YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair pleonasme taal stijlfiguren stijlfouten basisregels hulpwerkwoord woordkeuze tautologie hypallage lucebert kunst muziek uitdrukkingen en spreekwoorden contaminatie album stijlfiguur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 13 van 13 voor - pleonasme - in 0.00503396987915039 seconden.

pleonasme

Kunstbus - Men spreekt van een pleonasme (afkomstig van het Griekse woord πλεονασμóς, pleonasmós, dat ' overvloed' betekent) als een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog eens, 'dubbelop', door een ander woord wordt uitgedrukt. ... pleonasme

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een pleonasme en een tautologie?

Genootschap Onze Taal - De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is ('twee keer hetzelfde zeggen'). ... is het verschil tussen een pleonasme

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het beleid wordt gehandhaafd ' of 'Het beleid blijft gehandhaafd '?
Genootschap Onze Taal - Er bestaat een voorkeur voor 'Het beleid wordt gehandhaafd .' Blijft gehandhaafd is namelijk op te vatten als een vermenging van wordt gehandhaafd en blijft van kracht / blijft in stand. In handhaven zit al het element 'iemand (of iets) in de staat of toestand houden waarin hij/zij (het) zich bevindt'. ... gebruik van blijven wordt daarom als dubbelop gezien (als een pleonasme

                                                                                                                                           
Tautologie
Kunstbus - De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is. Pleonasmen en (vooral) tautologieën zijn lang niet altijd 'fout'; vaak worden ze bewust toegepast als stijlfiguur. ... de termen pleonasme

                                                                                                                                           
Wat zijn stijlfouten precies?
Genootschap Onze Taal - Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. ... is overnieuw, dat in het officiele groene boekje (2005) staat. pleonasme

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Genootschap Onze Taal - Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... verwante adviezen dodelijke slachtoffers metafoor metonymie pleonasme

                                                                                                                                           
Stijlfiguur
Kunstbus - Een stijlfiguur is in taal een afwijking van de "gewone" manier van zeggen. Dit wordt, met name in de literatuur, gedaan om een effect te bereiken. Dit streven naar effecten gebeurt bewust. Onbewuste afwijking van het gewone is een stijlfout. ... pars pro toto percontatio perifrase permissio personificatie pleonasme

                                                                                                                                           
Hypallage
Kunstbus - hy-pal-la-ge (de ~) Stijlfiguur, bestaande in de verbinding van een woord met een ander zinsdeel dan dat waarop het naar de zin betrekking heeft, bv. 'een goed glas wijn' i.p.v. 'een glas goede wijn' Het stijlfiguur hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. ... verband ook wel over 'indirect taalgebruik'. zie ook metafoor, pleonasme

                                                                                                                                           
album
Muziekbus - Album Album: een op een geluidsdrager uitgebrachte muziekcollectie; Een album is een verzamelband. Het woord komt uit het Latijn en betekent "wit", als verwijzing naar een boek met lege (witte) bladzijden om in te schrijven of in te plakken, zoals een poesiealbum of fotoalbum. ... een bloemlezing wordt aangeduid, is in zijn oude betekenis een pleonasme

                                                                                                                                           
Lucebert
Kunstbus - Lucebert (1924-1994) Nederlands schilder, dichter, tekenaar, fotograaf, ceramist en lithograaf, ' Alles van waarde is weerloos' Lucebert is op 15 september 1924 te Amsterdam geboren onder de naam Lubertus Jacobus Swaanswijk. ... licht van de schepping had weggeveegd. ' de naam is een pleonasme

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... persoon persoonsverbeelding persoonsvorm plastiek pleonasme

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met listen en lagen?
Genootschap Onze Taal - Listen zijn 'sluwe plannen' en lagen zijn 'hinderlagen'. Listen en lagen is een vaste uitdrukking die gebruikt wordt in situaties waarin mensen anderen op een sluwe manier bedriegen, op slinkse wijze te slim af proberen te zijn of in het geniep onderuit proberen te halen. ... is dus eigenlijk dubbelop, een tautologie. verwante adviezen pleonasme

                                                                                                                                           
contaminatie
Kunstbus - De contaminatie ((v.), ~s) [Lat. contaminatio] 1 verkeerde combinatie van verschillende uitdrukkingen. Een menging van twee taalvormen. 2 [pathol.] een medische term voor besmetting. De oorspronkelijke betekenis van contaminatie is het samenvoegen en herschrijven van verschillende Griekse drama's tot één nieuw Latijns stuk. ... opnieuw dubbelop. daarom kunnen dit soort mengvormen ook als pleonasme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 36