YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: geografische naam oostbroek 3 oostbroek 1 oostbroek 4 oostbroek 2 groningen broek oostbroek gebied broek broke westbroek 2 westbroek 3 daniel jacob van ewijck van oostbroek van den bilt westbroek 1 de uithof vollenhoven dijnselburg zuiderpark de bilt beerschoten samenvatting bilt over de naam 's-gravenhage rommelskerken 's-gravenhage : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 18 van 18 voor - oostbroek - in 0.0539431571960449 seconden.

Oostbroek - (geografische naam)

Oostbroek 1 (De Bilt, U) 1122 kopie 16e eeuw Oistbroick 1, 1151-1155 kopie ca. 1180 Ostbruch 1, 1181 Ostbruc 1, 1394 Oesbruyck 2, 1874 Oostbroek 3; Samenstelling van → broek 'moerassig, drassig land', in de oudste vermelding omschreven met lat. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... (ook wel oostbroek als vertaling van oriental broke). - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Westbroek - (geografische naam)
Westbroek 1 (De Bilt, U) 1394 Westbroick 1, 1449 kopie Westbroick 2, 1498 Westbroeck 3, 1665 Westbrouck 4; Samenstelling van west 'westelijk gelegen' (gezien vanuit Utrecht) en → broek 'moerassig, drassig land'. ... zie ook → oostbroek 2. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Daniël Jacob van Ewijck (van Oostbroek van den Bilt)

Functie: Gouveneur van Drenthe Geboren: 1786 Gestorven: 1858 (Utrecht 1786 - Utrecht 1858) Gouverneur van Drenthe, 1832-1839. Na verschillende ambtelijke functies in Utrecht, waar zijn vader burgemeester was, te hebben bekleed, ging hij in 1817 werken als departementaal ambtenaar bij Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Zuiderpark - (geografische naam)
Zuiderpark ('s-Gravenhage, ZH) De officieuze naam van de Haagse wijk Rustenburg/Oostbroek, naar het in werkverschaffing aangelegde park, geopend in 1936. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Dijnselburg - (geografische naam)
Dijnselburg (Zeist, U) 1277 Dinslo 1, 1279 Dincslo 2, 1460 uuthove ter Dinslo 3, 1477 thuys in der Dijnsloe 4, 1535 Dinsloe 5, 1599 Dynsel 6, 1665 Dijnsel 7, 1867 Dijnselburg 8, gebouw: 1913 Dijnzelburg 9; Naam van een 19e-eeuwse buitenplaats, gevormd uit → burg 'statig huis' en de voormalige plaatsnaam Dijnsel, een uithof van de abdij Oostbroek, samengesteld uit → lo 'licht, open bos' en ding 'gerechtsplaats' (vergelijk voor de -s- → Calslagen). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Vollenhoven - (geografische naam)
Vollenhoven (Zeist, U) 1580 't Goet van Vollenhove 1, 1651 uuthoff ende 't goedt van Vollenhoven 1, 1773 Vollenhoven 2, 1867 Vollenhoven 3; Naar het landgoed Vollenhoven, oorspronkelijk een uithof van de abdij Oostbroek. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Uithof - (geografische naam)
De Uithof (Utrecht, U) 1712 UITHOFSPOLDER 1, 1722 een hoffstede genaemt den Uijthoff 2; Een uithof is een hofstede, behorend bij een klooster (hier het Benedictijner klooster → Oostbroek 2 ), maar daarvan afgescheiden gelegen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
De Uithof - (geografische naam)
De Uithof (Utrecht, U) 1712 UITHOFSPOLDER 1, 1722 een hoffstede genaemt den Uijthoff 2; Een uithof is een hofstede, behorend bij een klooster (hier het Benedictijner klooster → Oostbroek 2 ), maar daarvan afgescheiden gelegen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
De borg te Lellens
Huis te Lellens: Zicht op zijgevel en voorgevel huis met brug (opmerking: Gesloopt 1896). Lellens, burg of huis in Fivelgo, prov. Groningen, arr., kant. en 3 u. ... in 1799 wordt er een akte getekend door lucas lambertus van oostbroek en de erven lucas hammink aan h.l. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Bilt - (geografische naam)
Bilt (Maasgouw, Lb) 1867 het Bild 1; De naam zal geen verband houden met mnl. *belt 'gordel, overgangszone' en een ontronde vorm van bult 'kleine verheffing of hoogte' is in Limburg niet bekend. ... in de middeleeuwen lag hier de sint laurensabdij (→oostbroek). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
's-Gravenhage - (geografische naam)
Over de naam ’s-Gravenhage Onze stad heet in de wandelgangen Den Haag. De officiële naam is echter heel deftig ’s-Gravenhage. Hoe komt het dat een plaats twee afzonderlijke namen heeft? ... zo vond ik een iets jongere, uit 1354: "oostbroek in de parochie van des graven hage". - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Erp, Henrica van
... ken van henrica van erp dateert van 15 september 1503, toen haar verkiezing tot abdis van het benedictijnse vrouwenklooster van oostbroek (gelegen in de bilt, waar nu het knmi is gevestigd) in een akte werd bevestigd. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Beerschoten - (geografische naam)
Beerschoten (Utrechtse Heuvelrug, U) Gebouw: 1874 Beerschoten 1; Meestal onder verwijzing naar Beerschot bij Antwerpen (B), 1161 Bernescoth, 1179 Bernescot, verklaard als een samenstelling van beer 'drek, beer, op beer lijkende modder' en → schoot 'hoek hoger land uitspringend in het terrein' 2. ... (1850) dat weer een naamgenoot heeft in het landgoed beerschoten in de bilt, een voormalige uithof van het vrouwenklooster van oostbroek, in 1642 uuthoff beerschoten 3. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Rommelskerken
Ten noorden van Korengarst, een streekdorp met boerderijen ten noorden van Noordbroek, zijn sporen gevonden die mogelijk wijzen op een verdwenen kerkdorp in de kerspelen Noordbroek en Oostwold. ... ludibrundkirca noemt d'opvolger van menco een hofstee (villa) van oostbroek, waar onder hij schrijft dat oostwolde, (astwalde) en sierdakirca ook gehoort hebben; zoo dat het geweest is een dorp van het g - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
De Bilt - (geografische naam)
De Bilt (De Bilt, U) 1307 Op die Bilt 1, 1308 totter bilten wert 2, 1378-1379 op die Bilt 3, 1381-1383 ter Bilten-waert 4, 1426 op ter bilt, by der bilt 5, 1434 an der Bilt neffen Vrouwencloester 6, 1502 Bylt, vóór 1581 Die Bildt 7, 1725 op de Bilt 8; Wel beschouwd als een ontronde vorm van → bult 'kleine verheffing of hoogte', maar ontronding is in Utrecht niet bekend. ... in de middeleeuwen lag hier de sint laurensabdij (→oostbroek). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Zutphen, Irmgard van
... laurensabdij te oostbroek bij utrecht; haar grafsteen, gedocumenteerd door antonius matthaeus (1704), bevond zich in de thans verdwenen st. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Aan de schandpaal nagelen
Gerechtspaal (geselpaal, De Kaak) in Farmsum. Hardstenen gerechtspaal uit 1737. Helaas wordt dit momunent uit het verre verleden sterk ontsierd door een verkeersbord. ... oostbroek is een buitenhuis geweest waar hij voor de rust komt. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134