YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: ronald plasterk kabinet-balkenende iv kabinet-rutte ii dr. r.h.a. (ronald) plasterk plasterk kabinet tweede kamer eerste kamer staatscommissie parlementair stelsel vvd groenlinks raad van state cda fortuyn hoge colleges van staat functie en positie tweede kamer verhouding tussen eerste en tweede kamer ontzuiling regering politieke partijen partij - subsidie functie en positie eerste kamer grondwet pvv koning willem i ter horst eerste kamerleden tweede kamerleden initiatiefvoorstellen partij van de arbeid socialistische partij politieke partij - financiering tweekamerstelsel bicameralisme wetsvoorstel politieke partij partij - financiering pvda kabinet-rutte i bijleveld : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 33 voor - plasterk - in 0.0306189060211182 seconden.

Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

Ronald Plasterk (1957) is sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 27 januari 2017 tevens minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II. Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... in 2014 bracht minister plasterk een inventariserende notitie uit over tweekamerstelsels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijfinanciering
Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. ... n te verbieden, dat in november 2009 door minister ter horst werd ingediend ( wetsvoorstel 32.221), is maart 2013 door minister plasterk ingetrokken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... minister plasterk denkt daar nu over na. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stemmen op de verkiezingsdag
Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds open. Iedereen die stemgerechtigd is, kan dan zijn stem uit brengen. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. ... minister plasterk van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties wilde onderzoeken of en hoe de stemcomputer (opnieuw) kan worden ingevoerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De PvdA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 30 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen maakte partijleider Wouter Bos zijn afscheid uit de politiek bekend. Lijsttrekker was Job Cohen. Voor de verkiezingen had de partij 30 zetels in de Tweede Kamer. ... hieraan voldeden: kandidaat stemmen job cohen 1.510.203 nebahat albayrak 129.005 ronald plasterk 32.296 jetta klijnsma 20.050 verkiezingsprogramma 2010 de pvda ging de verkiezingen in met het programma 'iedereen telt mee'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiezers
In onze parlementaire democratie worden de personen die het land besturen, tijdens vrije verkiezingen gekozen door het volk. Dit zijn in Nederland in principe alle Nederlanders van 18 jaar of ouder die niet van het kiesrecht zijn uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. ... ministert ronald plasterk van bzk stelde op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel in. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... vertegenwoordigers voor nederland in deze raad zijn: - stef blok (vvd), minister van veiligheid en justitie - ronald plasterk (pvda), minister van binnenlandse zaken - klaas dijkhoff (vvd), staatssecretaris van veiligheid en justitie voor het europees p - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. ... de huidige minister van bzk is ronald plasterk (pvda). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... nederland in deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: - stef blok (vvd), minister van veiligheid en justitie - ronald plasterk (pvda), minister van binnenlandse zaken - klaas dijkhoff (vvd), staatssecretaris van veiligheid en justitie - een hoge ambtenaa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... er kwam een leiderschapsverkiezingen, waaraan als kandidaten meededen: diederik samsom, ronald plasterk, nebahat albayrak, martijn van dam en lutz jacobi. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)
De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... minister van sociale zaken en werkgelegenheid - edith schippers (vvd), minister van volksgezondheid, welzijn en sport - ronald plasterk (pvda), minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties - henk kamp (vvd), minister van economische zaken - een hoge amb - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwingen zijn het aanbrengen van wijzigingen in de organisatiestructuur van de (rijks-)overheid zodat die beter, efficiënter en krachtdadiger kan optreden. Bestuurlijke vernieuwingen worden vaak in een adem genoemd met staatkundige en/of staatsrechtelijke vernieuwingen, die niet alleen een efficiëntere overheid tot doel hebben maar die ook de democratie beter willen verankeren. ... ministert ronald plasterk van bzk stelde op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel in. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kabinet-Rutte II
PDC, 7 november 2012 ... behalve vier vvd-minister die zijn overgegaan uit het kabinet-rutte i, heeft ook ronald plasterk ervaring als minister. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... en 2015 het bedrag bij een in 2001 door fred teeven als officier van justitie gesloten deal met een crimineel afgetreden ronald plasterk 2014 de betrokken­heid van nederlandse inlichtingen­diensten bij verzameling metadata van telefoon­gesprekken motie van afkeuri - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... plasterk (pvda) (5 november 2012 - 29 juni 2016) minister: drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... d kan in deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: ard van der steur (vvd, minister van veiligheid en justitie) ronald plasterk, (pvda, minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) voor het europees parlement houdt de parlementaire commissie be - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ietsisme - het geloof in iets
ietsisme [het geloof in iets] (1997). De politicus Ronald Plasterk (1957) gebruikt in een column de term ietsisme, volgens hem “het geloof dat er ‘toch iets moet zijn’, omdat het zo’n akelig idee is dat het leven geen zin en geen vervolg zou hebben”. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Muzikaliteit
Het talent om muziek te kunnen maken. Het kan hierbij gaan om het uit voeren van al bestaande muziek, of om je eigen muziek. Daarbij ben je dus tevens componist. Muzikaliteit is een complex van eigenschappen, die deels erfelijk zijn, maar die je ook kunt ontwikkelen. ... ronald plasterk hoogleraar moleculair biologie (en columnist) en direkteur vh hubrecht laboratorium (onderzoeksinstituut voor ontwikkelingsbiol - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Drs. S.A. (Stef) Blok
Stef Blok (1964) is sinds 27 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Hij was van 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 29 juni tot 16 september 2016 tevens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ... 2012 tot 27 januari 2017 - minister van veiligheid en justitie, van 10 maart 2015 tot 20 maart 2015 (gedurende deze periode was plasterk waarnemend minister voor wonen en rijksdienst) - tijdelijk waarnemend minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, v - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... bij het samenstellen van de kabinetsploeg kwamen er bij de pvda vier 'buitenstaanders', de hoogleraren ronald plasterk en jacqueline cramer, oud-vakbondsbestuurder ella vogelaar en de nijmeegse burgemeester guusje ter horst. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... plasterk (pvda) (22 februari 2007 - 23 februari 2010) staatssecretaris: j.m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prix-de-Rome-2007
Prix de Rome 2007 Tweejaarlijks vindt er een PRIXDEROME.NL Beeldende Kunst plaats. En om de vier jaar is er een PRIXDEROME.NL Architectuur. Sinds 2005 worden de verschillende disciplines onder deze twee noemers geschaard. ... winnaar prix de rome 2007 dinsdagmiddag 26 juni ontving viviane sassen uit handen van minister ronald plasterk de eerste prijs van €45.000 van de prixderome.nl 2007 beeldende kunst. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Viviane Sassen
Nederlandse fotografe, geboren in 1972 te Amsterdam waar ze woont en werkt. Viviane Sassen is één van Nederlands succesvolste fotografes van dit moment. Ze won de Prix de Rome fotografie 2007, publiceert regelmatig in toonaangevende ( mode)magazines als i-D, Kutt, Vogue, Another Man, Purple, Selfservice, Frame, RE-magazine en Dazed & Confused en schoot de spraakmakende campagnes van modelabel Miu Miu (Prada) en So ( Alexander van Slobbe). ... minister ronald plasterk van cultuur overhandigde haar de prijs, die bestaat uit een bedrag van 45.000 euro, dinsdagmiddag in den haag. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134