YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: biografisch archief tweede kamerlid theo joekes erica terpstra dion graus henk krol loek hermans willem aantjes geert wilders hero brinkman eerste kamerlid hendrik adams eibert meester jos van rey jan-nico scholten jaap metz james sharpe paul tang loek duyn mark verheijen paul russell lodewijk pincoffs huub hermans rein hummel kamerleden in opspraak marcial hernandez tara oedayraj singh varma linda voortman eric lucassen wijnand duyvendak edward brongersma johan houwers gert koffeman marjolein faber mariko peters evan rozenblad tunahan kuzu harry van den bergh mat herben kamerleden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 52 voor - opspraak - in 0.013704776763916 seconden.

Kamerleden in opspraak

Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden
Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid of de eerste vrouw in de Tweede Kamer? ... bekende politici, onder wie vier lijsttrekkers. kamerleden in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... kwam in 1908 in conflict met heemskerk en kwam in 1909 in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... volmaken. meer informatie wetenswaardigheden kamerleden in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gunter Grass
Günter grass (geb. 16.10.1927 in Danzig) Duits schrijver. Jeugd Grass stamde uit een kleinburgerlijk, katholiek gezin en groeide op in Danzig. Al vroeg was hij enthousiast voor de nationaal-socialistische beweging. ... grass de komende ondergang van een humane geschiedenis. opspraak - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. E. (Édith) Cresson
Édith Cresson (1934) is een Franse sociaaldemocratische politica, die in 1991-1992 minister-president was en in 1995-1999 de portefeuilles onderzoek, wetenschap en technologie beheerde in de Commissie-Santer. ... impopulaire maatregelen moest nemen. zij raakte in 1999 in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... eerste kamer. meer informatie wetenswaardigheden kamerleden in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bevoegdheden Europees Parlement
De zeggenschap van het Europees Parlement (EP) verschilt per beleidsterrein. In de meeste gevallen is het EP medewetgever, maar op een aantal beleidsterreinen zijn de bevoegdheden van het EP zeer beperkt. ... te zeggen. europees commissaris edith cresson was namelijk in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J. (Jan) Smallenbroek
ARP-voorman uit Drenthe. In de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaand en standvastig verzetsman. Na een korte periode in de Tweede Kamer vanaf 1946 gedeputeerde, wat hij bleef toen hij in 1956 terugkeerde in het parlement. ... jongeren afdeling) - trad af, nadat hij in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... veld was in 1993 slechts kort staatssecretaris, doordat hij in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
erfstadhouder Willem V, prins van Oranje en Nassau
Intelligente, maar conservatieve stadhouder. Volgde als driejarige onder voogdij van de hertog van Brunswijk zijn jong-gestorven vader op. Was niet bereid het oligargische regeringssysteem te hervormen en kwam daardoor steeds meer onder vuur te liggen. ... van de acte van consulentschap in april 1784 bracht hem in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... zelf al het actieve kiesrecht te hebben - kwam na de oorlog in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. D. (Dominique) Strauss-Kahn
Dominique Strauss-Kahn (1949) was van 1 november 2007 tot 19 mei 2011 directeur van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Hij was hoogleraar economie in Parijs en werd in 1986 voor de PS (Parti Socialiste) lid van het Franse parlement (Nationale Vergadering). ... kansrijk voor het presidentschap, maar raakte ernstig in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings
Enthousiaste Limburgse CDA'er, die jong Tweede Kamerlid was, daarna lid van het Europees Parlement en vervolgens minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende. Ging al als achtjarige met zijn vader mee naar raadsvergaderingen en was op zijn twintigste zelf raadslid in Valkenburg. ... wetenswaardigheden uit de privesfeer - kwam in 2015 in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. V.V. (Victor) Ponta
Dr. Victor Ponta (1972) is sinds 7 mei 2012 minister-president van Roemenië. Ook was hij leider van de sociaaldemocratische PSD en van het samenwerkingsverband van PSD en PNL, de Sociaal-liberale Unie (SLU), totdat hij in juli 2015 opstapte als partijleider. ... activiteiten op het gebied van de eu - kwam in 2014 in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig
In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... ruzies ontstonden en leden vanwege hun oorlogsverleden in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nevenfuncties bij Kamerlidmaatschap
Voor zowel leden van Eerste als Tweede Kamer is het mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap. Er is echter een groot verschil in hoe dit ingevuld kan worden. Eerste Kamerleden besteden als regels wekelijks slechts één dag aan de werkzaamheden in de Eerste Kamer. ... functie bekleden. zo kwam in 1976 arp-kamerlid roolvink in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Dr. M. (Marinus) van der Goes van Naters
'Rode advocaat' uit Nijmegen. Voor de oorlog justitie-woordvoerder van de SDAP en al snel vooraanstaand fractielid. Volgde in 1945 Drees op als fractievoorzitter en leidde in 1946 ook de eerste PvdA-fractie. ... functie als fractievoorzitter ter beschikking, nadat hij in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... van 1989 stapt staatssecretaris evenhuis op, nadat hij in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... op door de cresson-affaire. eurocommissaris cresson raakte in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Heemskerk (1908-1913)
Dit christeiijke coalitiekabinet is tot 1909 een minderheidskabinet. Na de verkiezingen van dat jaar kan het kabinet wel op een Kamermeerderheid rekenen. Centraal staan in deze kabinetsperiode de pogingen van minister Talma om sociale wetgeving tot stand te brengen. ... in 1909 speelt echter de 'lintjeskwestie' waardoor kuyper in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... er waren ook nog vier staatssecretariaten die vanwege het in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire onderzoeken 1875 - heden
De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... november 1978 raakte cda-fractievoorzitter willem aantjes in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... okh-regeling. in diezelfde periode raakte de sector ook in opspraak - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8