YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: medium cultuur paranormaal helderziend paranormale buitenzintuiglijk parapsychologie paragnost waarzegster helderziende helderziendheid waarzegger buitenzintuiglijke paragnosten waarzeggers persoon middel a point kweekmiddel voedingsbodem nieuwsmedium communicatiemiddel rose kweekbodem middelzwaar communicatiekanaal drager middelgroot middenstof weinig gebruikt element kweekmedium nieuwskanaal ether oplosmiddel opslagmedium halfzwaar werkwoordsvorm schildersmedium betrokken vorm latijn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 688 voor - paranormaal medium - in 0.0939459800720215 seconden.

paranormaal

Betrekking hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordt == buitenzintuiglijk. Paranormaal of paranormaliteit staat voor het waarnemen, weten of kunnen van iets op een niet- wetenschappelijk verklaarbare manier (het voorvoegsel para betekent 'niet', 'naast' of 'voorbij'. ... iemand die beweert (regelmatig) gebruik te maken van deze vorm van waarnemen, wordt in het westen een medium of paragnost genoemd. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

medium

A: Als zelfstandig naamwoord 1.0: verbindend element 2.0: communicatiemiddel 2.1: nieuwsmedium 2.2: collectief dat via een medium bericht 3.0: opslagmedium 4. ... verbindend element 2.0: communicatiemiddel 2.1: nieuwsmedium 2.2: collectief dat via een medium bericht 3.0: opslagmedium 4.0: paranormaal begaafd persoon 5.0: stof voor een proces 6.0: oplosmiddel voor verf 7.0: kweekmedium 7.1: voedingsbodem 8.0: materie waar golv - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

healen - (paranormaal genezen)

healen ww. Ontleend aan het Engels. [alg.] = paragenezen, helen, helderhelen. De helderheler heelt de hele dag.<#>healen; healing (← Eng.), het paranormaal genezen van een zieke. ... het genezend medium houdt namelijk wekelijkse bijeenkomsten, zogenaamde healings in de evenementenhal te tiel. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Boekbinder, Gerard (1909-1980)
... croiset bouwde in de omgeving van enschede - waarheen hij in 1937 vanuit borne zou verhuizen - een naam op als medium en paranormaal genezer. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Hofmans, Margaretha
... vanaf deze tijd begon hofmans naam te maken als paranormaal genezeres. ... medium in de oorlogsjaren kwam greet hofmans onder de invloed van de occultist en spiritist j.w. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Forums / fora
Het is allebei mogelijk, maar forums is het gebruikelijkst. ... zo is het meervoud media de verzamelnaam voor kranten, radio, tv en internet; mediums betekent 'paranormaal begaafden' (zie ook deze pagina). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

medium - halfdoorbakken

medium bn. Ontleend aan het Engels. [alg.] = halfdoorbakken. Hoe wenst u de biefstuk? Graag halfdoorbakken. = kwarts. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

paranormaal - (helderziend; telepathisch)

paranormaal ‘helderziend; telepathisch’ -> Indonesisch paranormal ‘helderziend; telepathisch’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

medium - (communicatiemiddel; persoon met paranormale vermogens)

medium zn. ‘communicatiemiddel; persoon met paranormale vermogens’ Vnnl. medium ‘tussenstof’ in dat wy lieden met het medium oft middel substantie verstaen, die dienende is om aen een te houden, oft om te dissolveren ‘dat wij onder medium of middel de substantie verstaan die als tussenstof op oplosmiddel dient’ [1558; Piemontois 1561, 125]; nnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

medium - ((deel van) wetenschappelijk-Latijnse plantennaam)

médium (znw), - van Ital. erba média, volksnaam van Campanŭla medĭum L. [C. Linnaeus], een kruid met aanhangsels tusschen de kelkslippen. Als soortnaam ook gebezigd voor een plant (Convolvŭlus - L. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Mediums / media

Het meervoud van medium is in de meeste betekenissen media: - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

telekinese - (paranormaal verplaatsen)

telekinese [paranormaal verplaatsen] {1975} gevormd van grieks tèle [ver] + kinèsis [beweging] ( vgl. cinema). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

overheidsmedium

1.0: medium van de overheid overheidsmedium 1.0 ((vooral) in Suriname) medium met nieuws, informatie en bekendmakingen van de overheid en de regering aan de burgers, bijvoorbeeld een overheidskatern in dagbladen. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

massamedium

1.0: medium voor massacommunicatie 1.1: massamedium voor nieuws massamedium 1.0 communicatiemiddel voor een grote, brede groep; medium voor massacommunicatie. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
bode
1.0: iemand die een boodschap overbrengt 1.1: medium dat berichten overbrengt 2.0: iemand die berichten en pakjes overbrengt 2.1: iemand die praktische taken heeft binnen de rechtb … bode 1. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
criticus
1.0: iemand die iets negatief beoordeelt 2.0: iemand die kunstuitingen recenseert 2.1: medium dat kunstuitingen recenseert 3.0: iemand die een bepaalde politiek afkeurt criticus 1. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

kweekmedium

1.0: kweekmiddel 1.1: voedingsbodem voor planten kweekmedium 1.0 stof waarop of waarin micro-organismen (zoals bacteriën en schimmels) kunnen groeien en zich kunnen vermeerderen; kweekmiddel; voedingsbodem; ook: hoeveelheid of soort kweekmiddel. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
mediatiseren - (middellijk maken, onmiddelbare rijksstanden aan de heerschappij van anderen onderwerpen)
mediatiseren [middellijk maken, onmiddelbare rijksstanden aan de heerschappij van anderen onderwerpen] {1847} < frans médiatiser [idem] (1827), van middeleeuws latijn mediare [zich plaatsen tussen, bemiddelen], van latijn medius [zich in het midden bevindend] → medium. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
mediaal - (naar het midden gelegen)
mediaal [naar het midden gelegen] {1886} < middeleeuws latijn medialis [middenweg], van latijn medius [midden] ( vgl. medium). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
mediotheek - (verzameling audiovisuele apparatuur)
mediotheek [verzameling audiovisuele apparatuur] {na 1950} gevormd van medium [middel van communicatie] + -theek. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

nieuwsmedium

1.0: communicatiemiddel voor nieuws nieuwsmedium 1.0 communicatiekanaal om nieuws openbaar te maken, meestal voor een groot publiek (bijvoorbeeld krant, radio, televisie en nieuwswebsites); communicatiemiddel voor de massacommunicatie van nieuws en actualiteiten. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
milieu - (kring waarin iemand verkeert; leefklimaat)
milieu zn. ‘kring waarin iemand verkeert; leefklimaat’ Nnl. milieu ‘maatschappelijke omstandigheden, sociale omgeving’ in de toestand uit het “milieu” verklaren [1888; WNT Aanv. ... frans milieu is gevormd uit mi- 'middel-, midden-', en lieu 'plaats'; hierin is mi- ontwikkeld uit latijn medium 'middel, midden', zie → medium; en lieu < oudfrans leu, loc uit latijn locus 'plaats', zie → locatie. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
rosé
1.0: roze wijn 1.1: soort rosé 1.2: glas of fles rosé 2.0: tussen rood en doorbakken in rosé 1.0 roze wijn die jong en koel gedronken wordt. ... n afleiding roseetje + toon meer rose 2.0 (gezegd van vlees en met name biefstuk) tussen rood en doorbakken in; halfdoorbakken; medium; a point woordsoort type adjectief syntactische subklasse attributief, predicatief en bijwoordelijk spelling en flexie vorm afb - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
middelen - (centraal gelegen punt); (in het midden)
midden zn. ‘centraal gelegen punt’; bw. ‘in het midden’ Onl. mitdon ‘centraal gelegen punt’ in an mitdon ‘in het midden van’ [10 e eeuw; W.Ps.]; mnl. midden ( bn. ... *midja- is verwant met: latijn medius 'zich in het midden bevindend' (zie → medium); grieks mesos 'id.'; sanskrit madhya-; avestisch maithya- 'midden'; oudkerkslavisch mezda 'grens' (russisch meza 'akkergrens') - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 138