamd de N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon op de Singel 24 te Amsterdam. Zie ook Ahrend breidt zich snel uit en omvat al gauw tekentafels, tekenbenodigdheden, lichtdrukmachines en waterpasinstrumenten. ... op dat moment door directeur j.c. koenders wordt geleid het predicaat

                                                                                                                                           
Waarom zitten er vrouwelijke naamvalsuitgangen in Zijne Majesteit en Zijner Majesteits, terwijl de koning een man is?
Genootschap Onze Taal - Doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen Zijne Majesteit en Hare Majesteit een vrouwelijke uitgang. De uitgang van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon of de zaak waarnaar zijn of haar verwijst, maar door het geslacht van het woord dat erachter staat - hier dus het vrouwelijke majesteit. ... vrouwelijke woorden is dat -er. zijne majesteit is een formeel predicaat

                                                                                                                                           
Prinsen-de-Ligne
Kunstbus - Prinsen de Ligne Het Prinselijk huis van Ligne is een oud adellijk geslacht van Belgische bodem, getiteld Prins de Ligne of Prins van Ligne. In de loop van de geschiedenis van Europa heeft deze familie een niet onbelangrijke rol gespeeld, met als resultaat dat deze familie met niet minder dan 45 families is verbonden, waaronder de Huizen Arenberg, d'Arragonna, Liechtenstein en Nassau. ... afkomst recht op een speciale protocollaire status, en het predicaat

                                                                                                                                           

Koninklijke-Schenking

Kunstbus - Koninklijke Schenking De Koninklijke Schenking is een Belgische autonome openbare instelling die de talrijke gronden, kastelen en andere gebouwen beheert die koning Leopold II van België in 1900 aan de Belgische staat schonk. ... predicaat

                                                                                                                                           

Koninklijke-Bibliotheek

Kunstbus - Koninklijke Bibliotheek is de Nederlandse naam voor een aantal bibliotheken: Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, Belgische nationale bibliotheek (Albertina). Koninklijke Bibliotheek Nederland, Den Haag, Nederlandse nationale bibliotheek. ... predicaat

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de koninklijke weg gaan vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - De koninklijke weg gaan/bewandelen betekent 'geen zijpaden inslaan, de gebruikelijkste weg nemen'. Het heeft de bijbetekenis 'iets in alle openheid, op een eerlijke en efficiënte manier aanpakken, zelfs als dat strategisch gezien niet het handigst is'. ... predicaat

                                                                                                                                           

Koninklijke-Verenigde-Tapijtfabrieken

Kunstbus - Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken (KVT) De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken te Moordrecht (K.V.T.) werd op 25 maart 1919 opgericht. Dit was het resultaat van een fusie tussen de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek te Deventer, de 's-Gravenhaagsche Smyrnatapijtfabriek te Den Haag en de Koninklijke Kralingsche Tapijtfabriek 'Werklust' van de firma W. ... predicaat

                                                                                                                                           

Koninklijke-Fabriek-F.W.-Braat

Kunstbus - Koninklijke Fabriek F.W. Braat (1844-1983) In 1844 kondigt Frederik Willem Braat Sr. in een advertentie aan “zich alhier te vestigen als Mr. Loodgieter en zijn Affaire op den 13de Mei 1844 te openen” (Delftsche Courant 10 Mei 1844). ... predicaat

                                                                                                                                           
Is 'Ze maken mij de pis niet lauw' (uit het carnavalsliedje van Theo Maassen) een vaste uitdrukking?
Genootschap Onze Taal - Ja. 'Ze maken mij de pis niet lauw' ontbreekt weliswaar in de meeste spreekwoordenboeken, maar wordt in elk geval wel vermeld in De Brabantse Spreekwoorden (1988). 'Gij maakt mijn pis niet werm/lauw' wordt hierin omschreven als "je maakt mij niet bang; je daagt me niet uit; ik ben niet onder de indruk". ... predicaat

                                                                                                                                           

Koninklijke-Prijs-voor-Vrije-Schilderkunst

Kunstbus - Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst Jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor vier kunstenaars tot 35 jaar. Ieder jaar wordt door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt. ... predicaat

                                                                                                                                           
Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... predicaat

                                                                                                                                           
Moet er voor Museum Boijmans Van Beuningen een lidwoord ( het ) staan in de zin: 'We gaan naar een tentoonstelling in (het) Museum Boijmans Van Beuningen'?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat hoeft niet. Museum Boijmans Van Beuningen behoort namelijk tot een bijzondere subcategorie van namen uit de groep 'eigennamen voor gebouwen, monumenten, pleinen, straten, enz.' Gewoonlijk krijgen die een lidwoord. ... predicaat

                                                                                                                                           
Memorie van Toelichting
Parlement & Politiek - In de Memorie van Toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel is ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Dit document kan in omvang variëren van een pagina tot tientallen pagina's. Soms worden daar ook nog bijlagen aan toegevoegd. ... predicaat

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5