YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamerverkiezingen politieke partij mark rutte eerste kamerverkiezingen geert wilders hans van mierlo alexander pechtold vrijzinnig-democratische bond jan nagel kees van der staaij jesse klaver diederik samsom liberale staatspartij lodewijk asscher politieke partijen marten bierman partij van de vrijheid emile roemer sybrand van haersma buma christelijk-democratische unie maurice koopman letty demmers-van der geest gert-jan segers partij kiesraad sociaal-democratische arbeiders partij tweede kamerfractie van groenlinks ron meyer kandidatenlijst de kiesraad democratie politiek leiderschap meer informatie over opgeheven partijen groningen confessionele partijen confessionele partij d66 ppr sp psp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 624 voor - partijen - in 0.0589749813079834 seconden.

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

confessionele partijen

Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... partijen - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Registratie politieke partijen

Politieke partijen of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau ( de Kiesraad ) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. ... politieke partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Aantal deelnemende partijen Tweede Kamerverkiezingen

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog waren er relatief weinig partijen die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nadat in 1956 het zeteltal was verhoogd van 100 naar 150 kregen nieuwkomers steeds meer kans, en dat succes droeg bij aan de groei van het aantal partijen aan verkiezingen deelnam. ... deelnemende partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... partij is een groep van politieke geestverwanten. politieke partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Besluitvorming in politieke partijen

Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. ... in politieke partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2010
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... op het gebied van het financieel-economische beleid. beide partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuwe partijen in de Tweede Kamer

In mei 2002 haalde de lijst Pim Fortuyn als nieuwkomer liefst 26 zetels. Dat was uitzonderlijk, want tot 2002 haalde de grootste nieuwkomer slechts acht zetels. Dat was DS'70, de partij van Drees jr., in 1971. ... partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... staatssecretarissen. een minister, meestal lid van een van de partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de kool en de geit sparen vandaan?
De kool en de geit sparen betekent 'bij een conflict beide partijen tevreden willen stellen', 'als de belangen van twee partijen botsen niemand voor het hoofd durven/willen stoten'. Vaak wordt de uitdrukking gebruikt in een zin met een ontkenning: 'Je moet niet altijd proberen de kool en de geit te sparen. ... de kool en de geit sparen betekent 'bij een conflict beide partijen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... staatssecretarissen. een minister, meestal lid van een van de partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeerakkoord en regeringsprogramma
Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. ... hierover zijn de verkiezingsprogramma's van de deelnemende partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering en kabinet
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... staatssecretarissen. een minister, meestal lid van een van de partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... gevormd door vvd en pvda, de optie was waarop door beide partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen verzamelt systematisch gegevens over politieke partijen in Nederland, publiceert daarover en bevordert wetenschappelijk onderzoek. ... nederlandse politieke partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze een robbertje vechten ('een partijtje vechten') vandaan?
Het woord robbertje, of beter gezegd robber, komt uit het kaartspel. Onder andere bij de Engelse kaartspelen whist en bridge duidde robber (ook wel rubber ) een reeks bijeenhorende partijen aan. In overdrachtelijk gebruik kreeg robber(tje) de betekenis 'bepaalde korte periode (van een actie)', aldus het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN). ... bridge duidde robber (ook wel rubber ) een reeks bijeenhorende partijen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
politieke partij
Een politieke partij is een groep mensen die zich organiseren en afspraken maakt op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het politiek systeem. ... met als doel deel te nemen aan het politiek systeem. politieke partijen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Partijfinanciering
Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. ... - hoofdinhoud politieke partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... - hoofdinhoud we spreken van een coalitie als twee of meer partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economische Bond
De Economische Bond werd op 15 december 1917 opgericht als liberale partij. Zij beoogde de sinds het eind van de 19e eeuw bestaande verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. Er bestonden namelijk drie liberale partijen: de Liberale Unie, de Bond van Vrije-Liberalen en de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. ... de liberalen op te heffen. er bestonden namelijk drie liberale partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... tot de eerste voorganger van de jonge socialisten. overige partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
TTIP: Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag
De TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten begonnen in juli 2013. In 2013 en begin 2014 werd er vooral gewerkt aan een agenda voor de onderhandelingen. Hierin werd bepaald welke zaken er besproken moesten worden tijdens de onderhandelingen van het vrijhandelsverdrag. ... de amerikaanse markt nu nog is afgeschermd voor buitenlandse partijen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63