YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur taal europese unie europees parlement europese commissie literair raad van ministers mark rutte interbellum lidstaten van de europese unie kunst design tweede kamer architectuur europese raad verdrag van lissabon gewone wetgevingsprocedure muziek film raad fotografie eerste kamer raadsformatie protestantisme klimaatverandering burgerinitiatief navo protestanten protestantse europees hof van justitie humanitaire hulp eu-lidstaten protestant protestants internationale overeenkomsten kabinet-rutte ii literatuur verdrag van maastricht schengen onder druk interne markt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 540 voor - overige oorlogen - in 0.0414969921112061 seconden.
interbellum
Kunstbus - Periode tussen twee oorlogen, vooral die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Een interbellum (van het Latijn inter (tussen) en bellum (oorlog)) is een periode tussen twee oorlogen. Specifiek wordt ermee de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bedoeld. ... betaald, die hiertoe voortdurend nieuw geld drukte, ook om de overige

                                                                                                                                           
Protestantisme
Kunstbus - Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie is het protestantisme de belangrijkste stroming binnen het christendom. ... kerk, omdat de reformatoren de onderbouwing van de overige

                                                                                                                                           
Kelten
Kunstbus - Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die gedurende het millennium vóór het begin van onze jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. ... ierse en britse kelten. van die van de gallische, iberische en overige

                                                                                                                                           
adel
Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... gemaakt tussen de hoge adel, de "grande van spanje" en de overige

                                                                                                                                           
Visigoten
Kunstbus - De Visigoten waren een belangrijk ( Oost-) Germaans volk ten tijde van, en vlak na, het Romeinse Rijk. Vanaf 270 na Chr. begonnen de klassieke geschiedschrijvers onderscheid te maken tussen twee Gotische stammen. ... koninkrijk asturie in het noorden van het schiereiland. in het overige

                                                                                                                                           
Polen
Kunstbus - Polen ( Pools: Polska; Engels: Poland) is een land in Midden- Europa. In het westen wordt het begrensd door Duitsland (Oder-Neissegrens), in het zuiden door Tsjechië en Slowakije, in het oosten door Litouwen, Wit- Rusland en Oekraïne en in het noorden door de Oostzee en door Rusland (exclave Kaliningrad). ... gordijn. daarna stortten alle communistische regimes van de overige

                                                                                                                                           
Montenegro
Parlement & Politiek - De aan de Adriatische Zee gelegen Republiek Montenegro scheidde zich op 3 juni 2006 af van Servië, nadat daarover op 21 mei 2006 een referendum was gehouden. Ruim 55 procent van de bevolking stemde vóór de onafhankelijkheid. ... worden verkozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. de overige

                                                                                                                                           
Wenen
Wenen
Kunstbus - 350" frameborder="" scrolling="no" marginheight="" marginwidth="" src="http://maps.google.nl/maps?hl=nl&q=Wenen&lr=lang_nl&ie=UTF8&s=AARTsJpRa2IK0TlWQ67LxI7wImkwh_Rffw&ll=54.876607,20.654297&spn=17.767984,37. ... indrukwekkend.. slot belvedere. paleis mollard-clary. hofburg overige

                                                                                                                                           
Afrika
Kunstbus - Zie Afrikaanse Kunst. Afrika is na Azië in oppervlakte het grootste werelddeel ter wereld, mits men Noord- en Zuid- Amerika als twee aparte continenten ziet; anders is Afrika de derde in grootte. Het beslaat zo'n 30. ... op de islamitische cultuur van het midden- oosten, terwijl de overige

                                                                                                                                           
diamant
Kunstbus - Diamant (Oudgrieks: adamas, "onverslaanbaar") is een van de vier natuurlijke allotrope verschijningsvormen van koolstof (de meest voorkomende is grafiet). In diamant hebben de koolstof-koolstofbindingen de tetraëdische structuur. ... gebruikt voor ronde diamanten met een briljantslijpsel. alle overige

                                                                                                                                           

Engels-Nederlandse oorlogen

Kunstbus - Engels- Nederlandse Oorlogen De Engels- Nederlandse oorlogen of Engelse zeeoorlogen werden gevoerd in de 17e en 18e eeuw tussen het Engelse Gemenebest (later opnieuw Groot-Brittannië) en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om de controle over de zee- en handelsroutes. ... overige

                                                                                                                                           
Wat is een zelfstandig werkwoord?
Genootschap Onze Taal - Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. ... hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. de overige

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2006: de 'Ayaan-crisis'
Parlement & Politiek - Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag aan van de bewindslieden van D66 en stelden hij en de overige bewindslieden hun portefeuilles ter beschikking. De D66-bewindslieden stapten op, nadat de D66-fractie een dag eerder het vertrouwen in minister Verdonk had opgezegd. ... ontslag aan van de bewindslieden van d66 en stelden hij en de overige

                                                                                                                                           
Europese Investeringsbank (EIB)
Parlement & Politiek - Dit orgaan financiert projecten waarmee de doelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gerealiseerd. De EIB leent goedkoop geld en leent dat op haar beurt tegen gunstige voorwaarden uit aan banken en bedrijven. ... van de bank inbrengt. - daarnaast werkt de eib samen met de overige

                                                                                                                                           
Napoleon
Napoleon
Kunstbus - Napoleon Bonaparte Detail van De Keizer door Jacques-Louis David Eerste Consul van Frankrijk van 1799 t/m 1804 en daarna keizer der Fransen van 1804 t/m 1815, geboren 15 augustus 1769 Ajaccio (Corsica) — overleden 5 mei 1821 op Sint Helena. ... in de atlantische oceaan nabij zuid- afrika, waar hij overige

                                                                                                                                           
Instellingswet W.R.R.
Parlement & Politiek - Wet van 30 juni 1976, tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ... het gevoelen van de raad van ministers, de voorzitter en de overige

                                                                                                                                           
Wet op de Sociaal-Economische Raad
Parlement & Politiek - Deze wet regelt de samenstelling, taken en organisatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), alsmede de wijze waarop publiekrechtelijke bedrijfslichamen kunnen worden ingesteld, welke taken die hebben en hun zij moeten worden georganiseerd. ... te wijzen organisaties van ondernemers en van werknemers en de overige

                                                                                                                                           
Slag bij Borodino
Kunstbus - De Slag bij Borodino (7 september 1812) was wellicht de grootste eendaagse slag in de Napoleontische Oorlogen, en waarschijnlijk ook de grootste ooit gevoerde slag tot dan toe. Er namen ongeveer 250.000 soldaten deel aan de slag. ... overige

                                                                                                                                           
Joegoslavië-Tribunaal (ICTY)
Parlement & Politiek - Dit VN -tribunaal houdt zich bezig met het berechten van personen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en schending van de Verdragen van Genève die begaan zijn tijdens de Balkan-oorlogen in de jaren negentig. ... overige

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
Parlement & Politiek - De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... algemene commissies, tijdelijke commissies, themacommissies en overige

                                                                                                                                           
Oorlog-en-Vrede
Kunstbus - Oorlog en Vrede Oorlog en vrede is een boek van de Russische schrijver Leo Tolstoj en handelt over de oorlogen tussen Rusland en Frankrijk onder Napoleon (1805 - 1814). Historische achtergrond Toen Lev Tolstoj aan Oorlog en vrede begon, was hij van plan een boek te schrijven over de oorzaken van de Dekabristenopstand tegen tsaar Nicolaas I in 1825. ... overige

                                                                                                                                           
Tweede Honderdjarige-Oorlog
Kunstbus - De Tweede Honderdjarige Oorlog is een benaming die sommige historici geven aan de reeks van militaire conflicten tussen het koninkrijk Groot-Brittannië en Frankrijk tussen 1689 en 1815. Net zoals de Honderdjarige Oorlog beschrijft deze term niet één enkele militaire gebeurtenis, maar een blijvende staat van oorlog tussen de twee hoofdrolspelers. ... overige

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... provisie; - d. resultaat uit financiele transacties; - e. overige

                                                                                                                                           
Afkalvende centrum
Parlement & Politiek - Wat was de getalsverhouding tussen de 'traditionele' partijen CDA/PvdA/VVD en de overige partijen in de Tweede Kamer? ... tussen de 'traditionele' partijen cda/pvda/vvd en de overige

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 261