YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur helderziende buitenzintuiglijk waarzegger paragnost paranormale helderziend medium waarzeggers paranormaal paragnosten buitenzintuiglijke helderziendheid parapsychologie waarzegster taal woordgebruik stijlfiguren esoterie nazisme nationaal-socialisten iron-maiden mystici vrijdenken occultisme mystiek nationaal-socialisme norman beierle muziek magie vrijdenkerij scepticisme mystieke mysticisme kunst nazi occulte nationaal-socialistische sceptisch hester keijser : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - paranormale - in 0.0028231143951416 seconden.
Paranormaal
Kunstbus - Paranormaal (bn.) Betrekking hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordt => buitenzintuiglijk Paranormaal of paranormaliteit staat voor het waarnemen, weten of kunnen van iets op een niet-wetenschappelijk verklaarbare manier (het voorvoegsel para betekent 'niet', 'naast' of 'voorbij'. ... het vermogen tot paranormaal waarnemen of bezitten van paranormale

                                                                                                                                           
Kun je spreken van dodelijke slachtoffers?
Genootschap Onze Taal - Ja, dodelijke slachtoffers is mogelijk. ... het personeel geen vakopleiding gevolgd hoeft te hebben) de paranormale

                                                                                                                                           
Scepticisme
Kunstbus - Het scepticisme 1 twijfel 2 richting in de wijsbegeerte die ervan uitgaat dat de mens niets met zekerheid kan weten De scepticus (de)(sceptici) 1 iem. die geneigd is aan alles te twijfelen 2 ( filosofie) aanhanger van het scepticisme Scepticisme kan twee vormen aannemen:. ... wil zeggen herhaalbaar en falsificeerbaar zijn. meestal zijn paranormale

                                                                                                                                           
Mystiek
Kunstbus - Het woord mystiek wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In het dagelijkse taalgebruik is mystiek vooral een bijvoeglijk naamwoord en betekent dan geheimzinnig, verborgen of raadselachtig. In andere betekenissen heeft het woord betrekking op ofwel een streven naar dan wel een beleving. ... niet per definitie onware kennnis. doordat bij mystici vaak paranormale

                                                                                                                                           
Iron-Maiden
Muziekbus - Iron Maiden Iron Maiden is een heavy metalband die in 1975 werd opgericht in Londen. De groep wordt vaak gezien als één van de meest kenmerkende en invloedrijke voor hun stroming in het heavy metal genre: the new wave of British heavy metal. ... verteld werd van een mythisch kind dat geboren werd met paranormale

                                                                                                                                           
Nationaalsocialisme
Kunstbus - Nazi Een nazi is tegenwoordig een pejoratief (minachting uitdrukkend) gekleurde aanduiding voor iemand die de leer van het nationaalsocialisme aanhangt. Het woord ' nazi' is afkomstig van Nationalsozialist, de Duitstalige term voor een aanhanger van het nationaalsocialisme. ... de leider van de ss, geinteresseerd in mystiek, kruidenleer en paranormale

                                                                                                                                           
esoterie
Kunstbus - De esoterie (v)(esoterieën; esoterisch) 1. het occulte, wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. 2. esoterisme Het esoterisme (esoteristisch) == neiging tot groepsvorming van ingewijden. occult ( bijvoeglijk naamwoord; occulter, meest occult) == slechts voor ingewijden toegankelijk, kenbaar. ... edelstenen. parapsychologie: studie van en experimenten rond paranormale

                                                                                                                                           
Norman Beierle
Kunstbus - Norman Beierle (Wehr/Baden, Duitsland, 1967) Norman Beierle gebruikt als uitgangspunt voor zijn schilderijen 'found footage': film, dia's en foto's die hij vindt op rommelmarkten of die op andere manier in zijn bezit komen. ... (opdracht rabobank cultuurprijs 1998), 'marinus spreekt' ( paranormale

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3