YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur parlement tweede kamer eerste kamer staten-generaal meer over het tweekamerstelsel europees parlement europarlementarier ep -[rechtertag] europees parlement europese commissie raad raad van ministers gewone wetgevingsprocedure verdrag van lissabon raad van de europese unie commissie europarlementariers fracties voorzitter 28 lidstaten europese fractie rapporteur europese ombudsman ep plenaire vergadering structuurfondsen de 28 landen parlementaire commissies europese parlement leden van het europees parlement antonio tajani plenaire zittingen europees parlement - leden euro-parlementariers belangengroepen en lobbyisten hof van justitie van de europese gemeenschappen europarlementslid europees parlement informatiebureau in nederland afgevaardigden staat van de unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 738 voor - parlement - in 0.0678870677947998 seconden.

Parlement

parlement De eerste kamer en de tweede kamer. ... parlement - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Parlement

Het begrip parlement gebruiken we in twee betekenissen. We verstaan er 'de volksvertegenwoordiging' onder, waarbij dan in het algemeen de Tweede Kamer wordt bedoeld. Het is echter tevens een verzamelbegrip voor Tweede en Eerste Kamer. ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement

Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leden Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire commissies Europees Parlement

Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

VVD-delegatie Europees Parlement

De VVD is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De VVD-leden maken deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waarin ook de D66-delegatie vertegenwoordigd is. ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP-delegatie Europees Parlement

De SP-delegatie in het Europees Parlement telt twee leden. De delegatie maakt deel uit van de fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links (GUE/NGL), waarin ook de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd is. ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

GroenLinks-delegatie Europees Parlement

GroenLinks is met twee leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De GroenLinks-leden maken deel uit van de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie. Bas Eickhout is voorzitter van de GroenLinks-delegatie in het EP. ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA-delegatie Europees Parlement

De PvdA is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De PvdA-leden maken deel uit van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Paul Tang is voorzitter van de PvdA-delegatie in de S&D-fractie. ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV-delegatie Europees Parlement

De PVV-delegatie in het Europees Parlement telt vier leden. Per 16 juni 2015 maakt de PVV deel uit van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP-delegatie Europees Parlement

De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement besluit met meerderheid van de leden

Het Europees Parlement neemt een voorstel aan wanneer de helft plus één van het totaal aantal Europarlementariërs vóór het voorstel stemt. Dat betekent dat elk voorstel minimaal 376 stemmen vóór moet halen. ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Huidige Nederlandse leden van het Europees Parlement

Momenteel heeft Nederland recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement. De gegeven indeling is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam). ... nederlandse leden van het europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Fracties in het Europees Parlement

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. ... in het europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979 (Nederland)

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1979 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 35,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1979-1984. ... en zetelverdeling europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Samenstelling Europees Parlement 2014-heden

Het Europees Parlement (EP) bestaat sinds 2014 uit 751 leden (inclusief de voorzitter). 26 hiervan zijn in Nederland gekozen Europarlementariërs afkomstig uit tien Nederlandse partijen. De meeste van hen zijn aangesloten bij een Europese fractie. ... europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen

Het Europees Parlement neemt een voorstel aan als de helft plus één van alle uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn. Het gaat hier alleen om de uitgebrachte stemmen, niet om het aantal leden van het Europees Parlement. ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dualisme en monisme
De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In Nederland heeft het parlement, samen met de regering, wetgevende macht. Er is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen mogen geen lid van het parlement zijn. ... uitvoerende en rechtsprekende macht. in nederland heeft het parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bemiddelingscomité
In het kader van de gewone wetgevingsprocedure waarbij de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement samen besluiten nemen, voorziet artikel 294 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in een bemiddelingscomité. ... waarbij de raad van de europese unie en het europees parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire immuniteit

Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. ... parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37