YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur orthodox orthodoxie rechtzinnig oosters-orthodoxe orthodoxe kunst muziek iconoclastische protestants protestant protestanten iconoclasten john tavener protestantisme iconoclast iconoclasme protestantse literair architectuur clerici doopsgezinde dr. a. (abraham) kuyper geestelijken santa-maria-novella scientologykerk namen doopsgezinden geestelijkheid bob oud jacobus johannes pieter oud zwartgallig eerwaarde abraham kuyper taal religieuze-kunst zwartgalligheid lukacs melancholie geestelijke : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 25 voor - orthodoxie - in 0.0131208896636963 seconden.
orthodox
Kunstbus - Het woord orthodoxie (van het Grieks: orthos (recht) en doxa (mening, glorie)) betekent letterlijk 'juiste aanbidding' en 'juiste leer'. Synoniem: rechtzinnig. In de loop van de eeuwen heeft het woord orthodoxie twee betekenissen gekregen. ... het woord orthodoxie

                                                                                                                                           
Protestantisme
Kunstbus - Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie is het protestantisme de belangrijkste stroming binnen het christendom. ... naast de rooms-katholieke kerk en de oosterse orthodoxie

                                                                                                                                           
iconoclasme
Kunstbus - Beeldenstorm in het Byzantium van de 8e en 9e eeuw. In de christelijke kunstgeschiedenis gaat deze beeldenstorm over het probleem of men afbeeldingen van christelijke gebeurtenissen mag vereren of dat de verering hiervan juist in tegenstrijd met de christelijke regels is ('Men zal geen afbeelding vereren. ... concilie dat ook de goedkeuring van de paus ontving. binnen de orthodoxie

                                                                                                                                           
John Tavener
John Tavener
Muziekbus - John Tavener geboren Londen 28 januari 1944 Brits componist John Tavener werd geboren in een Presbyteriaanse familie. Hij kreeg een religieuze opvoeding en zijn muzikale talenten werden aangemoedigd; zijn familie nam hem regelmatig mee naar concerten. ... mary of egypt en verschillende andere stukken sindsdien. de orthodoxie

                                                                                                                                           
Santa-Maria-Novella
Santa-Maria-Novella
Kunstbus - Basiliek en klooster aan de Piazza Santa Maria Novella in het westelijke deel van de stad Florence in Italië. Onderstaand artikel is een ruwe voorlopige opzet. Aan een definitief artikel wordt nog gewerkt. ... was de s. maria novella dan ook het centrum van de religieuze orthodoxie

                                                                                                                                           
doopsgezinde Kerk
Kunstbus - De Doopsgezinden vormen de Nederlandse tak van wat internationaal wel de Mennonieten genoemd worden. Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli, in zeker opzicht de enige kerkhervormer van Nederlandse afkomst is. ... 18e eeuw schoven veel nederlandse doopsgezinden wat betreft de orthodoxie

                                                                                                                                           
Vrijzinnig
Kunstbus - vrijzinnig (bn.) 1 vrijheid van mening voorstaand => vrijdenkend 2 [Belg.] ongelovig In de loop van de eeuwen heeft het woord vrijzinnigheid twee betekenissen gekregen:. Het kan toegepast worden op elke naam van een bepaalde ideologie of stroming. ... stroming. in deze betekenis staat het in tegenstelling tot de orthodoxie

                                                                                                                                           
JJP Oud
JJP Oud
Kunstbus - J.J.P. Oud Nederlands architect, geboren 9 februari 1890 in Purmerend - overleden 5 april 1963 in Wassenaar. JJP ( Bob) Oud was lid van kunstbeweging De Stijl en één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het 'Nieuwe Bouwen' in Nederland. ... met het nieuwe bouwen. het is bijna een manifest tegen de orthodoxie

                                                                                                                                           
Onbevlekte-ontvangenis
Kunstbus - 1. De ontvangenis; v ( christendom) bevruchting: het r.-k. dogma van de onbevlekte ontvangenis behelst dat Maria zonder erfzonde geboren is. 2. Conceptie; het in zich opnemen; het ontvangen van sperma; bevruchting onbevlekt bn = 1 zuiver, rein 2 zonder zonde Onbevlekte Ontvangenis van Maria De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat op 8 december met een hoogfeest gevierd wordt. ... van jezus wordt op kerstmis gevierd. in het katholicisme en de orthodoxie

                                                                                                                                           
Hannah Arendt
Hannah Arendt
Kunstbus - Hannah Arendt (Hannover, 14 oktober 1906 - New York City, 4 december 1975) was een Joods- Duits- Amerikaanse filosofe en politiek denkster die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. ... "slachtofferisme" en vreesde bij identificatie een beklemmende orthodoxie

                                                                                                                                           
geestelijkheid
Kunstbus - Geestelijkheid (de geestelijkheid (v.)) => gezamenlijke geestelijken van een land of een kerk => clergé, (de clerus (m.)) (de geestelijke (m.), ~n) => iemand die een wijding heeft ontvangen en daarmee de macht heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen. ... zowel de reguliere als de seculiere geestelijkheid. oosterse orthodoxie

                                                                                                                                           
Georg Lukács
Kunstbus - Georg Lukács of György Lukács ( Boedapest, 13 april 1885 - aldaar, 4 juni 1971) was een Hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur- en literatuurcriticus en estheticus. Marx en Hegel (1770-1831) waren zijn inspirators. ... na de verschijning van zijn boek brandmerkte de communistische orthodoxie

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
Parlement & Politiek - 'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... inter se compositionem (dissertatie, 1862) - "conservatisme en orthodoxie

                                                                                                                                           
Jan van Ruusbroec
Kunstbus - Jan van Ruusbroec, ook "de Wonderbare" genoemd (Ruisbroek nabij Brussel, 1293-2 december 1381) geldt als een van de grootste mystici van België. Ruusbroec schreef in het Middelnederlands, maar zijn werken werden spoedig ook vertaald in het Latijn. ... een grote bewonderaar van de mysticus was, twijfelde aan de orthodoxie

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-protestantisme
Kunstbus - Vrijzinnig-protestantisme is een aanduiding voor stromingen in het protestantisme die hun geloofsgoed en geloofspraktijk laten bepalen door vrijzinnigheid. In Nederland vallen kerken die zichzelf expliciet vrijzinnig noemen onder het Protestantisme. ... mag worden getrokken. vrijzinnigheid is het omgekeerde van orthodoxie

                                                                                                                                           
Maria-Tenhemelopneming
Kunstbus - Maria-Tenhemelopneming (Onze-Lieve- Vrouw Hemelvaart) is in de Oosters- orthodoxe kerken en de Rooms- Katholieke Kerk de feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Maria in de hemel. Traditionele geschiedenis Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende versies in omloop. ... moeder gods behelst. in de kerkelijke traditie van de oosterse orthodoxie

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben rooms-katholiek ' of 'Ik ben Rooms-Katholiek '?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben rooms-katholiek' is correct: het woord rooms-katholiek wordt met kleine letters geschreven. ... marxistisch nihilisme nihilist, nihilisten nihilistisch orthodoxie

                                                                                                                                           
Egidius Kwartet
Muziekbus - Het Egidius Kwartet werd opgericht in 1995 door vier leden van Ton Koopman's Amsterdam Baroque Choir, te weten Peter de Groot, altus, Otto Bouwknegt, tenor, Hans Wijers, bariton en Donald Bentvelsen, bas. ... madrigalencyclus, op teksten van leo vroman. om de schijn van orthodoxie

                                                                                                                                           
Melancholie
Kunstbus - Melancholie is een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen. De naam is afkomstig van het Griekse melas (zwart) en cholè (gal). ... en muziek. luther en zijn volgelingen van de protestante orthodoxie

                                                                                                                                           
Religieuze-Kunst
Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... het orthodoxe kerkelijke bewustzijn. kerkelijke kunst is in de orthodoxie

                                                                                                                                           
Inigo Jones
Kunstbus - Engels bouwmeester en toneelschrijver, 15.07.1573 Londen - 21.07.1651 aldaar Inigo Jones wordt gezien als de eerste belangrijke Engelse architect. Hij heeft ook invloed gehad op ontwerpen voor het theater. ... is 200 jaar lang in engeland het voorbeeld van classicistische orthodoxie

                                                                                                                                           
Johann Wolfgang Von Goethe
Johann Wolfgang Von Goethe
Kunstbus - Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe door H.C. Kolbe Duits schrijver, wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman, geboren 28 augustus 1749 in Frankfurt am Main, – overleden 22 maart 1832 in Weimar. ... nam hij in een anonyme publicatie stelling tegen dogmatisme, orthodoxie

                                                                                                                                           
Scandinavische architectuur
Kunstbus - Een mystieke band met de natuur gekoppeld aan een no-nonsense benadering van het strenge klimaat en de bijzondere daglichtcondities in het hoge noorden. Het is de combinatie van een zakelijk functionalisme en een verwijzing naar de eeuwigheid die de Scandinavische architectuur een indruk van tijdloosheid geven. ... gemak ook waarmee zowel de regels van het classicisme als de orthodoxie

                                                                                                                                           
Scientology
Kunstbus - Scientology is een nieuwe religieuze beweging met een systeem van geloof en onderwijs, oorspronkelijk opgezet als seculiere filosofie door auteur L. Ron Hubbard. Het heeft zich vanaf 1953 ontwikkeld tot een "toegepaste godsdienstige filosofie". ... beschermt, en als de laatste scheidsrechter van de orthodoxie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 216