YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur organische-bouwen organische-architectuur organische organisch kunst design latijn antroposofie organische architectuur frank lloyd wright organische-vormgeving organic design frans engels jugendstil oudfrans alvar aalto italiaans cultuur bouwkunst muziek functionalisme art nouveau chris lanooy lanooy functionalistisch zeijerveld roger somville functionalist functionalisten functionalistische somville pieter gaudesaboos literair groningen mode fotografie classicisme piet zwart : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1354 voor - organische vormgeving - in 0.108941078186035 seconden.

Organische-Architectuur

Organische Architectuur Bij organische architectuur gaat het om gebouwen die vanaf de eerste steen op een natuurlijke manier tot stand zijn gekomen. De gebouwen passen in hun omgeving. ... deze werd gekenmerkt door een organische vormgeving, fraai metselwerk, gestileerde bas-reliefs, witgeschilderde ramen met horizontale roedenverdeling. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Organische architectuur

De organische architectuur ontleent haar inspiratie aan de wetmatigheden van de levende natuur. ... organische architectuur kenmerkt zich door een vrije, expressieve en natuurlijke vormgeving, terwijl tegelijk vaak wordt gezocht naar een samengaan met de nieuwste bouwtechnische mogelijkheden. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Organic Design
Organic Design
Designstroming en stijl uit de jaren 1930-1960, 1990-heden. Hoofdkenmerken. Zachte, vloeiende lijnen en gebeeldhouwde vormen. Holistische ontwerpen die gerelateerd zijn aan hun omgeving. ... gebruik van natuurlijk en synthetisch materiaal, zoals plastic en beton, dat gemakkelijk in organische vormen kan worden geperst. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
architectuur
architectuur
Architectuur, ook wel bouwkunst, is een kunsttak die zowel het ontwerpen van bouwwerken als het uitvoeren ervan tot voorwerp heeft. Tot de architectuur behoort het bouwen van burgerlijke en godsdienstige bouwwerken, het verzorgen van de binnenruimte(binnenhuisarchitectuur) terwijl in de geschiedenis ook de militaire architectuur een grote plaats heeft ingenomen, vooral in de middeleeuwen en in de renaissance, toen kastelen, burchten en bastions niet alleen verdedigingswerken waren, maar ook een monumentale uitdrukking wilden geven van macht en grootheid. ... lovell house, richard neutra organische architectuur men sprak over een organische architectuur en men beriep zich hierbij op de voorbeelden van alvar aalto, die beroe ... 1901 nog een stap verder in zijn 'the art and craft of the machine': hij was van mening dat in het gemechaniseerde tijdperk de vormgeving van de machines een inspiratie moest zijn voor de architect. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
functionalisme
Functionalisme (1920- 1970) Stroming en benadering in de bouwkunst en kunstnijverheid, waarin men bij het ontwerpen de functie van een gebouw of voorwerp centraal stelt. ... een variatie op het functionalisme is organische architectuur, omdat natuurlijke vormen door haar voorvechters werden gezien als functioneel. ... dit idee resulteert vaak in een kale, nuchtere, zakelijke vormgeving waarin met name de functionele delen worden beklemtoond.. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Pieter Gaudesaboos
Foto: Uitgeverij Lannoo Pieter Gaudesaboos is op 9 mei 1979 geboren in Brugge, België. Hij studeerde drie jaar grafische digitale vormgeving en vervolgens twee jaar fotografie in Gent. ... de derde ontwerpt een planmatige stad, die na een ramp een meer organische groei kent. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
Chris Lanooy
Chris Lanooy
... gebied van de aziatische keramiek, leert dat de glazuren van chris lanooy verwantschap vertonen met de aziatische, maar minder organische grondstoffen bevatten. ... lanooy richt zich hierbij niet zozeer op de vormgeving, als wel op het technische aspect, waarbij zijn kennis als keramist goed van pas komt. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
art nouveau
art nouveau
Art Nouveau of Jugendstil 1896 - Jugend 1 Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben Naam gegeven aan de stijlvernieuwing in Europa tussen ca 1890 en 1910, die zich in vrijwel alle kunstuitingen manifesteerde. ... de ornamentaal-decoratieve stijl van de art nouveau kenmerkt zich door de gestileerde, organische, vaak a- symmetrische vormen van ornamenten en arabesken. ... hitecten waren geen voorstanders; 'materiaalwetten' en 'eerlijke' constructiemogelijkheden sloten een ongebonden en ornamentele vormgeving in hun ogen uit. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Roger Somville
Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... het realisme ontplooit zich dank zij diegenen, die met het hart, de geest, het instinct, pogen, een organische eenheid te concipieren, niet schematisch, een totaliteit, een synthese, en een kunst te ontwikkelen die direct voeling heeft me ... eubel kan van alle meubelen uit de xviie eeuw, op de meest harmonieuze wijze beantwoorden aan zijn bestemming, van een subtiele vormgeving en intelligentie zijn waarvan zich de emotie van vakman afleest, drager van een authentieke gevoeligheid; dat doet niets af van - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Luigi Colani
Luigi Colani Zwitsers- Duitse ontwerper, geboren 2 augustus 1928 in Berlijn. De organische vormen van Colani's vernieuwende ontwerpen voor boten, motoren, vliegtuigen, brillen en fotoapparaten getuigen van zijn inzicht in ergonomie en aërodynamica. ... in deze periode ontwierp hij uitzonderlijke zitmeubels waarvan de organische vormgeving tegenwoordig nog evenzeer weet te bekoren als destijds. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hans van der Pas
Hans van der Pas (1959) Woont en werkt in Amsterdam. Ik schilder en teken omhulsels, constructies die organische vormen kunnen bevatten. Mijn vormen wil ik iets meegeven van een ziel, een overblijfsel van een (menselijke) aanwezigheid. ... beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
kunstbeschouwing
Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. ... in tegenstelling tot geometrische vormen zijn organische vormen geinspireerd op de natuur. ... elke beeldaspekten kunnen we onderscheiden? welke materialen en technieken zijn er gebruikt en hoe zijn ze toegepast? hoe is de vormgeving? waarom is het werk gemaakt? met welk doel? wat is de funktie? waar en wanneer is het werk gemaakt? de lokalisering naar plaats - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Piet Zwart
Piet Zwart
Nederlandse fotograaf, typograaf en industrieel ontwerper, geboren 28 mei 1885 Zaandijk - overleden 24 september 1977 te Wassenaar. Zelfportret, 1931, foto collectie Nederlands Fotomuseum Rotterdam Piet Zwart (1885-1977) dankt zijn bekendheid vooral aan zijn ontwerp van de Bruynzeelkeuken in 1938 en aan zijn vooruitstrevende grafische ontwerpen voor bedrijven als de PTT en de Nederlandsche Kabelfabriek. ... naast reclamefotografie maakte hij een tijdlang opnamen van oppervlaktestructuren van hout, metaal en textiel en close-ups van organische gegroeide vormen. ... voor al zijn opdrachtgevers leverde zwart zowel producten, grafische vormgeving als architectuur, waardoor hij zich typo-tect ging noemen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
antroposofie
Antropo- (van Grieks anthro'pos = mens), -sofie (van Grieks sophia = wijsheid), Antroposofie is een door Rudolf Steiner (1861-1925), opgestelde wijsgerige wereldbeschouwing. ... organische architectuur kan ontstaan als de architect voorop stelt dat hij in het gebouw zichtbaar wil laten worden wat karakteristiek is ... hij werkt mee aan de plastische vormgeving en de beschildering van de binnenruimte, om zijn bedoelingen aan de bij de bouw meewerkende kunstenaars duidelijk te maken. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Artifort
Artifort is de merknaam waaronder Wagemans Maastricht BV haar designmeubels verkoopt. Aanvankelijk bracht Artifort vooral klassiek zitmeubilair op de markt. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden de ontwerpen eigentijdser. ... theo ruth ontwerpt in een vergelijkbare organische stijl het spraakmakende model congo in 1952 en de pinguin in 1955. ... de nadruk komt te liggen op functionaliteit, comfort en kwaliteit gecombineerd met de esthetisch verantwoorde vormgeving en innovatief gebruik van materialen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
H.Th. Wijdeveld
Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885-1987) Nederlands architect, ontwerper en grafisch vormgever, geboren 4 oktober 1885 Den Haag - overleden 20 februari 1987 Nijmegen. ... hij zocht naar een meer organische samenhang van bebouwing en natuur. ... het maandblad verscheen tussen 1918 en 1931 en richtte zich op nieuwe vormgeving en architectuur. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Job Smeets
Studio Job, the farm Design week in Milan 2008. "Globe" by Studio Job for Swarovski. Job Smeets (1969) is één van de jonge Nederlandse ontwerpers die, gestart vanuit de laconieke, back to basics design opvatting van Droog Design, inmiddels een eigen weg heeft gevonden. ... zijn organische vormen ogen massief, maar zijn dat vaak niet. ... ositie, ontstaan in coproductie met z33 en samengesteld door curator mark wilson, biedt een rijk visueel oeuvre dat industriele vormgeving moeiteloos laat overgaan in beeldende vormgeving en de bezoeker meeneemt in de denk- en werkwereld van studio job. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... de strakke architectuur van de loggia versterken het menselijke van de figuren en het organische van de tuin links in het tafereel. ... de vormgeving van de kruisafneming is het startpunt van een belangrijke vernieuwing in de schilderkunst van fra angelico. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Archibald Knox
Engelse ontwerper, zilversmid en schilder, geboren 9 April 1864, Cronkbourne Village Isle of Man - overleden 22 Februari 1933 Isle of Man. Archibald Knox zette als ontwerper o. ... ffineerde zilver- en tinwerk van knox rond 1900 - die wel meer op het gebruik waren gericht - worden gekenmerkt door overdreven organische vormen en abstracte bloemmotieven en luidden de tweede fase van de engelse arts & crafts movement in. ... samen werkten zij aan de vormgeving van ijzerwerk en gebrandschilderd glas. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Max Verboeket
Max Verboeket
Nederlandse emailleur, etser, graficus, industrieel ontwerper, ontwerper (van glas) en schilder, geboren 8 juli 1922 Hoensbroek (Heerlen). Naast zijn ontwerpen voor geslepen kristallen serviezen is Verboeket vooral bekend om de zogenaamde kristalunieken, eenmalig uitgevoerde objecten in individuele en expressieve vormen en kleuren die als draden in het glas zijn opgenomen. ... een trend die zijn hoogtepunt vond in de latere kristalunieken met organische vormen, ontstaan vanuit een aantal hoekige grondvormen, meer verwant aan de barokke, vrolijke glaskunst uit italie en frankrijk ... juist door die kleurstelling vormde het servies een geheel, de vormgeving was en is zeer divers. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Joan Miró
Joan Miró
Catalaanse Spaanse schilder, beeldhouwer, keramist en graficus, 20 april 1893 geboren in Montroig Catalonië, Spanje, overleden 25 dec. 1983 op 90-jarige leeftijd in Palma de Mallorca. ... zijn doeken worden beheerst door een speelse en kleurrijke variatie van veelal organische vormen. ... naast aantoonbare invloed op diverse kunstenaars, is miro ook aanwezig in de vormgeving van het nederlandse interieur van de jaren vijftig. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jac. van den Bosch
Nederlandse meubel- en interieurontwerper, graficus, schilder, glaskunstenaar, ontwerper, architect, tekenaar en auteur, geboren 19 oktober 1868 Amsterdam - overleden 27 augustus 1948 Haarlem. ... zowel in de hoofdvorm ols in de detaillering is er sprake van een organische lijnvoering die wordt versterkt door plastisch decoratieve details als het beeldhouwwerk dat de stijlen bekroont. ... hij had hiertoe een proportiesysteem ontwikkeld dat erop neerkomt dat de vormgeving van een meubel werd teruggebracht tot een aantal vierkanten waaromheen een cirkel werd getrokken. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Louis de Cordier
Belgische kunstenaar, geboren in 1978 in Oostende. Website: sculpturen en installaties die vertrekken vanuit een ruim kosmisch wereldbeeld. Refererend aan architectuur en techniek trachten ze ruimtes te zijn van gedachten en gevoelens. ... door de organische vormgeving treedt het kunstwerk in dialoog met de rechtlijnige vormgeving van de architectuur van gerechtsgebouw ii. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
expressionistische kunst
Expressionistische kunst Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die - in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst - nieuwe beeldende vormen vestigde die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken. ... de organische vormen werden niet op vlakken geprojecteerd, maar een bouwwerk werd plastisch opgevat. ... daar het er in het expressionisme niet om ging een perfecte kopie te leveren van de natuur, doch om de formele vormgeving van geestelijke en vitale krachten, was voor de schilders de uitdrukkingskracht van de lijnen en de elementaire werking van de - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134