YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur picardische picardische-terts kunst terts kleine-terts-toonladder grote-terts-majeur dur mineur dominantseptiemakkoord moll septiemakkoord drieklank toon architectuur bouwkunde as romantiek toon g parallelakkoorden stamtonen johannes toonaard cis dorisch toon es des interval fis czimkon robert schumann johannes brahms akkoord romantiek-in-de-muziek toon f ditonus taal klein-septiemakkoord toon e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 83 voor - picardische terts - in 0.0152440071105957 seconden.

Picardische-Terts

Muziekbus - Picardische Terts majeur afsluiting van een muziekstuk in mineur ... picardische

                                                                                                                                           

Terts

Muziekbus - In de rij van de intervallen, de derde vanuit een bepaalde toon van de diatonische reeks. De terts beschrijft het derde interval in de diatonische toonladder. De terts kan groot, klein, vergroot of verkleind zijn. ... picardische

                                                                                                                                           

Kleine-Terts-Toonladder

Muziekbus - Kleine Terts- toonladder (toonsoort) toonladder waarvan de terts klein is. ... picardische

                                                                                                                                           

Grote-Terts-Majeur

Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... picardische

                                                                                                                                           
Mineur
Muziekbus - (kleine terts), toongeslacht met kleine terts ... picardische

                                                                                                                                           
Dur
Muziekbus - ( Duits) grote terts toonsoort. ... picardische

                                                                                                                                           
Septiemakkoord
Muziekbus - Een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord, bestaat uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. We onderscheiden onderstaande typen: dominant septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem (C E G Bb) ( symbool C7) majeur (of: groot) septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem (C E G B) ( symbool Cmaj7) mineur (of: klein) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem(C Eb G Bb) ( symbool Cm7) mineur majeur (ook wel naamloos akkoord genoemd) (of: klein groot) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem (C Eb G B) ( symbool CmMaj7) halfverminderd septiem: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem (C Eb Gb Bb) ( symbool Cm7b5) verminderd septiem (of: dim): grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Eb Gb Bbb) ( symbool C°7) dubbelverminderd septiem: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Ebb Gb Bbb) (geen symbool want klinkt als omkering van dominant) hardverminderd septiem grondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem (C E Gb Bb) ( symbool C7b5) overmatig septiem: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem (C E G# B) ( symbool Cmaj7#5) overmatig dominant: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem(C E G# Bb) ( symbool C+7) Van deze septiemakkoorden wordt vooral het dominant septiemakkoord veel gebruikt in vrijwel alle muziek na ca 1700. ... picardische

                                                                                                                                           
Moll
Muziekbus - ( Duitse benaming voor mineur, kleine terts) [Lat. zacht], toongeslacht. Moll geldt als het "vrouwelijke" van de beide toongeslachten. Zijn tonicadrieklank bestaat uit grondtoon, kleine terts en kwint en onderscheidt zich dus van Dur ( Duitse benaming voor majeur, grote terts), die als karakteristieke eigenschap de grote terts vertoont. ... picardische

                                                                                                                                           
Dominantseptiemakkoord
Muziekbus - Het akkoord dat gevormd wordt op de vijfde trap van de toonladder, bestaande uit grote terts, kleine terts, kleine terts. Bijv. Dom7akkoord in C is g-b-d-f.. ... picardische

                                                                                                                                           
drieklank
Muziekbus - Akkoord van drie noten, dat gevormd wordt door vanaf de grondtoon een terts en een kwint te stapelen. In de moderne muziek worden ook andere intervallen gebruikt; ik ga hier even niet op in. De gebruikelijke drieklanken zijn: Groot Gr. ... picardische

                                                                                                                                           
czimkon
Muziekbus - Czimkon Slavische dans.b of B 1. de naam van een noot (ook si), zevende toon van de toonladder van c; 2. aanduiding voor een toonsoort, B voor B grote terts (5 kruisen), b voor b kleine terts (2 kruisen). ... picardische

                                                                                                                                           
Robert Schumann
Robert Schumann
Muziekbus - Horowitz speelt Schumann's Traumerei in Moskou Robert Alexander Schumann geboren Zwickau 8-6-1810, overleden Endenich bij Bonn 29-7-1856 Duits componist Robert Schumann representeert zowel qua persoonlijkheid als zijnde componist het centrum van de Duitse romantiek op haar hoogtepunt. ... picardische

                                                                                                                                           
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Muziekbus - Johannes Brahms Hamburg, 7-5-1833 - Wenen, 3-4-1897 Duits componist biografie Johannes Brahms was de zoon van de Hamburgse musicus Johann Jakob Brahms en de 11 jaar oudere winkelierster Henrika Christiane Nissen. ... picardische

                                                                                                                                           
as
Muziekbus - As 1. de met een halve toon verlaagde zesde toon van de toonladder van c. 2. aanduiding voor de toonsoort van as kleine terts. ... picardische

                                                                                                                                           
Des
Muziekbus - 1. de met een halve toon verlaagde tweede toon van de toonladder van c. 2. aanduiding voor de toonsoort van des kleine terts. ... picardische

                                                                                                                                           
Romantiek-in-de-muziek
Muziekbus - stijlperiode uit de muziekgeschiedenis. De periode van de Romantiek overlapt de Klassieke Periode voor de duur van ongeveer twintig jaar. In het algemeen duidt men de 19e eeuw aan als de romantische periode in de muziekgeschiedenis. ... picardische

                                                                                                                                           
cis
Muziekbus - 1. ( Italiaans: ‘do diesis’; Frans: ‘do of ut dièse’; Engels: ‘C sharp’; Vlaams: ‘do kruis’), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde C. 2. de afkorting voor de drieklank met Cis als grondtoon, Cis voor de grote drieklank: cis-eis-gis; cis, voor de kleine drieklank cis-e-gis; 3. ... picardische

                                                                                                                                           
Interval
Muziekbus - [Lat. tussenruimte], vakterm in de muziek. De afstand tussen twee verschillende tonen (= toonhoogteverschil), gerekend als schrede of tweeklank. Bij gelijktijdig klinken van deze twee tonen spreken we van een harmonisch interval en worden deze boven elkaar genoteerd. ... picardische

                                                                                                                                           
Dorisch
Muziekbus - 1. bij de oude Grieken de dalende toonreeks van e' tot e; 2. in de middeleeuwen de eerste kerktoon van d-d'; 3. het optreden van een grote sext in een kleine terts toonsoort. ... picardische

                                                                                                                                           
Parallelakkoorden
Muziekbus - akkoorden met een gemeenschappelijke grote terts ... picardische

                                                                                                                                           
Stamtonen
Muziekbus - De zgn "witte toetsen van de piano". De noten met de namen: a - b - c - d - e - f - g - a. In de volgorde: c - d - e - f - g - a - b - c vormt dit de "gewone", grote terts toonladder. ... picardische

                                                                                                                                           
Toonaard
Muziekbus - Toonaard (toonsoort) Constructie van intervallen binnen een octaaf. Het karakter van muziek bepaald naar haar toonhoogte en naar de verhouding van tonica en mediant. Men onderscheidt twee toonaarden: mineur (kleine terts) majeur (grote terts) Er zijn in het getemperde toonsysteem 24 toonaarden. ... picardische

                                                                                                                                           
Ditonus
Muziekbus - Oudgriekse naam voor grote terts ... picardische

                                                                                                                                           
akkoord
Muziekbus - [Lat.], samenklank van meerdere tonen. Men spreekt van een akkoord als drie of meer verschillende tonen zinvol samenklinken. Je kunt een akkoord op een staaf- of toetsinstrument spelen door steeds een toets of staaf over te slaan: c (d) e (f) g. ... picardische

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1