YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: partij vvd d66 politieke partij partij voor de dieren lijsttrekker vrijzinnig-democratische bond liberale unie parlement politieke partijen politiek leider anti-revolutionaire partij katholieke volkspartij christelijk-historische unie sociaal-democratische partij de kiesraad sociaal-democratische arbeiderspartij fractie in de tweede kamer algemeene bond overzicht partijen in tweede en eerste kamer meer over opgeheven partijen meer over verzuiling politieke partij [nl] cda groenlinks gpv socialistische partij cultuur tweede kamer pvda christenunie staatkundig-gereformeerde partij chu kvp ppr sdap psp rpf verzuiling denk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2446 voor - politieke partij - in 0.198185920715332 seconden.

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

politieke partij

Een politieke partij is een groep mensen die zich organiseren en afspraken maakt op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het politiek systeem. ... politieke - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Politieke jongerenorganisaties

Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven politieke jongerenorganisaties

Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Registratie politieke partijen

Politieke partijen of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau ( de Kiesraad ) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. ... politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke Partij Radikalen (PPR)

De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). ... politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Besluitvorming in politieke partijen

Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. ... in politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekker van een partij

Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... lijsttrekker is de nummer een op de kandidatenlijst van een politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... van hun partij. binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... de tweede en eerste kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijfinanciering

Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. ... - hoofdinhoud politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... door abraham kuyper. daarmee kwam er een partijverband voor politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... een (politiek) leider en/of de partijfinancien. partijvorming politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijvoorzitter

Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt over zijn eigen schaduw heen springen vandaan?
Als je over je eigen schaduw heen springt, heb je een beslissing genomen waarbij je je niet liet leiden door eigenbelang of het belang van je organisatie of politieke partij, maar door een hoger belang. ... leiden door eigenbelang of het belang van je organisatie of politieke - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... informatie dnpp het documentatiecentrum nederlandse politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaatstelling Tweede Kamer
Wie in de Tweede Kamer wil komen, zal zich kandidaat moeten stellen. Meestal sluit iemand zich aan bij een politieke partij maar dat hoeft niet. Dus zowel een politieke groepering, mits geregistreerd, als een 'particuliere' kiezer kunnen een kandidatenlijst inleveren. ... moeten stellen. meestal sluit iemand zich aan bij een politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reformatorische Politieke Federatie (RPF)

De RPF was een protestants-christelijke partij, die in 1975 ontstond en die sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. ... politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... zijn voorname uitgangspunten. de pvda is voor het opnemen van politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt in het pak genaaid zijn vandaan?
In het pak genaaid zijn betekent 'opgelicht zijn', 'bedrogen zijn'. Vaak zijn er met de getroffen partij politieke spelletjes of machtsspelletjes gespeeld: iemand is ingepalmd en/of overgehaald om iets te doen, en voelt zich achteraf bedrogen. ... zijn', 'bedrogen zijn'. vaak zijn er met de getroffen partij politieke - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Socialistische Partij (SP)

De SP is een socialistische, eurosceptische partij. Sinds 5 maart 2010 is Emile Roemer politiek leider. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'. ... lokaal. de partij is weliswaar geregistreerd als landelijke politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... worden beschouwd. de liberalen, tot 1918 vaak de grootste politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... partij nederland (cpn), de evangelische volkspartij (evp), de politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... tot het einde van de 19e eeuw kende nederland geen politieke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10