YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek per norgard kunst deense muziek literair per petterson taal werkwoord aaneenschrijven persoonsvorm woordgebruik voorzetsels accenten sterk/zwak werkwoord hulpwerkwoord stemmen een ander stembureau te stemmen dramma-per-musica stemmen per volmacht uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis woordkeuze namen samenstelling woordgeslacht lidwoord bijvoeglijk naamwoord etymologie symbolen engels basisregels kabinet arp pvda kvp chu rksp thorbecke liberalen antirevolutionairen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1349 voor - per norgard - in 0.0859899520874023 seconden.
Per Norgard

Per Norgard

Muziekbus - Per Nørgård Per Nørgård geboren Gentofte 13 juli 1932 Deens componist tekenen en muziek Nørgård begon op zijn zevende jaar piano te spelen en begon al vroeg te improviseren en te componeren. Hij had ook een tekentalent en een aantal jaren richtte hij zich hierop. ... per

                                                                                                                                           
Deense muziek
Muziekbus - Deense klassieke componisten Martin Andersen, Niels Gade, Lars Graugaard, Carl Nielsen, Per Nørgård Deense volksmuziek De muziek bij de deense volksdans is onveranderlijk vrolijk; mineur zul je zelden tegenkomen. ... martin andersen, niels gade, lars graugaard, carl nielsen, per

                                                                                                                                           
Per Petterson

Per Petterson

Kunstbus - Noorse auteur, vertaler en recensent, geboren 1952 te Oslo, Noorwegen. Per Petterson werkte dertien jaar bij een gerenommeerde boekhandel in Oslo als specialist voor Amerikaanse literatuur en was ondermeer vertaler en literatuurcriticus. ... per

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Wij wouden per se winnen', 'Wij wouen per se winnen' of 'Wij wilden per se winnen'?

Genootschap Onze Taal - Alleen 'Wij wilden per se winnen' voldoet helemaal aan de taalnorm. Wie een van de andere varianten gebruikt, kan bijna rekenen op commentaar vanwege slordig taalgebruik. Toch nemen de Spellingwijzer Onze Taal, het officiële Groene Boekje en Van Dale naast wilden ook wouden op; Van Dale noemt bovendien nog de informele vormen wouen en wouwen. ... is juist: 'wij wouden per

                                                                                                                                           

Waarom kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon?

Genootschap Onze Taal - Het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid van' en is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. Hieronder vallen ook zelfstandige naamwoorden: 'drie gulden per persoon' (eigenlijk 'per één persoon'), zelfstandig gebruikte telwoorden: 'een tientje per drie' (boeken), of vergelijkbare zinsdelen: 'per strekkende meter', 'per tien kilo'. ... kun je niet zeggen per

                                                                                                                                           

Wat is juist: per se of persé?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is alleen per se juist: in twee woorden en zonder accent aigu. In onze Spellingwijzer Onze Taal is ook de spelling persé als alternatief opgenomen. ... is juist: per

                                                                                                                                           

Stemmen per volmacht

Parlement & Politiek - Sinds 1928 is het mogelijk per volmacht te stemmen. Kiezers die niet zelf kunnen stemmen, bijvoorbeeld omdat zij in het buitenland op vakantie zijn, of omdat zij ziek zijn, kunnen op die manier toch hun stem uitbrengen. ... per

                                                                                                                                           

Dramma-Per-Musica

Muziekbus - Dramma Per Musica de oude Italiaanse opera waarbij de muziek de dramatische handeling ondersteunde. ... per

                                                                                                                                           
Waar komt iemands zwanenzang vandaan in bijvoorbeeld 'Dit gedicht was zijn zwanenzang'?
Genootschap Onze Taal - Iemands zwanenzan g (of zwanezang ) is eigenlijk het laatste gezang of gedicht van iemand voor zijn sterven, zijn laatste werk. Maar het kan ook gebruikt worden in een zin als 'Dit project wordt haar zwanenzang; ze heeft per 1 oktober een andere baan. ... in een zin als 'dit project wordt haar zwanenzang; ze heeft per

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Het zijn niet allen koks die lange messen dragen' vandaan?
Genootschap Onze Taal - Deze uitdrukking betekent: 'je kunt je in mensen vergissen: uiterlijk vertoon bewijst niet dat iemand ook werkelijk kundig is', oftewel: 'schijn bedriegt'. Dus: hoewel koks (lange) messen gebruiken, hoeft iemand met zo'n mes niet per se een (goede) kok te zijn. ... koks (lange) messen gebruiken, hoeft iemand met zo'n mes niet per

                                                                                                                                           
Wat is juist: de Aviodrome of het Aviodrome?
Genootschap Onze Taal - Beide zijn mogelijk; het themapark zelf gebruikt de Aviodrome. Meestal houden we bij eigennamen de schrijfwijze aan die de eigenaar van die naam zelf hanteert, maar wat ons betreft geldt dat niet per se voor de keuze van het lidwoord. ... die naam zelf hanteert, maar wat ons betreft geldt dat niet per

                                                                                                                                           
Bedrijven geven weleens een winstwaarschuwing, maar kan dat niet beter verlieswaarschuwing heten?
Genootschap Onze Taal - Als bedrijven een winstwaarschuwing verspreiden, wil dat zeggen dat ze verwachten dat de winst lager zal zijn dan van tevoren was gedacht. Het gaat dus niet per se om een aankondiging van een verlies, maar om het naar beneden bijstellen van een eerder gegeven winstverwachting. ... lager zal zijn dan van tevoren was gedacht. het gaat dus niet per

                                                                                                                                           
Wanneer is tenslotte juist en wanneer ten slotte?
Genootschap Onze Taal - Tenslotte is juist als 'welbeschouwd, per slot van rekening, immers' bedoeld is. ... en wanneer ten slotte? tenslotte is juist als 'welbeschouwd, per

                                                                                                                                           
Is er een naam voor het &-teken?
Genootschap Onze Taal - Het &-teken wordt wel ampersand genoemd, een term die we geleend hebben uit het Engels. Waarschijnlijk is dit een vervorming van and per se 'and ' (= 'en op zichzelf (het teken) &'). Dit wilde zeggen: 'met het teken '&' op zichzelf wordt het woord and bedoeld'. ... er een naam voor het &-teken? het &-teken wordt wel am per

                                                                                                                                           
Verwijst het woord allooi altijd naar iets negatiefs?
Genootschap Onze Taal - Niet per se. Hoewel allooi vaak in een negatieve context gebruikt wordt, is dat niet altijd het geval. ... het woord allooi altijd naar iets negatiefs? niet per

                                                                                                                                           
Het zesde Harry Potter -boek heet in het Nederlands Harry Potter en de halfbloed prins. Moet dat laatste woord niet als halfbloedprins geschreven worden?
Genootschap Onze Taal - Nee, niet per se. Halfbloedprins en halfbloed prins zijn allebei goed. ... woord niet als halfbloedprins geschreven worden? nee, niet per

                                                                                                                                           
Kan de tegenwoordige tijd ook gebruikt worden om dingen te beschrijven die in het verleden hebben plaatsgevonden?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan heel goed. Het is een misverstand te denken dat het gebruik van de tegenwoordige tijd beperkt is tot de beschrijving van een gebeurtenis die samenvalt met het spreekmoment. Een beschrijving van het verleden in de tegenwoordige tijd is een beproefd middel om het dramatisch effect van de boodschap te verhogen. ... te denken dat het gebruik van de tegenwoordige tijd be per

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met de Engelstalige woordgroep human resources begint?
Genootschap Onze Taal - Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aaneengeschreven: humanresourcesafdeling, intensivecareafdeling. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human-resourcesafdeling, humanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdeling, intensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. ... kan soms weer storend zijn bij het lezen; dit moet eigenlijk per

                                                                                                                                           

Kabinetten per tijdvak

Parlement & Politiek - De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. ... per

                                                                                                                                           
Roxette
Muziekbus - Zweedse popformatie. In 1985 richtten de beide Zweedse musici Marie Fredriksson en Per Gessle het duo Roxette op en gaven een jaar later hun debuutalbum "Pearls Of Passion" uit. Sindsdien hadden ze op de Europese en Amerikaanse muziekmarkt een aantal topnoteringen. ... in 1985 richtten de beide zweedse musici marie fredriksson en per

                                                                                                                                           
Inkomen Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2017 een schadeloosstelling van ruim 107 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. ... - hoofdinhoud een 'gewoon' lid van de tweede kamer ontvangt per

                                                                                                                                           
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
Parlement & Politiek - CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per

                                                                                                                                           
CO2-opslag
CO2-opslag
Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2 . ... naar een reductie van 40 megaton (mton) co 2 -equivalenten per

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen? Zoekt u de lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging? Die is opgesplitst per beginletter; zie de lijst onderaan.

Genootschap Onze Taal - Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. ... met engelse werkwoorden en hun vervoeging? die is opgesplitst per

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26