YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: fotografie patricia steur steur wouter bos design picturalist picturalisten picturalisme govert de roos tweede kamerverkiezingen 2012 painterly-aesthetic literair ard van der steur mr. g.a. (ard) van der steur patricia de martelaere europees parlement dennis de jong (sp) europese commissie eerste kamercommissie voor veiligheid en justitie (v&j) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie gewone wetgevingsprocedure ard van der steur (vvd, minister van veiligheid en justitie) tweede kamer judith sargentini (gl) auke zijlstra (pvv) aangepaste vicky maeijer (pvv) jeroen lenaers (cda) eurojust sophie in 't veld (d66) kati piri (pvda) raad eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap europese unie mark rutte (vvd, minister-president, minister van algemene zaken) eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid europees bureau voor de grondrechten eurocommissaris voor betere regelgeving, inter-institutionele relaties, duurzame ontwikkeling, rechtsregels en fundamentele rechten frans timmermans (nederland) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 55 voor - patricia steur - in 0.0145440101623535 seconden.

Patricia Steur

Kunstbus - Patricia Steur (1948) ... patricia

                                                                                                                                           
Govert de Roos
Kunstbus - Als 15 jarige jongen fotografeerde Govert de Roos al de 'hairpeace-bedpeace' actie van John Lennon en Yoko Ono waar zij de beroemde zeven dagen (Make love, not war) in bed doorbrachten. Zijn loopbaan kenmerkt zich door vele hoogtepunten waaronder de samenwerking met Paul Huf in 1982 waaruit de 'Stichting Dutch Photography' is voortgekomen. ... chronologische volgorde; erwin olaf 2003, anton corbijn 2004, patricia

                                                                                                                                           
Picturalisme
Kunstbus - In het picturalisme (painterly aesthetic) zien we een soft focus en schilderachtige foto's. Hoe minder er van de realiteit te herkennen was des te beter de foto. Onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst van de late 19e eeuw en leverde aldus stemmige, net niet scherpe, in een warme tint afgewerkte foto's op.De picturalistische fotografen hanteerden bij het maken van beeld een romantische benadering. Door middel van verschillende aspecten intensiveerden zij de gevoelswaarden in hun beeld. In de fotografie begint het picturalisme rond 1885 met een hoogtepunt tussen 1889 en 1912 en duurt tot ongeveer 1915. ... en stijl. nederlandse fotografen zoals erwin olaf, paul huf, patricia

                                                                                                                                           

Patricia de Martelaere

Kunstbus - Belgische Vlaamse hoogleraar, filosofe, auteur, dichter, Zottegem 16 april 1957 (Belgie), ... patricia

                                                                                                                                           

Mr. G.A. (Ard) van der Steur

Parlement & Politiek - Ard van der Steur (1969) was van 20 maart 2015 tot en met 26 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Van der Steur was advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. ... patricia

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... patricia

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Parlement & Politiek - Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... patricia

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Parlement & Politiek - Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... patricia

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... patricia

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... patricia

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Parlement & Politiek - Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... patricia

                                                                                                                                           
AKO Literatuurprijs
Kunstbus - De AKO Literatuurprijs is een literaire prijs die jaarlijks wordt toegekend aan een nog in leven zijnde Nederlandse of Belgische auteur. ... 285b de arbeiderspers 2005 arnon grunberg - de joodse messias patricia

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... patricia

                                                                                                                                           
Vlag-en-Wimpels
Kunstbus - Jaarlijks door het CPNB toegekend aan kinder- en jeugdboeken in verschillende categorieën, die net geen Zilveren Griffel of Zilveren Penseel hebben gekregen. Ook in het Nederlands vertaalde boeken en buitenlandse illustratoren kunnen een Vlag & Wimpel winnen. ... door jennifer donnelly schilderingen van hollis woods door patricia

                                                                                                                                           
Vader-Abraham
Vader-Abraham
Muziekbus - Vader Abraham Artiestennaam van Pierre Kartner: de bijzonder succesvolle Nederlandse zanger maar vooral producent van talloze Nederlandstalige artiesten. Kartner (1935) boekt zijn eerste muzikale succes als schrijver van ‘Je bent niet hip’ (1967) van Patricia Paay. ... succes als schrijver van ‘je bent niet hip’ (1967) van patricia

                                                                                                                                           
Fanny de Ruiter
Fanny de Ruiter
Muziekbus - foto Patricia Werner Leanse Fanny de Ruiter geboren 2 oktober 1984 Dordrecht Nederlandse mezzo-sopraan en componiste Van haar 5de tot haar 14e jaar kreeg Fanny de Ruiter vioolles en vanaf haar 9de jaar pianoles. ... de ruiter foto patricia

                                                                                                                                           
Julian Germain
Kunstbus - (Groot-Brittannië, Londen, 1962) ... straatkinderen fotograferen hun leven. een project van patricia

                                                                                                                                           
Roald Dahl
Roald Dahl
Kunstbus - ... allan poe award 1952 voor 'kiss kiss'. in 1953 trouwde hij met patricia

                                                                                                                                           
Drs. S.A. (Stef) Blok
Parlement & Politiek - Stef Blok (1964) is sinds 27 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Hij was van 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 29 juni tot 16 september 2016 tevens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ... patricia

                                                                                                                                           
essay
Kunstbus - Het essay (~s) ... a. gomperts, rudy kousbroek, piet meeuse, stefan hertmans en patricia

                                                                                                                                           
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Kunstbus - ... haar oordeel was heilig. samen hadden ze een dochter, patricia

                                                                                                                                           
Sharon Tate
Kunstbus - ... aan cielo drive binnen, namelijk tex watson, susan atkins, patricia

                                                                                                                                           
Gouden-Uil
Kunstbus - De Gouden Uil ... - guus kuijer prijs van de lezer het onverwachte antwoord - patricia

                                                                                                                                           
Rob Zuidam
Muziekbus - Beknopte biografie Rob Zuidam: (bijgewerkt okt.' 06) (bron: 1984 tot '89 compositie bij Philippe Boesmans en Klaas de Vries aan het Rotterdams Conservatorium. In 1989 was hij Composition Fellow bij het Tanglewood Music Center in Massachussets, USA, waar hij studeerde bij Lukas Foss en Oliver Knussen. ... in freeze, een opera gebaseerd op het levensverhaal van patricia

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3