YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europese commissie europees parlement eu-lidstaten europese raad eu-landen ministers van buitenlandse zaken raad buitenlandse zaken beleid buurlanden relatie eu-oekraine associatie-overeenkomst eu-oekraine oostelijk partnerschap europees nabuurschapsbeleid meer over het veiligstellen van de europese energievoorziening crisis in oekraine maros sefcovic koude oorlog partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst wereldhandelsorganisatie relatie eu-china europese economische gemeenschap (eeg) oekraine meer over het associatieverdrag en de daaropvolgende crisis porosjenko eu-trojka janoekovitsj krim rusland moskou veiligstellen europese energievoorziening eu-rusland buitenlands beleid van de eu handelsbeleid eu meer over de relatie eu-oekraine van rompuy vladimir poetin turkish stream meer over het europese mensenrechtenbeleid medvedev, sarkozy : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 14619 voor - partnerschaps en samenwerkingsovereenkomst - in 0.935221910476685 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Relatie EU-Oekraïne
De verstandhouding tussen de Europese Unie en Oekraïne is sinds 2013 flink verbeterd. De pro-Europese opvolgers van de afgezette president Janoekovitsj haalden de banden met de Europese Unie weer aan. ... een verdieping van de politieke samenwerking. in 1994 kwam een partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-Rusland
Vanaf 2014 botsten de EU en Rusland meermaals over de annexatie van Oost-Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten. Ook de mensenrechtensituatie in Rusland zorgt voor veel kritiek. Het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne in 2014 en het moeizame onderzoek naar de toedracht droegen bij aan een killere relatie. ... op zijn beurt moeite met het europees nabuurschapsbeleid. partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... zijn in 2007 de onderhandelingen begonnen over een partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. H. (Hans) van den Broek

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. ... dat op 24 april 1996 leidde tot de ondertekening van een partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... van de op 14 juni 1994 te luxemburg tot stand gekomen partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie

Sinds het ondertekenen van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) in 2008, wordt Bosnië en Herzegovina gezien als een potentiële kandidaat voor een lidmaatschap van de Europese Unie. In de periode van onderhandelingen over die overeenkomst, van oktober 2005 tot juni 2008, werden grote politieke en justitiële hervormingen doorgevoerd in Bosnië en Herzegovina. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toetreding Roemenië tot de Europese Unie

Roemenië is op 1 januari 2007 lid geworden van de Europese Unie. Aanvankelijk was het niet zeker of de regelgeving in Roemenië op het gebied van mensenrechten, goed bestuur en corruptiebestrijding zich op Europees niveau bevond. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese politiedienst (Europol)

Dit EU-agentschap verzamelt en analyseert inlichtingen over criminele activiteiten en probeert zo internationale criminaliteit in de Europese Unie tegen te gaan. Europol beheert een database met gegevens over criminelen en criminele netwerken in heel Europa. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stichting Bio-Kinderrevalidatie
21 maart 1927 richt de toenmalige Nederlandse Bioscoopbond, op initiatief van bioscoopexploitant Abraham Tuschinski en diens zwager Gerschtanowitz, de Stichting Bio-Vakantieoord op, 'voor alle gezindten'. ... partnerschaps - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
bosaanleg
In Groningen vanaf eind jaren '80 gekoppeld aan de situatie in de landbouw. Door graanoverschotten werd een Europees beleid ontwikkeld gericht op het verminderen van de productie door braaklegging (zie ook Blauwe Stad). ... partnerschaps - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?

Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. ... partnerschaps - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderwijs- en jeugdbeleid

De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Audiovisueel- en mediabeleid

Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Is het authenticatie en authenticeren, of authenti ficatie en authenti ficeren?

Authenticatie en authenticeren zijn juist. ... partnerschaps - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt steen en been klagen vandaan?

Steen en been klagen betekent 'uitgebreid, hartgrondig klagen'. ... partnerschaps - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Oorlog-en-Vrede

Oorlog en Vrede ... partnerschaps - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Snip-en-Snap

Snip-en-Snap

Snip en Snap ... partnerschaps - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Asiel- en migratiebeleid

Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wanneer is het box, boxen en boxer, en wanneer boks, boksen en bokser?

Boks, boksen en bokser hebben met de bokssport te maken. In andere betekenissen is het meestal box, boxen en boxer. ... partnerschaps - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... partnerschaps - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 34