YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie commissie raad aangepaste raadsformatie raad buitenlandse zaken niet met het onderwerp zou moeten bezighouden eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) ontwikkelingssamenwerking gewone wetgevingsprocedure judith sargentini (gl) lidstaten lilianne ploumen (pvda, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) relatie eu-afrika acs-landen parlementaire commissie ontwikkelingssamenwerking eni neven mimica (kroatie) directoraat-generaal humanitaire hulp (echo) beleid ontwikkelingssamenwerking europese investeringsbank dci eof europees ontwikkelingsfonds ifs united nations development programma (undp) insc pi cotonou-overeenkomst gi vn eidhr ontwikkelingshulp wereldbank ipa gekwalificeerde meerderheid beleid humanitaire hulp en rampenbestrijding raad van de europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 156 voor - ontwikkelingssamenwerking - in 0.0426177978515625 seconden.

Beleid ontwikkelingssamenwerking

Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... zaken en het veiligheidsbeleid en de eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... energie, regionale ontwikkeling, handelsbetrekkingen of ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... bovendien is zij de grootste hulpverstrekker als het gaat om ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... (vicevoorzitter) sociaaldemocraat, pes kroatie neven mimica ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Parlement & Politiek - Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Parlement & Politiek - Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die te maken hebben met buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij onder andere om voorstellen inzake internationale verdragen, internationale financieringscorporaties, militaire pensioenen, arbeidsvoorwaarden van militairen en het militair straf- en procesrecht. ... kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand. ... uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om aangelegenheden rondom international handel, ontwikkelissamenwerking en de millenium ontwikkelingsdoelen, en het internationale mileu- en klimaatbeleid. ... commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Europa in de wereld
Parlement & Politiek - De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... van zwitserland, noorwegen, ijsland en liechtenstein) ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... zaken (ez) algemene commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
Parlement & Politiek - Dit onafhankelijke adviesorgaan adviseert de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren buitenlandse beleid. In het bijzonder richt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) zich tot de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ... van defensie en de minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO)
Parlement & Politiek - Dit directoraat-generaal is opgericht op 3 januari 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) en Ontwikkeling (DEV). De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan. ... dg valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Drs. A.G. (Bert) Koenders
Parlement & Politiek - Bert Koenders (1958) is sinds 17 oktober 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. Eerder was hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Balkenende IV. ... hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Drs. B.J. (Bé) Udink
Parlement & Politiek - Econoom die op 3 april 1967 op zijn autoradio toevallig hoorde dat hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou worden in het kabinet-De Jong, hoewel hij De Jong nog nooit had ontmoet. Praatgrage man, niet vrij van pedanterie. ... 1967 op zijn autoradio toevallig hoorde dat hij minister voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jan) de Koning
Parlement & Politiek - Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... en werd kamerlid voor de arp. in 1977 minister voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
Parlement & Politiek - Ben Knapen (1951) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I. In 2013 werd hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie. ... (belast met europese samenwerking en delen van het beleid ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
C. (Claude) Cheysson
Parlement & Politiek - Claude Cheysson (1920) is een Franse sociaaldemocraat die twee perioden lid was van de Europese Commissie. In de Commissies-Ortoli en -Jenkins was bij belast met ontwikkelingssamenwerking en in de Commissie-Delors I had hij de portefeuille Noord-Zuid-relaties en betrekkingen en met de Middellandse Zeelanden. ... in de commissies-ortoli en -jenkins was bij belast met ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Drs. F.W. (Frans) Weisglas
Parlement & Politiek - Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. ... voor 1982 diplomaat en secretaris van de minister voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Drs. P. (Piet) Bukman
Parlement & Politiek - Vooraanstaand CDA-politicus van antirevolutionairen huize, afkomstig uit een tuindersgezin. Maakte carrière in de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. Was in 1980 de eerste voorzitter van het CDA na de fusie van KVP, ARP en CHU. ... fusieproces. korte tijd senator en vervolgens minister voor ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Parlement & Politiek - Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... van 1977 tot 1981 - lid cons (commissie ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Parlement & Politiek - ... voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... zich onder meer op pretoetredingssteun, nabuurschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10