YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur taal hoofdletter of kleine letter stenen-tijdperk steentijd oude steentijd paleolithicum paleolithisch paleolithische alternatieve spelling design namen moskou deurne in nederland boedapest kapitalistische kapitalisme kapitalist kapitalisten venus-van-willendorf willendorf hematiet muziek oude muziek uitdrukkingen en spreekwoorden oude naamvallen werkwoord basisregels bijvoeglijk naamwoord woordgeslacht voorzetsels samenstelling buigings-n titulatuur buigings-e enkelvoud/meervoud kunst etymologie d/t bezitsvorm : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1844 voor - oude steentijd - in 0.0541529655456543 seconden.
Stenen-tijdperk
Kunstbus - Stenen tijdperk Met steentijd of stenen tijdperk wordt de periode uit de prehistorie aangeduid waarin mensen gebruiksvoorwerpen uitsluitend van steen maakten, en nog niet van metaal (helemaal aan het eind van de steentijd werden van sommige metalen wel sieraden gemaakt). ... onderverdeeld in drie fasen:. het paleolithicum of de oude

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Kunstbus - Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12. ... het paleolithicum of de oude

                                                                                                                                           
Moskou
Kunstbus - Moskou ( Russisch: Moskva, Engels: Moscow) is de hoofdstad en met afstand de grootste stad van Rusland, voorheen van de Sovjet-Unie. De inwoners worden Moskovieten genoemd. Moskou had op 1 januari 2005 10. ... straat) geschiedenis de naam ' moskou' is afkomstig van eeuwen oude

                                                                                                                                           
kapitalisme
Kunstbus - Kapitalisme is een politiek-economisch staatssysteem sterk gerelateerd aan de liberale staatsfilosofie, die uitgaat van de individuele (politieke en economische) vrijheid, het eigendomsrecht en vrije marktwerking. ... en arbeid). de klasse (industrielen/ kapitalisten/aandeelh oude

                                                                                                                                           
Deurne in Nederland
Kunstbus - Deurne (dialect Deurze) is een plaats en gemeente in de provincie Noord- Brabant in de regio Peelland. De gemeente telt 31.496 inwoners (31 mei 2009, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,02 km² (waarvan 1,02 km² water). ... uit die eeuw terug gevonden. aanwijzingen dat er een veel oude

                                                                                                                                           
Boedapest
Kunstbus - Boedapest (( Hongaars: Budapest) De hoofdstad van Hongarije. De stad is gelegen aan weerszijden van de Donau ( Hongaars: Duna) en telt ca. 1,7 miljoen inwoners. De stad werd in 1873 gevormd door het samenvoegen van Boeda en Óbuda op de rechteroever van de Donau met Pest op de linkeroever. ... in een heuvelachtig landschap. op een van de heuvels ligt het oude

                                                                                                                                           
hematiet
Kunstbus - Hematiet (van Grieks: haima, bloed) is een mineraal dat voornamelijk bestaat uit ferri-oxidekristallen (Fe 2 O 3 ), een van de ijzeroxides. Het komt naast andere variëteiten voor als het rode bloedsteen en het grijszwarte tot zwarte ijzerglans en ijzerglimmer. ... stiften zijn zacht en kleuren goed. rode bolus, een sterk kleih oude

                                                                                                                                           
Venus-van-Willendorf
Venus-van-Willendorf
Kunstbus - Venus van Willendorf De Venus van Willendorf is een kalkstenen vrouwenbeeldje uit het Paleolithicum. Het is gekleurd met rode oker. Het 11,1 cm hoge beeldje werd in 1908 gevonden door de archeoloog Josef Szombathy nabij de Oostenrijkse stad Willendorf. ... als verzamelnaam voor een heel genre van beeldjes uit de oude

                                                                                                                                           

Oude Muziek

Muziekbus - ' Oude Muziek' is een ruim begrip: het betreft de muziek van de vroege Middeleeuwen tot in de 19e eeuw, doorgaans aangeduid als Middeleeuwen, Renaissance, Barok, Klassieke en Romantische periode. Onder kenners wordt veelal gesproken over 'historische uitvoeringspraktijk', in ruimere kring over 'authentieke' muziek. ... oude

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking oude koeien uit de sloot halen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Oude koeien uit de sloot halen betekent '(opnieuw) beginnen over iets (vervelends) wat vroeger is voorgevallen', 'bijna-vergeten, vaak vervelende gebeurtenissen oprakelen'. ... komt de uitdrukking oude

                                                                                                                                           

Wanneer noem je iemand een oude rot in het vak en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Genootschap Onze Taal - Een oude rot in het vak is een slim en ervaren persoon in een bepaald vakgebied. Rot is een verouderde bijvorm van het woord rat; het komt ook nog voor in landrot (spottende aanduiding die zeelui gebruiken voor niet-varenden) en zeerot ('ervaren zeeman'). ... noem je iemand een oude

                                                                                                                                           
Als onder aan een brief voor dezen staat, kan dat dan ook terugslaan op één persoon?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan. De n in voor dezen is niet een meervouds-n, maar een oude naamsvals-n, die een vast onderdeel is van de staande uitdrukking. Voor dezen kan gebruikt worden als een brief de deur uit moet terwijl de verantwoordelijke persoon/personen – die eigenlijk de brief zou(den) moeten ondertekenen – er niet is/zijn. ... dat kan. de n in voor dezen is niet een meervouds-n, maar een oude

                                                                                                                                           
Wat is juist: goedenavond of goedeavond?
Genootschap Onze Taal - Goedenavond is juist. De n die in goedenavond wordt geschreven, is een oude naamvals-n. In goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is deze n weggevallen. In goedenavond heeft de n zich weten te handhaven. ... is juist. de n die in goedenavond wordt geschreven, is een oude

                                                                                                                                           
Wat is juist: ten alle tijden of te allen tijde?
Genootschap Onze Taal - Te allen tijde is juist. In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Er zijn veel staande uitdrukkingen waarin nog oude naamvallen voorkomen, bijvoorbeeld: van dien aard, uit hoofde van, met dien verstande. ... is juist. in deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude

                                                                                                                                           

In een oude tekst kwam ik het zinnetje Ontferm u onzer tegen. Welke naamval is onzer hier?

Genootschap Onze Taal - Onzer is hier een tweede naamval, ofwel genitief. ... een oude

                                                                                                                                           
Waarom zitten er vrouwelijke naamvalsuitgangen in Zijne Majesteit en Zijner Majesteits, terwijl de koning een man is?
Genootschap Onze Taal - Doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen Zijne Majesteit en Hare Majesteit een vrouwelijke uitgang. De uitgang van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon of de zaak waarnaar zijn of haar verwijst, maar door het geslacht van het woord dat erachter staat - hier dus het vrouwelijke majesteit. ... is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude

                                                                                                                                           
Waarom werd vroeger mensch wel met -sch geschreven en huis niet?
Genootschap Onze Taal - Dat heeft te maken met de herkomst van deze woorden. Er werd vroeger alleen -sch aan het woordeinde geschreven als het woord in ouder Nederlands op -sk of -sc eindigde. Huis gaat terug op hus(a) en mens gaat terug op een heel oude vorm die eindigde op -iska/-isko; in een citaat uit 1100 komt het woord mennisko ('persoon') voor. ... alleen -sch aan het woordeinde geschreven als het woord in oude

                                                                                                                                           

Jan Brueghel-de-Oude

Kunstbus - Jan Brueghel de Oude Zuid- Nederlands schilder, bijgenaamd Fluwelen Brueghel, leefde van 1568 Brussel - 13.01.1625 Antwerpen. Jan Brueghel was de zoon van Pieter Brueghel de Oude. Hij wordt Jan Brueghel I of 'de Oude' genoemd omdat zijn zoon ook Jan heette: Jan Brueghel II of 'de Jonge'. ... brueghel-de- oude

                                                                                                                                           
Wat is juist: in hemelsnaam of in 's hemelsnaam?
Genootschap Onze Taal - Het kan allebei. In hemelsnaam lijkt de gewoonste vorm te zijn. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu nemen we beide vormen op. ... op. de 's in in 's hemelsnaam is een verkorting van des, de oude

                                                                                                                                           
Waar komt de kat de bel aanbinden vandaan?
Genootschap Onze Taal - De kat de bel aanbinden betekent 'als eerste een moeilijke kwestie aansnijden' of 'iets gevaarlijks ondernemen waar ook anderen de vruchten van zullen plukken'. De stoute schoenen aantrekken heeft een vergelijkbare betekenis; stout heeft hier de oude betekenis 'dapper'. ... heeft een vergelijkbare betekenis; stout heeft hier de oude

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Dat is de vrouw wiens auto is gestolen' of 'Dat is de vrouw wier auto is gestolen'?
Genootschap Onze Taal - 'Dat is de vrouw wier auto is gestolen' wordt van oudsher als juist gezien, maar veel mensen vinden 'Dat is de vrouw wiens auto is gestolen' ook prima. Dat komt doordat de vorm wier verouderd is; dat geldt minder voor wiens. ... auto is gestolen' ook prima. dat komt doordat de vorm wier ver oude

                                                                                                                                           
Wat is juist: in groten getale, in grote getale of in grote getallen?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is in groten getale. ... zogenoemde staande uitdrukking: een uitdrukking waarin nog de oude

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking Het gaat hem naar den vleze vandaan? En wat betekent deze uitdrukking eigenlijk?
Genootschap Onze Taal - Het gaat hem naar den vleze betekent 'het gaat hem (in materieel opzicht) goed, voorspoedig'. De uitdrukking wordt ook wel gebruikt om aan te geven dat het in alle opzichten goed gaat met iemand. ... naamwoord als voorspoedig in combinatie met naar den vleze ver oude

                                                                                                                                           
Kan deze een n krijgen als ermee wordt verwezen naar meer personen?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan wel, maar het meervoud dezen is wel ongewoon en nogal formeel. Het kan alleen worden gebruikt bij de verwijzing naar meer personen; dus niet bij de verwijzing naar dieren, dingen, begrippen, enz. ... toe'). de n is nu echter geen meervouds-n, maar een oude

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 110