YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: partij voor de dieren eerste kamer vvd biografisch archief marianne thieme tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 pvdd tweede kamerfractie niko koffeman eerste kamerfractie fractie pvdd pvdd - fractie eerste kamer tweede kamerfractie partij voor de dieren partij voor de dieren - fractie tweede kamer pvdd - fractie tweede kamer eerste kamerfractie partij voor de dieren fractie ek pvdd fractie tweede kamerfractie partij voor de dieren fractie tk pvdd fractie tk tweede kamerfractie partij voor de dieren fractie eerste kamerfractie partij voor de dieren fractie ek eerste kamerfractie partij voor de dieren partij voor de dieren - fractie eerste kamer taal d66 muziek cultuur tweede kamerverkiezingen 2017 pvv lijst 2017 kabinet-balkenende ii alexander pechtold geert wilders vrijzinnig-democratische bond partij voor de vrijheid tweede kamer pvda cda sp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12714 voor - partij voor de dieren - in 1.74011993408203 seconden.
Zoektermen voor en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. ... kamerfractie partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren is sinds 2007 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 2015 werden 2 zetels behaald, daarvoor was er één vertegenwoordiger. ... kamerfractie partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij voor de Dieren en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Marianne Thieme als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Marianne Thieme. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... bij de tweede kamerverkiezingen in 2017 hebben de regerings partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2006

Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... bij kreeg en op een zetelaantal van 25 terechtkwam. de nieuwe partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staa n de eerste acht van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede senatoren Niko Koffeman (9). ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... fractie in het europees parlement bestaat hoofdzakelijk uit partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vrouwelijke Eerste Kamerleden

De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... dit moment 26 vrouwen. dit aantal is verdeeld over 9 politieke partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... van de nederlandse politiek en verlies voor regerings partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PINK!
Deze jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren is in 2006 opgericht. Het is een politieke organisatie van en voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. ... - hoofdinhoud deze jongerenorganisatie van de partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2010

Op 9 juni 2010 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende IV. Op 20 februari 2010 kwam er met de Uruzgan-crisis een einde aan deze Christelijk-sociale coalitie. ... traden uit het kabinet. de breuk tussen de coalitie partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... ( pvdd ), tara-joelle fonk ( mens en spirit/basisinkomen partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij voor de Dieren en Eerste Kamerverkiezingen 2015

De Partij voor de Dieren haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 25 mei 2015 1 zetel in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Niko Koffeman. De Partij voor de Dieren had voor de verkiezingen ook 1 zetel in de Eerste Kamer. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke jongerenorganisaties
Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... in het nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010

De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... en tweede kamerverkiezingen 2010 - hoofdinhoud de partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij voor de Dieren en Eerste Kamerverkiezingen 2011

De Partij voor de Dieren haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 1 zetel in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Niko Koffeman. De Partij voor de Dieren had voor de verkiezingen ook 1 zetels in de Eerste Kamer. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij voor de Dieren en Eerste Kamerverkiezingen 2007

De Partij voor de Dieren haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 1 zetel in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Niko Koffeman. De Partij voor de Dieren had voor de verkiezingen geen zetels in de Eerste Kamer. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... hadden vermoord. - elbo haginga van slochteren. er waren vecht partij - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Nieuwe partijen in de Tweede Kamer

In mei 2002 haalde de lijst Pim Fortuyn als nieuwkomer liefst 26 zetels. Dat was uitzonderlijk, want tot 2002 haalde de grootste nieuwkomer slechts acht zetels. Dat was DS'70, de partij van Drees jr., in 1971. ... partij - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10