YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: esther ouwehand e. (esther) ouwehand ernsting winnie sorgdra­ger joop atsma de wit wilma mansveld benk korthals enquete­commissie bouw­­nijverheid pechtold ivo opstelten verdonk elisabeth schmitz verhagen ronald plasterk tichelaar thieme ouwehand gijs van aardenne mark rutte bijleveld ernst hirsch ballin parlementaire informatieplicht beckers-de bruijn onjuist/onvolledig informeren tweede kamer edith schippers schenden parlementaie h.c. dresselhuys fred teeven rabbae leijten schenden k.g. de vries den uyl rita verdonk willems informatieplicht michiel patijn maria van der hoeven roemer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 27 voor - ouwehand - in 0.0104269981384277 seconden.

E. (Esther) Ouwehand

Parlement & Politiek - Esther Ouwehand (1976) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 werd zij vanwege ziekte tijdelijk vervangen door Frank Wassenberg. ... (esther) ouwehand

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... de olympische spelen in 2028 motie van afkeuring ( leijten / ouwehand

                                                                                                                                           
PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... aan de kandidaatstelling was dat zittend kamerlid esther ouwehand

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... housmans (pvv) agnes mulder (cda) chris jansen (pvv) esther ouwehand

                                                                                                                                           
Drs. F.P. (Frank) Wassenberg
Parlement & Politiek - Frank Wassenberg (1966) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Eerder verving hij van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 Esther Ouwehand als Kamerlid. De heer Wassenberg was medewerker van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. ... verving hij van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 esther ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)
Parlement & Politiek - Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. ... der gl 18 markuszower, mr. g. pvv 19 mulder, drs. a.h. cda 20 ouwehand

                                                                                                                                           
Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om aangelegenheden rondom international handel, ontwikkelissamenwerking en de millenium ontwikkelingsdoelen, en het internationale mileu- en klimaatbeleid. ... 17 nijkerken-de haan, ch.n.a. vvd 18 omtzigt, dr. p.h. cda 19 ouwehand

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... a.h. kuiken h. nijboer e.m.j. ploumen pvdd (5) f.m. arissen e. ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor. ... 16 nijkerken-de haan, ch.n.a. vvd 17 nispen, mr. m. van sp 18 ouwehand

                                                                                                                                           
Mr. R. (Raymond) de Roon
Parlement & Politiek - Raymond de Roon (1952) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij was advocaat-generaal bij het Amsterdamse Gerechtshof. Eerder was hij onder meer officier van justitie in Zutphen. ... met harry van bommel (sp), boris van der ham (d66), esther ouwehand

                                                                                                                                           
R.M. (Renske) Leijten BA
Parlement & Politiek - Renske Leijten (1979) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Mevrouw Leijten was voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Zij was woordvoerder gezondheidszorg, welzijn en sport van de SP-fractie. ... bestuursakkoord met de vng ( 32.756) - een door haar en esther ouwehand

                                                                                                                                           
Martinus-Nijhoff-prijs
Kunstbus - Martinus Nijhoff-prijs De Martinus Nijhoff-prijs is een jaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een literair werk uit of naar het Nederlands. De prijs werd in 1953 ingesteld door het Prins Bernhard Fonds ter nagedachtenis aan de dichter/vertaler Martinus Nijhoff (1894-1953). ... franse en italiaanse letterkunde in het nederlands 1985 - c. ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... 14 maeijer ma, v. pvv 15 nijkerken-de haan, ch.n.a. vvd 16 ouwehand

                                                                                                                                           
Presidium Tweede Kamer (PRES)
Parlement & Politiek - Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... gl 4 keijzer, mr.drs. m.c.g. cda 5 nispen, mr. m. van sp 6 ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken. Dit betreft onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. ... madlener, b. pvv 16 mulder, drs. a.h. cda 17 mulder, e. pvv 18 ouwehand

                                                                                                                                           
Kandidaten Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste acht van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede senatoren Niko Koffeman (9). ... foto naam kandidaat positie op kieslijst thieme, mr. m.l. 1 ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Defensie (def)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over hun beleid. Dit betreft onder andere het materieelbeleid, het personeelsbeleid, Nederlandse deelname aan vredesmissies en het internationale veiligheidsbeleid. ... der gl 18 mulder, drs. a.h. cda 19 omtzigt, dr. p.h. cda 20 ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)
Parlement & Politiek - De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. ... naam kamerlid aanvang functie 1 thieme, mr. m.l. 2006-11-30 2 ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie behandelt wetgeving, beleidsvoornemens en actuele ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, weg-, spoor- en luchtvervoer, milieu en leefomgeving en waterbeheer. De commissie voert daartoe geregeld overleg met de minister en staatssecretaris en houdt daarnaast contact met onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties, de transportsector en andere belangenorganisaties. ... mulder, a. vvd 21 mulder, drs. a.h. cda 22 mulder, e. pvv 23 ouwehand

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. ... a.h. cda 17 nijboer, drs. h. pvda 18 oosten, mr. f. van vvd 19 ouwehand

                                                                                                                                           
Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak
Parlement & Politiek - Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij was daarvoor, sinds 10 juni 2003, Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. ... (gl), cynthia ortega, later gert-jan segers (cu), esther ouwehand

                                                                                                                                           
B. (Boris) van der Ham
Parlement & Politiek - Boris van der Ham (1973) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid van D66. Hij was eerder financieel bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. Daarvoor was de heer Van der Ham acteur bij diverse toneelgezelschappen en voorzitter van de Jonge Democraten. ... - diende in 2007 samen met harry van bommel (sp), esther ouwehand

                                                                                                                                           
PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - De PvdD haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 2 zetels in de Tweede Kamer. De partij kwam hiermee voor het eerst in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Marianne Thieme. Het verkiezingsprogramma was getiteld '220x liever voor mens, dier, natuur en milieu'. ... 2006 (pdf) kandidaten 1 marianne thieme 2 esther ouwehand

                                                                                                                                           
Ellen Vogel
Kunstbus - Ellen Marie Elize Vogel (Den Haag, 26 januari 1922) is een Nederlands actrice. Bij Koninklijk Besluit van 18 februari 1933 werd de geslachtsnaam van de familie Vogel gewijzigd in Anthing Vogel. Sedertdien heet ze officieel Ellen Marie Elize Anthing Vogel. ... zij met verzameld werk voor de laatste maal, samen met roos ouwehand

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19