YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst op de laak harry op de laak taal uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze etymologie aaneenschrijven voorzetsels woordgebruik persoonsvorm uitspraak en klemtoon werkwoord namen hoofdletter of kleine letter aardrijkskundige namen enkelvoud/meervoud woordgeslacht barbarisme sterk/zwak werkwoord hero brinkman betekenis engels basisregels tweede kamerverkiezingen d/t ontleden meervoudsvorming afkortingen accenten dat/wat/die/wie ondernemerspartij lastige woorden alternatieve spelling bijvoeglijk naamwoord getallen leestekens buigings-e apostrof oude naamvallen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8281 voor - op de laak - in 0.887576818466187 seconden.
Zoektermen op en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Harry Op de Laak

Kunstbus - Maakte deel uit van de in 1948 opgerichte vereniging ' De Realisten' en richtte samen met Nicolaas Wijnberg en Hans van Norden de Amsterdamse galerie ' Kabinet Floret' op en zat in de beoordelingscommissie die adviezen gaf voor aankopen van de in 1968 opgerichte Stichting 'Henriette Antoinette' welke zich ten doel stelde kunstwerken te verzamelen 'waarvan de belangrijkheid tengevolge van tijdelijk heersende tendensen niet voldoende wordt onderkend. ... op

                                                                                                                                           

Op welke lettergreep ligt de klemtoon in het woord incest?

Genootschap Onze Taal - Op de eerste: íncest. ... op

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in cupido: op de eerste of op de tweede lettergreep?

Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen [KU-pie-do], maar als de Romeinse liefdesgod bedoeld wordt, kan de klemtoon ook op de tweede lettergreep liggen (de u wordt dan als [oe] uitgesproken): [koe-PIE-do]. In het Latijn lag de klemtoon ook op die tweede lettergreep. ... ligt de klemtoon in cupido: op

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking op het nippertje vandaan?

Genootschap Onze Taal - Op het nippertje betekent 'op het laatste moment, net op tijd'. Ook op het laatste nippertje en op de nipper komen voor. ... komt de uitdrukking op

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De data is onderzocht op fouten' of 'De data zijn onderzocht op fouten'?

Genootschap Onze Taal - 'De data zijn onderzocht op fouten' is juist. ... is juist: 'de data is onderzocht op

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de breeveertien op gaan vandaan?

Genootschap Onze Taal - De breeveertien op gaan betekent 'het verkeerde pad op gaan', 'moreel in verval raken'. ... komt de uitdrukking de breeveertien op

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze de kous op de kop krijgen vandaan?

Genootschap Onze Taal - De kous op de kop krijgen betekent 'afgewezen worden, teleurgesteld worden, achter het net vissen'. ... komt de zegswijze de kous op

                                                                                                                                           

Waar komt het gezegde op de valreep vandaan?

Genootschap Onze Taal - Op de valreep betekent 'op het laatste moment, net voordat het te laat is'. ... komt het gezegde op

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking op de schopstoel zitten vandaan?

Genootschap Onze Taal - Wie op de schopstoel zit, kan elk ogenblik weggestuurd of ontslagen worden. ... komt de uitdrukking op

                                                                                                                                           

Waar komt op de bonnefooi vandaan?

Genootschap Onze Taal - Op de bonnefooi betekent 'op goed geluk, zonder van tevoren iets te regelen of af te spreken'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) wordt deze uitdrukking vaak gebruikt met betrekking tot een reis die wordt ondernomen. ... komt op

                                                                                                                                           

Waar komt op de korrel nemen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Als je iets of iemand op de korrel neemt, wil dat zeggen dat je je kritisch over iets of iemand uitlaat. Het kan gaan om een plagerijtje of om spottende opmerkingen, maar ook om zware kritiek. ... komt op

                                                                                                                                           

Wat is de functie van op de fiets in de zin 'Ik ga op de fiets naar het station'?

Genootschap Onze Taal - In deze zin is op de fiets een bijwoordelijke bepaling van middel; het zinsdeel geeft aan op welke manier de spreker naar het station gaat. ... is de functie van op

                                                                                                                                           

Is maandagnacht de nacht van zondag op maandag of de nacht van maandag op dinsdag?

Genootschap Onze Taal - Met maandagnacht wordt meestal de nacht van maandag op dinsdag bedoeld. ... maandagnacht de nacht van zondag op

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de puntjes op de i zetten vandaan?

Genootschap Onze Taal - Wie de puntjes op de i zet, gaat zeer nauwkeurig te werk, bijvoorbeeld door ook de (laatste) kleine onjuistheden in een tekst op te sporen en te verbeteren. Maar de puntjes op de i zetten kan ook in het algemeen worden gebruikt in de betekenissen 'vervolmaken' en 'tot in detail uitwerken'. ... komt de uitdrukking de puntjes op

                                                                                                                                           

Waar komt iemand op de kast jagen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Als je iemand op de kast jaagt, maak je hem kwaad. Meestal gebeurt dat door een pesterige opmerking te maken waarvan je weet dat die een gevoelige snaar zal raken bij de ander. Je kunt ook iemand (lekker) op de kast hebben ('(lekker) kwaad gemaakt hebben'). ... komt iemand op

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Klik op de afbeelding' of 'Click op de afbeelding'?

Genootschap Onze Taal - 'Klik op de afbeelding' is juist. Alle recente naslagwerken vermelden het werkwoord klikken, en niet clicken, in de 'computermuis-betekenis'. Volgens de grote Van Dale (2005) betekent klikken 'de knop van een computermuis indrukken en loslaten om een programma of functie te (des)activeren of een link te volgen'. ... is juist: 'klik op

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Hij jaagde op hazen' of 'Hij joeg op hazen'?

Genootschap Onze Taal - 'Hij jaagde op hazen' heeft licht de voorkeur. ... is juist: 'hij jaagde op

                                                                                                                                           

Wat is juist: iets op de keper beschouwen of iets op de keeper beschouwen?

Genootschap Onze Taal - Juist is iets op de keper beschouwen ('iets nauwkeurig onderzoeken/nagaan'). Keper is een weefterm; volgens Koenen (2006) betekent het 'de door een bepaalde wijze van weven ontstane strepen en ribben in een weefsel'. ... is juist: iets op

                                                                                                                                           

Wat zijn de dt-regels voor de tegenwoordige tijd?

Genootschap Onze Taal - Op vrijwel alle werkwoorden zijn voor de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd enkelvoud de volgende regels van toepassing: ... zijn de dt-regels voor de tegenwoordige tijd? op

                                                                                                                                           

Wat betekent de naam de Radstake?

Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is de Radstake een groot uitgaanscentrum in de Achterhoek. Het is ongeveer gevestigd op een pleisterplaats die al op middeleeuwse kaarten wordt aangeduid als de radstake. Over de herkomst van het woord radstake bestaan twee theorieën. ... uitgaanscentrum in de achterhoek. het is ongeveer gevestigd op

                                                                                                                                           

Wat betekent het als je zegt dat een bedrijf 'op de schop gaat'? Wordt het dan gereorganiseerd of gaat het failliet?

Genootschap Onze Taal - Op de schop gaan heeft in elk geval niet de betekenis 'failliet gaan'. Het betekent zoveel als 'bewerkt worden, onderzocht worden, opnieuw ingericht worden, veranderd worden, gerenoveerd worden', etc. De hedendaagse woordenboeken noemen als voorbeeldzinnen onder meer 'De hele buurt gaat op de schop' (= 'wordt opnieuw ingericht') en 'De wijk gaat op de schop' (= 'wordt gerenoveerd'). ... betekent het als je zegt dat een bedrijf ' op

                                                                                                                                           

Waar ligt de klemtoon in normaliter? Zeg je normáliter of normalíter?

Genootschap Onze Taal - De juiste uitspraak is met de klemtoon op de a: normáliter; de e klinkt meestal als die in bed. ... of normaliter? de juiste uitspraak is met de klemtoon op

                                                                                                                                           

Waar komt van de hak op de tak springen vandaan en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Van de hak op de tak springen betekent 'telkens een nieuw onderwerp aansnijden, onsamenhangend spreken of schrijven'. ... komt van de hak op

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking met de noorderzon vertrekken vandaan?

Genootschap Onze Taal - Met de noorderzon vertrekken betekent 'ongemerkt vertrekken', 'ineens spoorloos verdwijnen', 'op de vlucht slaan'. ... 'ongemerkt vertrekken', 'ineens spoorloos verdwijnen', ' op

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3