YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur parlement tweede kamer eerste kamer staten-generaal meer over het tweekamerstelsel europees parlement democratie europarlementarier volksvertegenwoordiging standen staten generaal parlementaire democratie ep -[rechtertag] europees parlement europese commissie raad raad van ministers gewone wetgevingsprocedure verdrag van lissabon raad van de europese unie commissie europarlementariers fracties voorzitter 28 lidstaten europese fractie europese ombudsman structuurfondsen plenaire vergadering ep rapporteur parlementaire commissies europese parlement leden van het europees parlement de 28 landen antonio tajani belangengroepen en lobbyisten parlementsleden afgevaardigden verdrag van lissabon versterkt invloed europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1383 voor - parlement - in 0.140955924987793 seconden.

Parlement

parlement De eerste kamer en de tweede kamer. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Parlement

Het begrip parlement gebruiken we in twee betekenissen. We verstaan er 'de volksvertegenwoordiging' onder, waarbij dan in het algemeen de Tweede Kamer wordt bedoeld. Het is echter tevens een verzamelbegrip voor Tweede en Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

parlement

Algemeen begrip voor enigerlei vorm van volksvertegenwoordiging, zoals de Staten-Generaal in Nederland, de Rijksdag in Duitsland of het Congres in de Verenigde Staten. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement

Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

parlement

Ontstaan uit de plechtige beraadslagingen (parliamenta) in de Curia (raad) tussen landsheer en adel, met dikwijls ook geestelijken en vertegenwoordigers van steden, over staatkundige en juridische problemen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Leden Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP-delegatie Europees Parlement

De SP-delegatie in het Europees Parlement telt twee leden. De delegatie maakt deel uit van de fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links (GUE/NGL), waarin ook de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire commissies Europees Parlement

Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

parlementair - (betreffende het parlement)

parlementair znw. m. ‘onderhandelaar’ < fra. parlementaire afl. van parlementer ‘onderhandelen’ (waarvoor zie: parlement). — Als rechtstreeks afl. van parlement kan het woord ook betekenen ‘tot het parlement behorend’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

VVD-delegatie Europees Parlement

De VVD is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De VVD-leden maken deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waarin ook de D66-delegatie vertegenwoordigd is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdA-delegatie Europees Parlement

De PvdA is met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De PvdA-leden maken deel uit van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Paul Tang is voorzitter van de PvdA-delegatie in de S&D-fractie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

GroenLinks-delegatie Europees Parlement

GroenLinks is met twee leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De GroenLinks-leden maken deel uit van de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie. Bas Eickhout is voorzitter van de GroenLinks-delegatie in het EP. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV-delegatie Europees Parlement

De PVV-delegatie in het Europees Parlement telt vier leden. Per 16 juni 2015 maakt de PVV deel uit van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP-delegatie Europees Parlement

De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

parlementariër - (lid van het parlement)

parlementariër [lid van het parlement] {1901-1925} < hoogduits Parlementarier < engels parliamentarian, van parliament ( vgl. parlement).<#>parlementariër ‘Nederlandse parlementariërs . - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

parlement - (volksvertegenwoordiging; de Tweede Kamer)

parlement zn. ‘volksvertegenwoordiging; de Tweede Kamer’ Mnl. parlement ‘gepraat; raadsvergadering’ in nv hort hoe tuschen hen uerginc dat parlement ‘nu hoort hoe dat plechtig gepraat tussen hen verliep’ [1265-70; CG II], van groten maecti geen parlement ‘over grote (misdaden) maken jullie geen ophef’ [1285; CG II], de jueden van der stat elcs iaers hilden hare parlement ‘de joden van de stad hielden elk jaar hun vergadering’ [1290; CG II], die coninc dede houden sijn parlement ‘de koning liet zijn raadsvergadering houden’ [1340-50; MNW]; vnnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Europees Parlement besluit met meerderheid van de leden

Het Europees Parlement neemt een voorstel aan wanneer de helft plus één van het totaal aantal Europarlementariërs vóór het voorstel stemt. Dat betekent dat elk voorstel minimaal 376 stemmen vóór moet halen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

folketing - (Deense parlement)

Folketing [Deense parlement] {1886} < deens Folketing gevormd van folk [volk] + ting [gerecht] ( vgl. ding). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

sejm - (Pools parlement)

Sejm [Pools parlement] {1863} < pools sejm [vergadering, samenkomst], van syn- [samen], vgl. grieks sun [idem] + pools jač [nemen]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Fracties in het Europees Parlement

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

praatbarak - (parlement (ironisch))

praatbarak, in Vlaanderen een pejoratieve aanduiding van het parlement. Sinds begin jaren tachtig. Josette, een personeelslid van het overgangsparlement in Kinshasa, heeft het allemaal al gezien en gelooft niet dat een praatbarak zoals het overgangsparlement veel kan opleveren. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

storting - (Noors parlement)

Storting [Noors parlement] { storthing 1832} < noors Storting, van stor [groot] < oudnoors stōrr [idem] + þing [bijeenkomst] ( vgl. ding). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148