YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur hofleverancier jonkheer jonkvrouw predicaten jonker predikaten predicaat koninklijk koninklijke predikaat literair genus-verbi gezegde valentie taal titulatuur maximiliaan van leuchtenberg formeel edelman adellijk adelen adellijke zijn namen eugene de beauharnais adeldom beauharnais royal huisman brief- en e-mailconventies adel adelstand design architectuur muziek prins-van-ligne huis ligne geestelijkheid clerici goths : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 31 voor - predicaat - in 0.0113170146942139 seconden.

Predicaat

Kunstbus - Predicaat (van Latijn praedicere) betekent letterlijk 'dat, wat ergens van gezegd wordt': een kwaliteit, eigenschap of gezegde dus. De term predicaat in de taalkunde en in het recht van de adel geeft een nadere beschrijving van een bepaald onderwerp. ... predicaat

                                                                                                                                           
genus-verbi
Kunstbus - actief en passief Actief en passief in de taalkunde (ook wel de bedrijvende vorm en de lijdende vorm genoemd) zijn complementaire waarden van een grammaticaal kenmerk van het werkwoord dat aangeeft welk van de argumenten van het predicaat gepresenteerd wordt als het subject van de zin. ... van het werkwoord dat aangeeft welk van de argumenten van het predicaat

                                                                                                                                           
Gezegde
Kunstbus - Het gezegde [-n, -s] o Gezegde kan zijn: 1. gezegde (zegswijze) - een gebruikelijke uitdrukking (spreekwoord) 2. uitlating - dat wat iemand zegt 3. gezegde (taalkunde) predicaat - het deel van de zin waartoe de persoonsvorm behoort. ... 2. uitlating - dat wat iemand zegt 3. gezegde (taalkunde) predicaat

                                                                                                                                           
Valentie
Kunstbus - De valentie [-s] v 1. (chem) getal dat aangeeft met hoeveel atomen waterstof een bep. atoom zich kan verbinden. 2. (taalkundig) geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen). ... constituenten (onderwerp, lijdend voorwerp etc.) een bepaald predicaat

                                                                                                                                           
Zijn
Kunstbus - Het zijn is de meest eenvoudige staat van alles en iedereen. Het is de ultieme eigenheid die alle onderscheiden begrippen gemeen hebben, wanneer men abstractie maakt van al hun verdere eigenschappen. Daarom wordt het ook als de ultieme bestaansgrond beschouwd, waarin alles en iedereen verenigd is, in en uit voortkomt. ... zij zich als ding van elkaar onderscheiden. zijn als werkwoord predicaat

                                                                                                                                           
Royal Huisman
Kunstbus - Royal Huisman is een jachtwerf voor ‘custom built’ zeil- en motorjachten, die in 1884 is opgericht en in 1984 het predicaat " Koninklijk" heeft verworven. Een familiebedrijf met een uniek aandeel in het Nederlandse maritieme erfgoed. ... zeil- en motorjachten, die in 1884 is opgericht en in 1984 het predicaat

                                                                                                                                           
Maximiliaan van Leuchtenberg
Maximiliaan van Leuchtenberg
Kunstbus - Maximiliaan Eugène Jozef Napoleon de Beauharnais ( München, 2 oktober 1817 - Sint-Petersburg, 1 november 1852), 3e hertog van Leuchtenberg en vorst van Eichstätt, was het zesde kind en de tweede zoon van Eugène de Beauharnais en Augusta van Beieren, dochter van Maximiliaan I Jozef van Beieren. ... dochter van nicolaas i van rusland, waardoor hij het predicaat

                                                                                                                                           
Eugène de Beauharnais
Eugène de Beauharnais
Kunstbus - Portret Eugène de Beauharnais door François Gérard Eugène-Rose de Beauharnais (Martinique, 3 september 1781 - München, 21 februari 1824) was, als zoon van Joséphine de Beauharnais, de stiefzoon van Napoleon Bonaparte. ... het hertogdom leuchtenberg en het vorstendom eichstatt met het predicaat

                                                                                                                                           
formeel
Kunstbus - 1 de vorm betreffend 2 vormelijk: een erg formele man 3 formaliteit. 4 beleefdheid. 5 uitgedrukt in een vergelijking (wiskunde). In de wetenschap en maatschappij wordt het begrip " formeel" vooral gebruikt als predicaat in verschillende context:. ... maatschappij wordt het begrip " formeel" vooral gebruikt als predicaat

                                                                                                                                           
Welke titulatuur hoort bij adellijke personen? En hoe combineer je die met academische titels?
Genootschap Onze Taal - (Burg)graven en -gravinnen worden traditioneel aangeschreven met Hooggeboren heer/vrouwe; baronnen, baronessen, ridders, jonkheren en jonkvrouwen zijn Hoogwelgeboren heer/vrouwe. Tegenwoordig kan een brief aan iemand van adel ook heel goed worden begonnen met Geachte heer/mevrouw [achternaam] – net als bij alle andere mensen. ... en academische titels en graden: initialen komen na een predicaat

                                                                                                                                           
adel
Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... (de titel is nu volgens duits burgerlijk recht de naam) en het predicaat

                                                                                                                                           
Waarom zitten er vrouwelijke naamvalsuitgangen in Zijne Majesteit en Zijner Majesteits, terwijl de koning een man is?
Genootschap Onze Taal - Doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen Zijne Majesteit en Hare Majesteit een vrouwelijke uitgang. De uitgang van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon of de zaak waarnaar zijn of haar verwijst, maar door het geslacht van het woord dat erachter staat - hier dus het vrouwelijke majesteit. ... vrouwelijke woorden is dat -er. zijne majesteit is een formeel predicaat

                                                                                                                                           
gothic
Kunstbus - Gothic Doorverwijspagina Gothic muziek Binnen de Britse popcultuur kwam de term Gothic in de jaren tachtig in zwang voor een zeer divers aantal muziekgroepen die een op klassieke horrorfilms gebaseerd uiterlijk en een grimmig romantische mentaliteit gemeen hadden (niet te verwarren met gothic metal). ... bijvoorbeeld normaal accepteren, maar iemand die zich het predicaat

                                                                                                                                           
Plateelbakkerij-Rozenburg
Plateelbakkerij-Rozenburg
Kunstbus - NV Haagsche plateelbakkerij Rozenburg Nederlandse aardewerkfabriek te Den Haag, opgericht in 1883 - opgeheven in 1917. In het begin werd er Oud-Delfts gelijkend plateel geproduceerd, later prachtig sieraardewerk. ... werd o.a. tot uitdrukking gebracht door het verlenen van het predicaat

                                                                                                                                           
De Cirkel
Kunstbus - Nederlandse producent van voornamelijk stalen meubelen, opgericht in 1934 door Jan Schröfer (1906-) in Amsterdam, opgegaan in Ahrend in 1967 (nu Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg BV (APZ) en gevestigd in Zwanenburg. ... op dat moment door directeur j.c. koenders wordt geleid het predicaat

                                                                                                                                           
Prinsen-de-Ligne
Kunstbus - Prinsen de Ligne Het Prinselijk huis van Ligne is een oud adellijk geslacht van Belgische bodem, getiteld Prins de Ligne of Prins van Ligne. In de loop van de geschiedenis van Europa heeft deze familie een niet onbelangrijke rol gespeeld, met als resultaat dat deze familie met niet minder dan 45 families is verbonden, waaronder de Huizen Arenberg, d'Arragonna, Liechtenstein en Nassau. ... afkomst recht op een speciale protocollaire status, en het predicaat

                                                                                                                                           
aanspreekvorm
Kunstbus - Aanspreekvorm In het Nederlandstalig taalgebied zijn onderstaande aanspreekvormen gebruikelijk (met name in formelere, schriftelijke correspondentie), hoewel zij (met name sinds de jaren zeventig) minder worden gebruikt. ... (titel: bc.): de heer/mevrouw zie ook titulatuur zie ook predicaat

                                                                                                                                           
J.M. van Kempen
J.M. van Kempen
Kunstbus - J.M. van Kempen (III) Utrechtse zilversmid (1814-1877) De naam Van Kempen is lange tijd een begrip geweest in de Nederlandse zilverindustrie. Dit is vooral te danken aan Johannes Mattheus van Kempen (1814-1877), de eerste zilverfabrikant die de toenmalige moderne productietechnieken in Nederland introduceerde. ... de opening van de nieuwe fabriek in 1858 te voorschoten is het predicaat

                                                                                                                                           
Michael Graves
Michael Graves
Kunstbus - Michael Graves (1934) Amerikaanse architect en ontwerper, geboren 9 juli 1934 te Indianapolis, Indiana. Tijdens zijn loopbaan werden zijn werken meermaals bekroond en in de internationale pers werden er vele artikels aan hem gewijd. ... op invloeden respectievelijk uit egypte en de barok. het predicaat

                                                                                                                                           
geestelijkheid
Kunstbus - Geestelijkheid (de geestelijkheid (v.)) => gezamenlijke geestelijken van een land of een kerk => clergé, (de clerus (m.)) (de geestelijke (m.), ~n) => iemand die een wijding heeft ontvangen en daarmee de macht heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen. ... (m.), -ci) => eerwaarde (de eerwaarde (m.)) => [form.] predicaat

                                                                                                                                           
Trance
Muziekbus - Trance is een subgenre van dance dat zich in de jaren 90 sterk heeft ontwikkeld. Trance kan worden beschreven als een melodie waarbij de beats per minuut vaak tussen de 125 en 150 ligt en waarbij een bepaalde melodie vaak wordt herhaald. ... met die van vroeger. veel platen in de top 40 krijgen het predicaat

                                                                                                                                           
Luceplan
Kunstbus - Italiaanse lampenproducent opgericht in 1978 in Milaan. Zie ook Paolo Rizzatto, Ricardo Sarfatti en zijn vrouw Sandra Severi studeerden samen aan de Politecnico Universiteit in Milaan en richtten in 1978 Luceplan op. ... - metropoli metropoli heeft alles wat een wandlamp het predicaat

                                                                                                                                           
Ahrend
Kunstbus - In 1896, op 18-jarige leeftijd, begon Jacobus Ahrend, op naam van zijn moeder een kantoorboekhandel, genaamd de N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon op de Singel 24 te Amsterdam. Zie ook Ahrend breidt zich snel uit en omvat al gauw tekentafels, tekenbenodigdheden, lichtdrukmachines en waterpasinstrumenten. ... op dat moment door directeur j.c. koenders wordt geleid het predicaat

                                                                                                                                           
Plateelbakkerij-Zuid-Holland
Kunstbus - NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid- Holland (1898-1965) Aardewerkfabriek opgericht in 1898 in Gouda. Plateelbakkerij Zuid Holland had een groot aanzien in het goudsplateel (beschilderd sieraardewerk gebruiks- en sieraardewerk vervaardigd in Gouda) en trok de beste ontwerpers aan. ... volksmond 'plazuid' genoemd. later verkrijgt het bedrijf het predicaat

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 81