YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst perspectief perspectieven perspectivische christenunie rpf-jongeren gpjc politieke jongerenorganisaties gpv rpf sharon gesthuizen ed anker christenunie - jongerenorganisatie christenunie-jongeren hans wiegel cu - jongerenorganisatie groenlinks gereformeerd politiek verbond pvda arie slob politieke partij kvp psp arjos chu anti-revolutionaire partij reformatorische politieke federatie staatkundig-gereformeerde partij ppr politieke jongerenorganisatie arp lpf vrijzinnig-democratische bond boerenpartij jonge socialisten ad melkert gpv-jongerenorganisatie esme wiegman-van meppelen scheppink willem elsthout ds'70 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 279 voor - perspectief - in 0.0128610134124756 seconden.

Perspectief

Kunstbus - 1 de kunst om voorwerpen zo op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog dezelfde indruk maken als de voorwerpen zelf. 2 manier waarop voorwerpen zich van een bepaald punt uit aan het oog vertonen. ... perspectief

                                                                                                                                           

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Parlement & Politiek - PerspectieF is de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. De organisatie opgericht in 2000 en is voortgekomen uit een fusie tussen de voormalige politieke jongerenorganisaties van de politieke partijen GPV en RPF, de GPJC en RPF-jongeren. ... perspectief

                                                                                                                                           
Gereformeerd Politiek Jongeren Contact (GPJC)
Parlement & Politiek - Het Gereformeerd Politiek Jongeren Contact was de politieke jongerenorganisatie van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Van 1955 tot 1964 bestond de organisatie enkel uit plaatselijke afdelingen. In 1964 kwam de landelijke jongerenorganisatie tot stand. ... de rpf-jongeren. dit resulteerde in een fusie met de rpfj tot perspectief

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Parlement & Politiek - Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... de rpf-jongeren. dit resulteerde in een fusie met de rpfj tot perspectief

                                                                                                                                           
RPF-Jongeren (RPFJ)
Parlement & Politiek - Deze politieke jongerenorganisatie was verwant aan de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). De moederpartij besloot, ondanks weerstand van de leden, in 1981 over te gaan tot de oprichting van een jongerenorganisatie (RPJO). ... vond deze plaats en gingen de twee organisaties verder als perspectief

                                                                                                                                           
Is de brug open of dicht als je normaal passeren kunt?
Genootschap Onze Taal - Vanuit het perspectief van de weggebruiker is de brug dicht als je normaal kunt passeren en open als je moet wachten omdat er boten langsvaren. Vandaar dat 'De brug was/stond open' een bekend smoesje van laatkomers is geworden. ... de brug open of dicht als je normaal passeren kunt? vanuit het perspectief

                                                                                                                                           
Wat is beter: 'Wacht voor de lijn' of 'Wacht achter de lijn' (bijvoorbeeld bij een bankfiliaal)?
Genootschap Onze Taal - Beide varianten zijn mogelijk, afhankelijk van het perspectief waarvoor men kiest. Vanuit de klant bekeken ligt 'Wacht voor de lijn' het meest voor de hand. De betekenis is dan: 'blijf voor de lijn staan, ga niet over de lijn heen'. ... beide varianten zijn mogelijk, afhankelijk van het perspectief

                                                                                                                                           
ChristenUnie (CU)
Parlement & Politiek - De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... tijdschrift ' denkwijzer' (4x per jaar) jongerenorganisatie perspectief

                                                                                                                                           
Trompe l'oeuil
Kunstbus - (of trompe l'oeil) (Fr: gezichtsbedrog) schilderkunstige truc waarbij iets zo levensecht wordt afgebeeld dat de toeschouwer denkt dat het echt is, dat ze een illusie van echtheid oproepen. Voorwaarde voor succesvol bedrog is de beheersing van naturalistische precisie, perspectief, dat wil zeggen de weergave van een eenduidig te interpreteren ruimte, gecombineerd met een consequent uitgewerkte belichting, schaduwen. ... bedrog is de beheersing van naturalistische precisie, perspectief

                                                                                                                                           
Hendrick Avercamp
Kunstbus - Nederlandse schilder, geboren 25 januari in 1585 Amsterdam - overleden 1634 (begraven voor 15 mei) in Kampen. Hendrick Avercamp schilderde vooral winterse schaatstaferelen. Avercamps vroege landschappen zijn vooral vertellend, met veel ondeugende anekdotes. ... hij dan samen tot een compositie, met als gevolg dat het perspectief

                                                                                                                                           
Jan Dibbets
Kunstbus - Geboren: 1941 Weert De beeldend kunstenaar Jan Dibbets heeft in zijn oeuvre laten zien dat foto's net als tekeningen en schilderijen het menselijk oog kunnen bedriegen. Zijn artistieke experimenten met fotografische illusies leggen op esthetische wijze enkele psychologische eigenaardigheden van de menselijke waarneming bloot. ... hij met de camera het gezichtspunt waar het trapezium door de perspectief

                                                                                                                                           
realisme
Kunstbus - Realisme (van Lat. realis of res = ding) staat voor een type kunst en literatuur die erop mikt de ons omringende (maatschappelijke) werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het realisme - een stroming binnen de kunst en literatuur uit de negentiende eeuw die vooral in Frankrijk in de jaren 1830/50-1870/90 furore maakte - was een reactie op de romantiek en is min of meer synoniem geworden met het (direct daaropvolgende) naturalisme. ... van ""bourgeois"" en "citoyen", van economisch en politiek perspectief

                                                                                                                                           
Wat moet het zijn: 'Wat fijn dat je koekjes hebt meegenomen!' of 'Wat fijn dat je koekjes hebt meegebracht!'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Wie hier meegenomen zegt, denkt aan het moment in het verleden waarop de ander besloot de koekjes in zijn tas te stoppen. Wie hier meegebracht zegt, denkt aan het nu: het moment waarop de koekjes tevoorschijn zijn gekomen. ... waarop de koekjes tevoorschijn zijn gekomen. verschil in perspectief

                                                                                                                                           
Paolo Uccello
Kunstbus - Uccello's paintings accompanied with Terpsichore Dances played by Música Antiqua Oxoniensis. Italiaanse schilder, werd ca 1397/1400 geboren in Pratovecchio bij Arezzo, en stierf 10 december 1475 in Florence. ... ontwikkelde zich tot een van de grootste meesters van het perspectief

                                                                                                                                           
Politieke jongerenorganisaties
Parlement & Politiek - Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... van een brug naar andere politieke jongerenorganisaties. perspectief

                                                                                                                                           
verkorting
Kunstbus - De verkorting [-en] v 1a perspectief - de kunst om voorwerpen zo op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog dezelfde indruk maken als de voorwerpen zelf. 1b perspectief - manier waarop voorwerpen zich van een bepaald punt uit aan het oog vertonen. ... de verkorting [-en] v 1a perspectief

                                                                                                                                           
Piero della Francesca
Piero della Francesca
Kunstbus - zelfportret, detail van verrijzenis van Christus Italiaanse kunstenaar en wiskundige, geboren ca. 1420 wrsch. Borgo San Sepolcro - overleden 12 oktober 1492 aldaar. De werken van Piero della Francesca behoren tot de vroege renaissance, beïnvloed door Veneziano en Fra Angelico. ... voor wiskunde gekenmerkt, in het bijzonder in verband met perspectief

                                                                                                                                           
Antonietta Peeters
Kunstbus - PHILIP MORRIS KUNSTPRIJS 2000, Morris Kunstprijs 2000 uitgereikt. Deze prijs heeft tot doel de loopbaan van jonge, talentvolle kunstenaars extra te stimuleren door middel van een geldprijs van fl 50.000,= en een publiekspresentatie een jaar later. ... ook in deze werken een horizon of andere verwijzing naar het perspectief

                                                                                                                                           
Donato Bramante
Kunstbus - geboren: 14 april 1444 in Monte Asdrualdo, Urbino gestorven: 11 maart 1514 in Rome Italiaanse architect uit de hoogrenaissance Bramante's stijl was die van de Donato Bramante had eerst een opleiding tot schilder genoten bij Piero della Francesca in Urbino en de werken van Andrea Mantegna bestudeerd, maar verlegde zijn belangstelling naar het perspectief en de architectuur. ... bestudeerd, maar verlegde zijn belangstelling naar het perspectief

                                                                                                                                           
Jacopo Bellini
Kunstbus - Italiaans-Venetiaanse schilder uit de vroeg-renaissance, geboren ca. 1400 in Venetië – overleden ca. 1470 aldaar. Jacopo Bellini was een van de leden van de schilderfamilie Bellini. Zijn zonen waren Gentile Bellini en Giovanni Bellini (1430-1516) en zijn schoonzoon was Andrea Mantegna. ... zijn twee schetsboeken, die getuigen van zijn streven naar perspectief

                                                                                                                                           
Realisme-in-de-literatuur
Kunstbus - Realisme De term realisme die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven is min of meer synoniem geworden met naturalisme. Het begrip stamt uit de negentiende eeuw. ... van ''bourgeois'' en 'citoyen', van economisch en politiek perspectief

                                                                                                                                           
Hans Vredeman de Vries
Hans Vredeman de Vries
Kunstbus - Architect, vestingbouwdeskundige, kunsttheoreticus, planoloog (avant la lettre), tekenaar en schilder, geboren in 1527 te Antwerpen - overleden 1606, 1607 of 1609 Antwerpen, Den Haag of Hamburg. De architect, schilder en graveur Hans Vredeman de Vries wordt in 1527 in Leeuwarden geboren. ... invloed ligt uiteindelijk in zijn boeken, vooral die over perspectief

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
Kunstbus - c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... het creeren van monumentale figuren die door het gebruik van perspectief

                                                                                                                                           
Leon Battista Alberti
Kunstbus - geboren: 1404 Florence gestorven: 1472 Florence leon battista alberti was een architect, kunsttheoreticus en humanist. Hij schreef rond 1436 Della pittura ('Over de schilderkunst'), waarin hij de resultaten van zijn studie naar de wetten van het perspectief schreef. ... hij de resultaten van zijn studie naar de wetten van het perspectief

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 110