YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek pizzicato violist ton de leeuw arco col arco contrabas claudio monteverdi viool : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - pizzicato - in 0.00395107269287109 seconden.

Pizzicato

Muziekbus - [It.], voordrachtsaanduiding in de muziek. Aanwijzing voor strijkers met de vingers geplukt (op strijkinstrumenten). Dat de snaar niet moet worden bespeeld met de strijkstok, maar getokkeld. Het pizzicato wordt opgeheven door de aanwijzing " arco". ... pizzicato

                                                                                                                                           
Ton de Leeuw
Ton de Leeuw
Muziekbus - Ton ( Antonius) Wilhelmus Adrianus de Leeuw ( Rotterdam, 16 november 1926 - Parijs, 31 mei 1996), Nederlandse componist. In 1949 ging hij, na enkele jaren compositiestudie bij Henk Badings, naar Parijs om te studeren bij Olivier Messiaen ( analyse) en Thomas de Hartmann (orkestratie). ... bijvoorbeeld het gebruik van dertien verschillende soorten pizzicato

                                                                                                                                           
Violist
Muziekbus - Violist Een violist(e) is een musicus die een viool bespeelt. De voornaamste speeltechnieken zijn: pizzicato: de snaren worden met de vingers getokkeld; dubbelgrepen: er worden 2 snaren tegelijk aangestreken; con sordino: met demper ( rubberen knijper die op de kam geplaatst wordt); tremolo: zeer vlug met de strijkstok over de snaar heen en weer gaan (op dezelfde noot); saltato: de strijkstok springt over de snaren; vibrato: de linkerhand beweegt lichtjes heen en weer over de snaar; legato: gebonden; col legno: letterlijk: met het hout; met de achterkant van de strijkstok op de snaren slaan; scordatura: het verstemmen van één of meerdere snaren (bijvoorbeeld: de la-snaar wordt in si mol gestemd). ... die een viool bespeelt. de voornaamste speeltechnieken zijn: pizzicato

                                                                                                                                           
arco
Muziekbus - Arco (Ital.), archet ( Frans), strijkstok; bij strijkinstrumenten aanduiding dat strijkers, na een pizzicato-passage, weer moeten strijken. ... bij strijkinstrumenten aanduiding dat strijkers, na een pizzicato

                                                                                                                                           
col arco
Muziekbus - Col Arco Met strijkstok spelen. Deze aanwijzing heft een " Pizzicato"-aanwijzing op.. ... col arco met strijkstok spelen. deze aanwijzing heft een " pizzicato

                                                                                                                                           
Claudio Monteverdi
Claudio Monteverdi
Muziekbus - Marília Vargas - "Orfeo" - Monteverdi Claudio Zuan (Giovanni) Antonio Monteverdi gedoopt Cremona, 15 mei 1567, gestorven Venetië, 29 november 1643 Italiaans componist Claudio Monteverdi kreeg compositie-, zang- en vioollessen van Marc Antonio Ingegneri, maestro di capella aan de kathedraal van Cremona. ... intervallen) toelaatbaar. monteverdi vond bovendien tremolo en pizzicato

                                                                                                                                           
contrabas
Muziekbus - Czardas door Monti & Maxim Vengerov grootste en laagste strijkinstrument van het tegenwoordige orkest, viersnarig, soms ook wel vijf snaren; behoort naar de vorm eigenlijk niet tot de familie van de violen, maar tot die van de viola's of viols, een instrumenttype, dat historisch vooraf gaat aan de violen of violinen. ... spelmogelijkheden van de andere strijkinstrumenten - tremolo, pizzicato

                                                                                                                                           
Viool
Muziekbus - Westers snaaristrument, De viool behoort tot de groep chordofonen (dit zijn instrumenten waarbij het geluid wordt voortgebracht door het in trilling brengen van snaren). Binnen deze groep wordt hij dan geplaatst onder de groep strijkinstrumenten. ... speelmanieren die veel door violisten gebruikt worden zijn: pizzicato

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9