YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: parlementaire enquete rsv-enquete parlementaire enquetes 1851-heden marcel van dam enquete rsv minister van aardenne parlementaire enquete rsv (rijn-schelde-verolme) (1983-1984) evelien eshuis nelissen kees van dijk theo joekes eerste kamer tweede kamer verenigde vergadering recht van enquete enqueterecht parlementaire enquetes en parlementaire onderzoeken thorbecke flip buurmeijer loek hermans marijke vos goeman borgesius tak van poortvliet maarten van traa kabinetten-de geer -schermerhorn floris van hall van der veen -gerbrandy iii recht van enquete - overzicht 1851 - heden huyssen van kattendijke -gerbrandy i en ii parlementaire enquete - overzicht 1851 - heden kabinet-den uyl kabinet-van agt i kabinet srebrenica europees parlement cultuur minister : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3900 voor - parlementaire enquete rsv rijn schelde verolme 1983 1984 - in 0.727994918823242 seconden.
Zoektermen 1983 en 1984 behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Parlementaire enquête RSV (Rijn-Schelde-Verolme) (1983-1984)

In 1983-1984 werd een parlementaire enquête gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Dat bedrijf was eind jaren '60 mede onder druk van de overheid door een fusie ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquêtes 1851 - heden

De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... de eerste 'moderne' enquete was de rsv-enquete in 1983/1984, die spoedig werd gevolgd door twee enquetes in de jaren tachtig en enquetes in 1992 en 1994. ... rijn-schelde-verolme (1983-1984) in 1983-1984 werd een parlementaire enquete gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stuiveling, Saskia Jenne
... na de snelle val van het kabinet werd ze in maart 1983 aangesteld als onderzoekscoordinator van de eerste moderne parlementaire enquetecommissie naar de overheidssteun aan scheepsbouwbedrijf rijn-schelde-verolme (de rsv-commissie). ... rekenkamer saskia stuiveling werd eind oktober 1984 lid van de algemene rekenkamer. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           

parlementaire enquête

Onderzoek door het parlement naar misstanden op bestuurlijk of maatschappelijk terrein. ... onder meer naar de rijkssubsidie aan scheepsbouwbedrijf rijn schelde verolme (1982), opsporingsmethoden politie en justitie (irt-affaire, 1994) en bouwfraude (2002). - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... in 1988 en 2002 traden bewindslieden af vanwege een afkeurend oordeel van een parlementaire enquetecommissie. ... andere bewindslieden die werden bekritiseerd door een enquetecommissie (zoals van aardenne in de rsv-affaire, en borst en jorritsma bij de bijlmer-affaire ) bleven wel aan. ... het bepaalde onder meer dat er een verbinding tussen de schelde en de rijn moest komen, en daartegen was veel verzet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Den Uyl (1973-1977)
De kabinetsformatie van 1972-1973 duurde 151 dagen, tot dan toe een record. Uiteindelijk werd het kabinet-Den Uyl gevormd, dat een unieke parlementaire basis had. Voor PvdA en D66 was het kabinet-Den Uyl een parlementair kabinet. ... een deel van het kabinet, en met name minister lubbers, wil dat de staat rsv (rijn-schelde verolme) een kredietgarantie geeft voor deze levering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... d raadgevende vergadering van de raad van europa en west-europese unie, van december 1956 tot april 1961 - lid raadgevende interparlementaire beneluxraad, van januari 1957 tot 1963 - lid bestuur centrale cooperatieve raiffeisenbank te utrecht, van 1959 tot 1963 - lid d ... greerde nederlandse scheepsbouwindustrie (commissie-winsemius), van januari 1970 tot april 1971 (voorbereiding fusie verolme en rijn-schelde-groep) - voorzitter bestuur stichting noordzee-mijnbouw, omstreeks 1970 - voorzitter medisch-wetenschappelijk instituut ... baarheid, vanaf 10 juni 1980 - voorzitter bestuur eib (europees instituut voor bestuurskunde), van 1 januari 1981 tot 1 januari 1984 - voorzitter gemengde commissie toekomst antillen ('commissie van zeven'), van 14 januari 1982 tot 25 november 1982 - voorzitte - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis van het CDA (Christen Democratisch Appèl)
Het CDA (Christen Democratisch Appèl) is een Nederlandse christen-democratische politieke partij. Werd in 1980 opgericht als fusiepartij van KVP, ARP en CHU. ... abinetsperiode van lubbers stond echter ook een andere cda'er veel in de aandacht: kamerlid kees van dijk was voorzitter van de parlementaire enquetecommissie die onderzoek deed naar de ondergang van het rijn schelde verolme-concern (rsv). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... parlementaire verhoudingen tweede kamer tot 5 november 1982 tweede kamer van 5 november 1982 tot 8 december 1983 tweede kamer van 8 december ... rsv-enquete de parlementaire enquete naar de ondergang van het rsv-concern brengt minister van aardenne (vvd) van economische zaken in 1984 ... van hervorming van de mediawetgeving in de medianota (1985) - de status aparte voor aruba - de vorming van een aparte provincie rijnmond wordt afgeblazen - vorming van een postbank nv - het rapport van de staatscommissie-jeukens over euthanasie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... een tweede kamermeerderheid verbond in december 1984 geen consequenties aan het negatieve oordeel dat de enquetecommissie rsv daarover had uitgesproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... - de parlementaire enquetecommissie rsv uit de tweede kamer oordeelde in 1984 dat hij in 1978 de kamer onvolledig en misleidend had ingelicht over ... (16.520) - nam begin 1983 het besluit de overheidssteun aan het rsv-concern te beeindigen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van enquête
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... het enqueterecht is uitgewerkt in de wet op de parlementaire enquete. ... sindsdien zijn er weer geregeld enquetes, als eerste in 1983 - 1984 de geruchtmakende rsv-enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)

De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... vermoedelijk wilde de vries niet dat brokx hetzelfde lot zou treffen als minister van aardenne, die na de rsv-enquete als 'aangeschoten wild' verder moest. ... - in 1983 bleek dat het achterwege laten van een prijs-kwaliteitstoetsing in de non-profitsector ruimte heeft gelaten voor ontoelaatbare - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van parlementair onderzoek
De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). ... het zwaarste middel is onderzoek op basis van de wet op de parlementaire enquete (wpe). ... de succesvolle enquete naar de ondergang van het rsv-concern betekende een belangrijk impuls voor parlementair onderzoek. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... meer over dualisme en monisme conflicten tweede kamer-kabinet in de geschiedenis van het parlementaire stelsel zijn er meerdere keren conflicten ontstaan tussen het kabinet en de tweede kamer die tot een crisis leidden. ... lees meer over de vormen van het inlichtingenrecht beschouwing over het inlichtingenrecht de rol van het enqueterecht de tweede kamer heeft een grondwettelijk recht van enquete. ... als minister van economische zaken verzweeg hij informatie over financiele garanties aan het rsv-concern, omdat hij vreesde dat die wetenschap tot hogere schadeclaims van schuldeisers zou leiden. ... een tweede kamermeerderheid verbond in december 1984 geen consequenties aan het negatieve oordeel dat de enquetecommissie rsv daarover had uitgesproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coppello, Annelien Kappeyne van de
... een bijvak nederlandse parlementaire geschiedenis, bezoeken aan de tweede kamer en de berlijnse crisis van 1961 voedden haar belangstelling voor politiek. ... traest] de parlementaire enquete in belgie en nederland (zwolle 1978). ... rote voldoening kwam de door haarzelf voorgestelde passage over de eerbiediging van de integriteit van het menselijk lichaam in 1983 in de grondwet. ... ook haar project 'vrouwen uit minderheden', haar nota over seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes (1984) en het door haar voorgangster hedy d'ancona geinitieerde beleidsplan emancipatie (1985) werden goed ontvangen. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           

Verolme, Cornelis (1900-1981)

... fusie voor de bedrijven, die voortaan zouden optreden onder de naam rijn-schelde-verolme machinefabrieken en scheepswerven nv (rsv). ... uiteindelijk heeft verolme gelijk gekregen, want in 1983, twee jaar na zijn overlijden, hield het rsv-concern op te bestaan. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx
Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. ... rt na de formatie van 1986 af, nadat cda-fractievoorzitter de vries had gesteld dat zijn aanblijven in het vooruitzicht van een parlementaire enquete naar bouwsubsidies een te groot risico inhield. ... westerscheldetunnel, tot januari 2002 - voorzitter raad van commissarissen dar-milieudiensten, tot januari 2002 - voorzitter bestuur stichtin ... (16.736) - bracht in 1983 de nota eigen woningbezit uit. ... (18.053) - bracht in 1984 de nota woonconsument en volkshuisvesting uit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... ien f 3, maar daar vraag ik niet naar, want hij geeft de centen aan moeder, en met het huishouden laat ik mij niet in, arbeids- enquete (a° 1891), 3078. ... bofboekje, boffersven, bofland. ... 't weer achter baert jan dirck everts uyt, gerrit heyndricks weer achter cornelis jan trijnnen uyt, maatb. ... || haffie schande! wat zel jij 'en schelden krijgen! - synon. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Adelmund, Karin Yvonne Irene Jansen
... ze koos voor de hete portefeuille integratie en werd vice-voorzitter van de parlementaire enquetecommissie blok over het integratiebeleid. ... via de studie ontmoette ze jan dirkx, zoon van een actief vakbondslid bij scheepswerf verolme. ... 1948); (2) had van 1983 tot 2005 een relatie met folkert catz (geb.1948), vakbondsmedewerker. ... in 1984 werd adelmund als enige vrouw in het fnv-bestuur gekozen. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Drs. J.W. (Jan) de Pous
Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... de savornin lohmanstichting, van 1971 tot 1977 nevenfuncties - secretaris christelijke nationale persvereniging voor nederland, van 1945 tot 1959 - docent m.o.-economie, vrije leergangen te amsterdam, van 1949 tot 1953 - plaatsver ... philips' gloeilampenfabrieken te eindhoven, van 1964 tot 1985 - lid raad van commissarissen scheepswerf "rijn-schelde" (verolme), van 1964 tot 1985 - lid raad van commissarissen uitgeverij "wolters samsom groep", van 1964 tot 1985 - lid ... de pous als voorzitter van de sociaal-economische raad (1964-1984)", (1985) - "dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
delta - (trechtervormige riviermonding)
Onze delta De vierde letter van het Griekse alfabet, de delta, heeft als hoofdletter de vorm van een driehoek: Δ. De overeenkomst met die meetkundige figuur is de basis geweest voor samenstellingen als deltaspier (‘schouderspier’), deltavleugel (‘driehoekige vliegtuigvleugel) en deltavlieger (‘groot driehoekig zweeftoestel). ... ier', en dat werd internationaal overgenomen - ook in nederland, dat voor een groot gedeelte bestaat uit het deltagebied van de rijn, de maas en de schelde. ... deltavliegen 'id.' [1984; wnt]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Drs. J.M. (Jacques) Aarden
KVP-dissident die in 1968 medeoprichter was van de PPR. Was jarenlang secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en werd in 1962 Tweede Kamerlid. Gedegen woordvoerder op het gebied van binnenlandse zaken. ... - diende in januari 1969 met zijn fractiegenoten paul janssen en anneke kessel een voorstel tot het houden van een parlementaire enquete naar economische macht in. ... 1964 een van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van het openbaar lichaam rijnmond - was in 1964 een van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel over vorming van een gemeen ... kvp, groep-aarden (ex-kvp), ppr in de periode 1962-1984: lid tweede kamer, fractievoorzitter tk, lid raad van state voornamen (roepnaam) jacobus maria (jacques) personalia geboortepla - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Wim) Drees jr.
Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. ... waren te afwijkend", de volkskrant, 8 september 1998 - willem breedveld, "de lachende vulpen", in: jaarboek parlementaire geschiedenis 2001, 129 - ned. ... minister udink een wet tot stand over onteigening ten behoeve van de inrichting van een buisleidingenstraat van pernis naar de schelde. ... ds'70 in de periode 1971-1984: lid tweede kamer, fractievoorzitter tk, minister, lid algemene rekenkamer voornaam (roepnaam) willem (wim) personalia geboorte - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133