YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: ovse organisatie voor veiligheid en samenwerking delegatie naar de ovse-assemblee raad van europa navo organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa vn koude oorlog organisation for security and co-operation in europe osce organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa (ovse) europese commissie europese unie europees parlement raad raadsformatie kati piri (pvda) eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) federica mogherini aangepaste vaste commissie voor defensie (def) - tweede kamer niet met het onderwerp zou moeten bezighouden hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid verenigde naties buitenlands beleid dimitris avramopoulos (griekenland) sophie in 't veld (d66) permanent comite voor operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid directoraat-generaal justitie raad justitie en binnenlandse zaken verenigde staten terrorisme vicky maeijer (pvv) gewone wetgevingsprocedure auke zijlstra (pvv) terrorismebeleid eu criminaliteitsbeleid dennis de jong (sp) jbz-raad commissie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 18 van 18 voor - ovse - in 0.0298888683319092 seconden.

Delegatie naar de OVSE-assemblee (OVSE)

De Parlementaire Assemblee van de OVSE (OVSE PA) is de parlementaire vertegenwoordiging van de OVSE. ... naar de ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; in het Engels OSCE) is een politieke organisatie van circa 55 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika, die zich sinds 1973 bezighoudt met samenwerking op het gebied van defensie, economie en humanitair beleid. ... voor veiligheid en samenwerking in europa ( ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... in europa ( europese unie, raad van europa, ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... met internationale organisaties, zoals de europese unie, de ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Comité van Ministers van de Raad van Europa
Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met de Parlementaire Vergadering. Het Comité bestaat uit alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, vertegenwoordigt de Europese regeringen en neemt beslissingen. ... van militaire samenwerking (dit wordt besproken in ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voortgangsrapportage
De Europese Commissie evalueert de vorderingen van (potentiële) kandidaat-lidstaten in hun streven te voldoen aan de toetredingscriteria. ... van internationale organisaties (waaronder raad van europa, ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... illegale immigratie, defensie, cyber veiligheid en onderzoek. ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermans
Frans Timmermans (1961) is sinds 1 november 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie en in de Commissie-Juncker belast met 'betere regulering' en duurzame ontwikkeling. Hij was van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. ... van der stoel, hoge commissaris nationale minderheden van de ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... betrekkingen raad van europa en officiele homepage ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Oostenrijk
De Republiek Oostenrijk is een neutrale staat in Midden-Europa. Het land is sinds 1995 lid van de Europese Unie, maar maakt geen deel uit van de NAVO. In Wenen is het Internationale Atoomagentschap gevestigd. ... organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa ( ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met het Comité van Ministers. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 47 Europese landen elkaar kunnen treffen. ... name met de organisatie voor vrede en veiligheid in europa ( ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... kaders van navo en weu kan functioneren en versterking van de ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mw. C. (Corina) Creţu
De Roemeense Corina Cretu (1967) is sinds 1 november 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker heeft zij de portefeuille regionaal beleid. Aanvankelijk was zij journalist en later woordvoerder van president Iliescu. ... nevenfuncties vorige - verkiezingswaarnemer ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Armenië
Armenië, officieel de Republiek Armenië is een land in Azië dat vaak tot Europa gerekend wordt. Het land is in 1991 onafhankelijk geworden van de Sovjetunie. ... van 2003 was er zowel in binnen- als buitenland ( ovse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... europa organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa ( ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetreding Turkije tot de Europese Unie
Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... van de organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa ( ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
L. (László) Kovács
László Kovács (1939) was van november 2004 tot en met februari 2010 lid van de Europese Commissie belast met douane en fiscale zaken. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het Hongaarse parlement en minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten-Horn en -Medgyessy. ... internationale, vanaf 2003 nevenfuncties vorige - voorzitter ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... 3 delegatie naar de navo-assemblee 4 delegatie naar de ovse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 205