YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: partij .. partij muziek vvd d66 politieke partij partij voor de dieren lijsttrekker vrijzinnig-democratische bond politieke partijen liberale unie politiek leider anti-revolutionaire partij sociaal-democratische partij katholieke volkspartij christelijk-historische unie de kiesraad parlement sociaal-democratische arbeiderspartij fractie in de tweede kamer meer over opgeheven partijen politieke partij [nl] algemeene bond meer over verzuiling overzicht partijen in tweede en eerste kamer geografische naam cda arp eerste kamer chu cultuur sgp groenlinks kvp sp ppr documentatiecentrum nederlandse politieke partijen sdap cpn psp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1228 voor - partij - in 0.123766899108887 seconden.
Zoekterm partij is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

partij ..

partij .. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

partij

(notenschrift) Partie was in de 17de eeuw in Duitsland een andere naam voor de partita of suite. 2. partij (opera) Partij, toneelrol. Partij is in de opera een aanduiding voor een zang- respectievelijk spreekrol. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij - (geografische naam)

Partij (Gulpen-Wittem, Lb) Limburgs Partei. 1364 an dae torteyde 1, 1390-1391 le pont à le torteye sur la rivière de Goele 2, 1466 de Tyrtei 3, 1589 opter Tey 3, 1595-1596 op Terty 3, 1603 Parthy 4, 1665 Partey 5, 1668 de Tortey 6, 1803-1820 Partey 7; Ontstaan uit rom. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

politieke partij

Een politieke partij is een groep mensen die zich organiseren en afspraken maakt op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het politiek systeem. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Libertarische Partij (LP)

De Libertarische Partij is in 1993 opgericht. De partij streeft naar maximale individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Vrijheid wordt hier gedefinieerd als de afwezigheid van dwang en geweld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Partij (SDP)

De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Christelijk-Historische Partij (CHP)

De CHP was een christelijke partij die in april 1903 ontstond door een fusie van de Vrij-Antirevolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Kiezersbond. De partij legde nadruk op het protestantse karakter van Nederland en op de noodzaak van het behoud daarvan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Socialistische Partij (SP)

De SP is een socialistische, eurosceptische partij. Sinds 5 maart 2010 is Emile Roemer politiek leider. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatse partij

De staatsen (ook wel staatsgezinden of Staatse partij genoemd) waren tijdens de Tachtigjarige Oorlog de groep opstandelingen tegen het Spaanse gezag, geleid door de Staten-Generaal van de Nederlanden, waarnaar ze vernoemd zijn. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid is vanaf 1946 ononderbroken in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De fractie telt na de verkiezingen van 2015 acht leden. In 2011-2015 waren dat 14 zetels, evenveel als in 2007 - 2011. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De Partij voor de Vrijheid is sinds 2011 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De PVV-fractie telt negen leden. In 2011 - 2015 waren dat er tien. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twintig leden. De PVV had na de verkiezingen van 12 september 2012 vijftien zetels, maar in de periode 2012-2017 stapten drie leden uit de fractie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De Socialistische Partij is vanaf 1995 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij heeft negen Eerste Kamerleden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

stroming - (beweging, partij)

stroming* beweging, partij 1886 [WNT verpletteren] - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

labour - (de Engelse sociaal-democratische partij)

Labour [de Engelse sociaal-democratische partij] {1926-1950} verkorting van Labour Party [lett.: Arbeiderspartij] van labour < oudfrans labour ( frans labeur) ( vgl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij Holland (CPH)

De CPH was sinds 1919 de naam van de in 1909 opgerichte SDP. De CPH streefde naar een klassenloze maatschappij, waarbij de productiemiddelen en grond in handen van de staat waren. Zij was onderdeel van de Derde Internationale, het samenwerkingsverband van communistische partijen in de wereld. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren is sinds 2007 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 2015 werden 2 zetels behaald, daarvoor was er één vertegenwoordiger. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137