YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: uitdrukkingen en spreekwoorden taal cultuur jeruzalem jerusalem alexander de grote kunst kunststroming kunststromingen architectuur ottomaanse-rijk ottomaanse racistische literair muziek kos rhodos rhodes kolos acropolis kolossus-van-rodos raciaal kruisiging spitsboog veda mesopotamie raciale ogivaal osmanen racistisch anna ticho pederast ottomanen spitsbogen rodos bijbel rudolf escher racisme knapenliefde phidias : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 21 van 21 voor - perzen - in 0.0102839469909668 seconden.

Waar komt de zegswijze dat is geen wet van Meden en Perzen vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'Dat is geen wet van Meden en Perzen' betekent: 'dat is geen strikte regel', 'dat is iets waar je van af mag wijken'. ... komt de zegswijze dat is geen wet van meden en perzen

                                                                                                                                           
Jeruzalem
Jeruzalem
Kunstbus - Jeruzalem ( Engels: Jerusalem)( Hebreeuws: Jeroesjalajim; Arabisch: al-Qoeds - betekent letterlijk 'Het Heiligdom'), een stad met een gemengde Joodse en Arabische bevolking, is sinds 1949 de hoofdstad van Israël en wordt eveneens geclaimd door de Palestijnse Autoriteit als haar hoofdstad. ... in ballingschap naar babylon. de tempel werd verwoest. toen de perzen

                                                                                                                                           
Alexander de Grote
Alexander de Grote
Kunstbus - Romeinse kopie buste Alexander door Lysippus 330 v.Chr. Rijk van Alexander de Grote bij zijn dood. Alexander III de Garote (Pella, 26 juli 356 v.Chr. — Babylon, 11 juni 323 v.Chr.), in het Grieks: (Mégas Aléxandros) of (Aléxandros tritos o Makedón) was koning van Macedonië. ... na stad. na anderhalf jaar (herfst 333 v.chr.) versloeg hij de perzen

                                                                                                                                           
Kunststromingen<#>kunststromingen
Kunstbus - Richting, gevolgde stijl in de kunst. kunststromingen<#>60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... kunst; ur, akkad, babyloniers, assyriers, ninive, perzen

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking gewogen en te licht bevonden vandaan?
Genootschap Onze Taal - Gewogen en te licht bevonden is een dreigende waarschuwing. Er wordt mee bedoeld: je bent niet goed genoeg gebleken; het gaat verkeerd met je aflopen, of: je krijgt geen tweede kans meer. ... perees - uw koninkrijk is verdeeld en aan de meden en de perzen

                                                                                                                                           
Ridder
Kunstbus - Een ridder was in de Middeleeuwen oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat (ruiter) die de ridderslag ontvangen had. Allengs werd de naam echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. ... infanterie. het byzantijnse rijk nam in de 6e eeuw van de perzen

                                                                                                                                           
Veda
Kunstbus - Het oudste deel van de Indische letterkunde, dat de grondslag vormt van het religieus-wijsgerig denken van de Indiërs. Veda, uitgesproken als weda, is het Sanskriet woord voor weten of ‘kennis', door de zieners van de oertijd geschouwd en overgeleverd. ... gedeelte ging naar het westen en werd de voorvaderen van de perzen

                                                                                                                                           
Mesopotamie
Kunstbus - Mesopotamië Mesopotamië ( Grieks voor: tussen de rivieren of Tweestromenland) is het gebied tussen de rivieren Tigris (ca. 1900 km) en Eufraat (ca. 3600 km lang). Het is het kerngebied van de huidige staat Irak, met een prehistorie tot 3500 v. ... rijk" onder nebukadnezar een korte bloeiperiode. de perzen

                                                                                                                                           
Pederastie
Kunstbus - (de pederastie (v.)) Geslachtsomgang tussen man en jongen => knapenliefde De term pederastie omvat een brede scala aan erotische relaties tussen een volwassen man en opgroeiende jongen, een adolescent. ... plutarchus was de gewoonte ook al lange tijd in gebruik bij de perzen

                                                                                                                                           
Bijbel
Kunstbus - De Bijbel is het boek wat vertelt over God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel is echter niet uit de hemel komen vallen. Nee, het heeft wel meer dan 1200 jaar geduurd voor de Bijbel zoals we die nu hebben er was. ... door omliggende volken zoals filistijnen, syriers en de perzen

                                                                                                                                           
Anna Ticho
Anna Ticho
Kunstbus - Portret van Anna Ticho in haar tuin in Rehov Haneviim, poserend met een bloem. Vervaardiger Yaakov Ben Dov c. 1925, R. Milon & J. Shtulman. Anna Ticho (1894 – 1980) was a Jewish artist born in Moravia who became famous for her drawings of the Jerusalem hills. ... mogelijke lagen der bevolking, arabieren, joden, armeniers, perzen

                                                                                                                                           
Rodos
Rodos
Kunstbus - Rodos (eiland), ook Rhodos en Rhodes, op drie na het grootste Grieks eiland. Rodos (stad), de hoofdstad van het eiland Rodos. Rhodos (mythologie), een Griekse godheid, zoon van Hermes and Aphrodite, niet te verwarren met Rhode. ... werd het eiland overvallen door onder meer de achaeers, goten, perzen

                                                                                                                                           
akropolis
akropolis
Kunstbus - Akropolis (of acropolis) is Grieks voor het hoogste punt van de stad (polis) en is de naam die in de steden ( poleis) werd gegeven aan de stadsburcht of citadel. In modern spraakgebruik is " akropolis" vooral de benaming voor de burchtheuvel van Athene. ... slag bij salamis, werd het hele plateau nog vernield door de perzen

                                                                                                                                           
Heilig Grafkerk
Kunstbus - De Heilig Grafkerk of de Verrijzeniskerk is een christelijke kerk in de ommuurde oude stad in Jeruzalem. Deze wordt ook wel de Kerk van de wederopstanding genoemd. Volgens de overlevering is ze gebouwd op de plek waar Christus zowel gekruisigd als begraven zou zijn; het Heilig Graf. ... 335 werd de kerk ingewijd. het gebouw werd bij de inval van de perzen

                                                                                                                                           
Ottomaanse-Rijk
Kunstbus - Istanbul Van Byzantium via Constantinopel naar Istanbul Istanbul is misschien niet de oudste stad van de wereld, maar zeker een van de meest spectaculaire, met haar rijke geschiedenis en de prachtige ligging aan de oevers van de Gouden Hoorn, de Zee van Marmara en Bosporus. ... koffiehuizen voor moslims en niet- moslims, voor grieken, perzen

                                                                                                                                           
Rudolf Escher
Muziekbus - Rudolf George Escher geb. Amsterdam 8-1- 1912, gest. De Koog, Texel, 17-3-1980 Nederlands componist en muziektheoreticus Escher studeerde van 1931 tot 1937 compositie en piano aan het Toonkunst Conservatorium te Rotterdam en was van 1934-37 leerling van Willem Pijper. ... in vrede en gerechtigheid); toneelmuziek bij aischylos' de perzen

                                                                                                                                           
Phidias
Kunstbus - Grieks beeldhouwer, geboren rond 490 v.Chr. in Athene - overleden na 433 vóór Christus. Phidias is de meest bekende vertegenwoordiger van de klassieke kunst. De Klassieke periode kenmerkt zich door het ideaal van jeugd en schoonheid, gelijk aan en acceptabel voor de goden. ... bronzen beeld gemaakt met de buit van de overwinning op de perzen

                                                                                                                                           
Kos
Kunstbus - [part 1] Kos is een Grieks eiland in de Egeïsche Zee, en maakt als derde grootste eiland deel uit van de Dodekanesos (Twaalf Eilanden). Het ligt voor de Turkse kust, ten noordwesten van Rodos en ten zuidoosten van Samos. ... (411-407 v.chr.), nadat rhodos in opstand was gekomen. de perzen

                                                                                                                                           
Kruisiging
Kunstbus - Kruisiging is een methode om iemand ter dood te brengen, waarbij het slachtoffer wordt vastgebonden of vastgenageld aan een kruis en blijft hangen totdat de dood erop volgt. Methode Tegenwoordig wordt aangenomen dat het vastbinden van de ledematen met een touw de meest gebruikte methode was: het vastnagelen zou voorbehouden zijn aan de ernstigste gevallen. ... schuurden direct langs de zenuwen. waarschijnlijk waren de perzen

                                                                                                                                           
Racisme
Kunstbus - Het racisme 1 het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde => rassendiscriminatie, rassenhaat 2 rassentheorie Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip 'ras' een doorslaggevende betekenis toekennen bij het indelen van de mensheid. ... superioriteit van arabieren boven andere volken, zoals perzen

                                                                                                                                           
Spitsboog
Kunstbus - Spitsboog ( ogivaal) Spitsboog: een spitsboog is sterker dan een rondboog, omdat die niet de neiging heeft in het midden door te zakken. Door de spitsboogwerden krachten meer in verticale richting afgeleid en de zijwaartse druk op de muren verminderde. ... zouden ze deze vorm overgenomen hebben van de perzen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 276