YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: pedro passos coelho p.m.m. (pedro) passos coelho literair internationale-top-100-meest-invloedrijke-boeken kunst muziek cultuur design architectuur film portugal land portugal passos coelho jose manuael durao barroso de deus pinheiro antonio costa europese commissie mode taal afkortingen betekenis pedro solbes mira p. (pedro) solbes mira cda kvp ppr evp eerste kamer rksp documentatiecentrum nederlandse politieke partijen kabinet-lubbers ii grondwetscommissie architecten grondwet gebouwen - hoge colleges van staat herziening van de grondwet dr. a.m. donner mr. j.m. kan : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2836 voor - p m pedro passos coelho - in 0.197252988815308 seconden.

P.M.M. (Pedro) Passos Coelho

Parlement & Politiek - Pedro Passos Coelho (1964) was van 21 juni 2011 tot 25 november 2015 minister-president van Portugal. De econoom Passos Coelho is leider van de conservatief-liberale/christendemocratische PSD. Hij leidde een coalitie van zijn partij met de kleine christendemocratische partij CDS. ... p

                                                                                                                                           

Internationale-Top-100-meest-invloedrijke-boeken

Kunstbus - International Top 100 most influential books ... p

                                                                                                                                           

Portugal

Parlement & Politiek - De Republiek Portugal op het Iberisch schiereiland werd in 1974 weer een democratie. Lange tijd ging het land gebukt onder een (militaire) dictatuur onder Salazar en Caetano. In 1986 werd Portugal lid van de Europese Unie. ... p

                                                                                                                                           

P. (Pedro) Solbes Mira

Parlement & Politiek - Pedro Solbes (1942) was van 1999 tot 2004 lid van de Europese Commissie, belast met economische en monetaire zaken. Als commisielid had hij veel bemoeienis met de invoering van de euro per 1 januari 2002. ... p

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... schaik - hoofdinhoud de staatscommissie-van schaik werd o p

                                                                                                                                           

M. Vasalis

Kunstbus - Nederlandse dichteres en psychiater, geboren Den Haag, 13 februari 1909, overleden Roden 16 oktober 1998. ... vasalis nederlandse dichteres en p

                                                                                                                                           

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)

Parlement & Politiek - De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... bond (vdb) - hoofdinhoud de vdb was een links-liberale p

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

Genootschap Onze Taal - P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... schrijf je de afkorting van p

                                                                                                                                           

M.P. (Meta) Meijer

Parlement & Politiek - Meta Meijer (1969) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de SP. In 2012 was zij kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zij is werkzaam bij Milieudefensie en was onder meer betrokken bij de campagne 'Autoloze Zondag'. ... p

                                                                                                                                           

Mr. M.P.M. (Mart) van de Ven

Parlement & Politiek - Mart van de Ven (1954) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. De heer Van de Ven is deskundig op fiscaal gebied. Hij was onder meer belastinginspecteur en partner bij Moret, Ernst & Young Belastingadviseurs. ... m. p

                                                                                                                                           

P.C. Hooftprijs

Kunstbus - Staatsprijs voor de Letterkunde, ingesteld in 1947 ter gelegenheid van de herdenking van de 300ste sterfdag van P.C. Hooft, 21 mei 1647. De prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor proza, essay en poëzie. Tot 1956 werd één bepaald werk bekroond, daarna wordt de prijs toegekend voor een oeuvre. De uitreiking vindt zo mogelijk plaats rond 21 mei. ... p

                                                                                                                                           

Dr. A.P.M. (Paul) Lucardie

Parlement & Politiek - Paul Lucardie (1946) is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. ... a. p

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... - hoofdinhoud de staatscommissie-cals/donner werd o p

                                                                                                                                           

Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse

Parlement & Politiek - Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... p

                                                                                                                                           

Dr. C.P.M. (Carl) Romme

Parlement & Politiek - Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... c. p

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Biesheuvel

Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... - hoofdinhoud de staatscommissie-biesheuvel werd o p

                                                                                                                                           

Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse

Parlement & Politiek - In jaren zestig voorzitter van de KVP en Tweede Kamerlid. Zoon van minister Aalberse en advocaat in Den Haag, die van huis uit gepokt en gemazeld was in de sfeer van katholieke politieke en maatschappelijke organisaties. ... p

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... p

                                                                                                                                           

H.P.M. (Maarten) Hijink M.Sc

Parlement & Politiek - Maarten Hijink (1983) is sinds 23 maart 2017 lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer. De heer Hijink was daarvoor woordvoerder van Emile Roemer en communicatiemedewerker van de SP-Tweede Kamerfractie. ... p

                                                                                                                                           

Mr. M.P.L. (Max) Steenberghe

Parlement & Politiek - Katholieke werkgever, die op jonge leeftijd minister van Economische Zaken werd. Trad in 1935 uit het kabinet, omdat hij vond dat Nederland de gulden moest devalueren. In het vierde kabinet-Colijn koos hij de zijde van Romme tegenover Colijn en De Wilde. ... m. p

                                                                                                                                           

Dr. M.A.M. (Marga) Klompé

Parlement & Politiek - In 1956 de eerste vrouwelijke minister van ons land. Doortastend politiek zwaargewicht in de KVP. Vertrouwelinge van Romme, die als Tweede Kamerlid buitenland-woordvoerder van haar fractie was, met belangstelling voor de Europese samenwerking. ... m.a.m. (marga) klom p

                                                                                                                                           

Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp

Parlement & Politiek - Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... p

                                                                                                                                           

M.P.D. baron van Sytzama

Parlement & Politiek - Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. ... p

                                                                                                                                           
JJP Oud

JJP Oud

Kunstbus - J.J.P. Oud ... p

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 15