YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair persoonlijk voornaamwoord taal voornaamwoord ontleden aaneenschrijven hoofdletter of kleine letter woordkeuze basisregels bezitsvorm oude naamvallen verwijswoord woordgeslacht werkwoord meewerkend voorwerp hen/hun brief- en e-mailconventies voegwoord trappen van vergelijking d/t persoonsvorm betekenis apostrof uitdrukkingen en spreekwoorden stijlfouten onbepaald voornaamwoord dat/wat/die/wie lidwoord titulatuur woordgebruik engels voorzetsels hen-of-hun gebiedende wijs persoon gebiedende-wijs voorzetsel voornaamwoordelijk-bijwoord bijzin naamval : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 481 voor - persoonlijk voornaamwoord - in 0.0318210124969482 seconden.

Persoonlijk voornaamwoord

Kunstbus - Het persoonlijke voornaamwoord (het pronomen personale) is het voornaamwoord dat in de plaats van een zelfstandige naamwoord staat. In het Nederlands is de vorm afhankelijk van het perspectief, het aantal en soms van het geslacht. ... persoonlijk

                                                                                                                                           

voornaamwoord

Kunstbus - Het voornaamwoord [-en] o Woord dat de plaats inneemt van een zelfstandig naamwoord of een toevallig kenmerk aanduidt. Een voornaamwoord (of: pronomen, meervoud pronomina) is in het algemeen een woord dat naar een zelfstandigheid (iets of iemand) verwijst, bijv. ... onbepaald voornaamwoord, bijv.: ieder, alles, iets, iemand; 5. persoonlijk

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je zelf aan een persoonlijk voornaamwoord vast ( ikzelf ) en wanneer niet ( ik zelf )?

Genootschap Onze Taal - Zelf wordt meestal aan het persoonlijk voornaamwoord vast geschreven: ikzelf, mezelf, mijzelf, jijzelf, jezelf, jouzelf, uzelf, hijzelf, hemzelf, zijzelf, haarzelf, zichzelf, wijzelf, onszelf, julliezelf, henzelf, hunzelf en gijzelf. ... schrijf je zelf aan een persoonlijk

                                                                                                                                           

Moet het persoonlijk voornaamwoord u met een hoofdletter geschreven worden?

Genootschap Onze Taal - Nee, u krijgt een kleine letter. Dat geldt ook voor het bezittelijk voornaamwoord uw. ... het persoonlijk

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... woordsoort is je in de zin 'ik heb je gezien'? je is hier een persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: u beider aanwezigheid of uw beider aanwezigheid?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is u beider aanwezigheid. In deze uitdrukking komt niet het bezittelijk voornaamwoord uw voor, maar het persoonlijk voornaamwoord u. ... komt niet het bezittelijk voornaamwoord uw voor, maar het persoonlijk

                                                                                                                                           
Op het monument voor vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in het kamp Ravensbrück staat het opschrift: 'Voor haar die tot het uiterste neen bleven zeggen tegen fascisme'. Had er in plaats van haar niet hen moeten staan?
Genootschap Onze Taal - In het hedendaagse Nederlands gebruiken we na een voorzetsel (zoals voor ) het persoonlijk voornaamwoord hen (vierde naamval) als het om meer mensen gaat. Toch is haar hier niet fout. Tegenwoordig is er in het meervoud geen onderscheid meer tussen mannelijk en vrouwelijk, maar vroeger was dat er wel. ... nederlands gebruiken we na een voorzetsel (zoals voor ) het persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt zich vergist of u hebt u vergist?
Genootschap Onze Taal - Als u kiest voor u hebt hoort daar het wederkerend voornaamwoord u bij: 'U hebt u vergist.' Bij u kunt u echter ook voor heeft kiezen, en daar hoort zich bij: 'U heeft zich vergist. ... kiezen, en daar hoort zich bij: 'u heeft zich vergist.' het persoonlijk

                                                                                                                                           
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Genootschap Onze Taal - Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... > snel naar de lijst algemene regels gebruik het persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het gaat tussen John en ik' of 'Het gaat tussen John en mij'?
Genootschap Onze Taal - 'Het gaat tussen John en mij' is goed. ... na een voorzetsel volgt altijd een niet-onderwerpsvorm van het persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: u en uw partner of u en u partner?
Genootschap Onze Taal - U en uw partner is juist. In een zin als 'U en uw partner zijn welkom om 15.00 uur' is u een persoonlijk voornaamwoord en uw een bezittelijk voornaamwoord. Uw betekent 'van u'; u en uw partner betekent dus 'u en de partner van u'. ... zin als 'u en uw partner zijn welkom om 15.00 uur' is u een persoonlijk

                                                                                                                                           
Mag je in plaats van wij ook we gebruiken in een tekst, bijvoorbeeld in een zakelijke brief of e-mail?
Genootschap Onze Taal - Ja, we mag zeker gebruikt worden. ... wij door elkaar gebruiken je / jij ondertekenen van een brief persoonlijk

                                                                                                                                           
Is jouw juist in 'Ik heb het jouw gevraagd'?
Genootschap Onze Taal - Nee, jouw moet hier jou zijn, zonder w. ... doen. de door jou gestelde vraag komt aan de orde. jou wordt ' persoonlijk

                                                                                                                                           
Welke verwijswoorden zijn correct in de zin 'Het team is zo samengesteld dat hij/zij/het al zijn/haar taken goed kan uitvoeren'?
Genootschap Onze Taal - Correct is: 'Het team is zo samengesteld dat het al zijn taken goed kan uitvoeren.' Naar het-woorden (onzijdige woorden), zoals het team, wordt verwezen met het en zijn. ... soort "collectieve woorden" oorspronkelijk een meervoud. (het persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'We kunnen iemand als jij goed gebruiken' of 'We kunnen iemand als jou goed gebruiken'?
Genootschap Onze Taal - 'We kunnen iemand als jij goed gebruiken' is juist. ... volgens de taalnorm telkens alleen de onderwerpsvorm van het persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben groter dan jij' of 'Ik ben groter dan jou'?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben groter dan jij' is juist: we kunnen deze zin zien als een verkorting van 'Ik ben groter dan jij bent. ... wordt gemaakt het onderwerp van de zin is, komt na dan een persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'We gaan met zijn allen op vakantie' of 'We gaan met ons allen op vakantie'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. ... schrijftaal, geen bezwaar tegen. trefwoorden bezitsvorm persoonlijk

                                                                                                                                           
Is hun hebben tegenwoordig ook goed?
Genootschap Onze Taal - Nee, hun als onderwerp ( hun zijn, hun doen, hun zeggen, hun hebben, enzovoort) wordt nog algemeen afgekeurd. Veel mensen vinden een zin als 'Hun hebben dat gedaan' zelfs verschrikkelijk, niet alleen in de schrijftaal, maar ook in de spreektaal. ... uitgelegd dat de verschillende vormen die we hebben bij de persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: ik smeer hem, ik smeer 'em of ik smeer 'm?
Genootschap Onze Taal - Ik smeer 'm is het gewoonst. ... wel voorbeelden als nou, ik smeer 'm maar. verkorte vormen van persoonlijk

                                                                                                                                           
Is zij of hen juist in 'Ook zij/hen die binnenkort afstuderen, nodig ik uit'?
Genootschap Onze Taal - Juist is 'Ook hen die binnenkort afstuderen, nodig ik uit. ... die dit onzin vind / vindt ik die is / ik die ben trefwoorden persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Die broek pas ik eigenlijk niet meer' of 'Die broek past mij eigenlijk niet meer'?
Genootschap Onze Taal - 'Die broek past mij eigenlijk niet meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. Als passen de betekenis 'goed zitten, de goede maat hebben' heeft, wordt het bij voorkeur gecombineerd met een indirect object, om precies te zijn een ondervindend voorwerp. ... object ondervindend voorwerp trefwoorden meewerkend voorwerp persoonlijk

                                                                                                                                           
Welke persoonsvorm is juist in de zin 'Ik, die hier al de hele dag ben/is, ga nu naar huis'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Ik, die hier al de hele dag ben, ga nu naar huis. ... op als ik hun / hen was iemand als ik / mij trefwoorden persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Dat heb ik hen horen zeggen' of 'Dat heb ik hun horen zeggen'?
Genootschap Onze Taal - Hen is hier juist. In 'Ik heb het hen horen zeggen' is hen een lijdend voorwerp. Deze zin bestaat eigenlijk uit twee zinnen: 'Ik heb hen gehoord' en 'Zij hebben het gezegd'; dat maakt het een lastig geval. ... hen was hun / hen hun hebben / zij hebben trefwoorden hen/hun persoonlijk

                                                                                                                                           
Wat is het lijdend voorwerp?
Genootschap Onze Taal - Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde direct ondergaat. Het lijdend voorwerp wordt daarom ook wel direct object genoemd. Het bestaat uit een zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de fiets, een meisje, Anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern ( haar nieuwe kleren ) of een persoonlijk voornaamwoord ( mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen ). ... zelfstandig naamwoord als kern ( haar nieuwe kleren ) of een persoonlijk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3