YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal ontkenningen betekenis woordgebruik woordkeuze stijlfouten aaneenschrijven uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden samenstelling voegwoord woordvolgorde cultuur Über-ich psychoanalyse dieptepsychologie getallen standaardtaal literair : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 19 van 19 voor - ontkenningen - in 0.00459814071655273 seconden.
Is de volgende zin juist? 'Hoewel uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan.'
Genootschap Onze Taal - Ja, deze zin is juist. Er staat dat er geprobeerd is fouten te vermijden, maar dat men er zijn hand niet voor in het vuur durft te steken dat dit helemaal gelukt is. Niet kunnen instaan voor betekent hier 'geen positieve verzekering kunnen geven voor, iets niet kunnen garanderen', dus iets als 'betwijfelen'. ... de verwarring over deze zin wordt veroorzaakt doordat hij twee ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de zin 'Vrijspraak is zeker niet denkbeeldig?'
Genootschap Onze Taal - Deze zin houdt in dat vrijspraak zeker mogelijk is. Niet denkbeeldig betekent 'mogelijk'. ... betekent als denkbeeldig. zinnen waarin een stapeling van ontkenningen

                                                                                                                                           
'Gebrek aan fantasie kan de Denen niet ontzegd worden.' Hebben de Denen nu fantasie of niet?
Genootschap Onze Taal - Hier staat dat de Denen géén fantasie hebben. Als bedoeld is dat ze wél fantasie hebben, had er moeten staan: 'Gebrek aan fantasie kan de Denen niet verweten worden' of 'Fantasie kan de Denen niet ontzegd worden. ... voor verwarring zorgt, want er komen maar liefst drie ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'ergens niet genoeg van krijgen' of 'ergens geen genoeg van krijgen'?
Genootschap Onze Taal - 'Ergens niet genoeg van krijgen' en 'ergens geen genoeg van krijgen' zijn beide juist. ... verwante adviezen niet / geen gebruik( )maken van trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist als ik wil uitdrukken dat ik noch van vlees, noch van vis hou: 'Evenmin als van vis hou ik van vlees' of 'Evenmin als van vis hou ik niet van vlees'?
Genootschap Onze Taal - De eerste zin is juist: 'Evenmin als van vis hou ik van vlees.' De toevoeging van niet maakt de tweede zin ongrammaticaal. ... niet nodig: ik hou van vis evenmin als van vlees. trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist: nooit en te nimmer, nooit ofte nimmer of nooit of te nimmer?
Genootschap Onze Taal - Nooit ofte nimmer is juist. Ofte is dus één woord. Nooit en te nimmer komt vaak voor, maar wordt nog steeds als fout beschouwd. ... uitdrukking. verwante adviezen ofwel / oftewel trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Is het antwoord op de vraag 'Heb je geen honger?' nu ja of nee als je geen honger hebt?
Genootschap Onze Taal - Als je geen honger hebt, luidt het antwoord nee. Wie wél honger heeft, antwoordt ja of jawel. ... in de algemene nederlandse spraakkunst (ans). trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Ik hoop niet dat het regent' of 'Ik hoop dat het niet regent'?
Genootschap Onze Taal - De zinnen 'Ik hoop niet dat het regent' en 'Ik hoop dat het niet regent' zijn allebei goed en betekenen in de praktijk hetzelfde. ... gebeurt (niet) gespeend van gevoel voor humor trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U mag geen gebruik maken van een woordenboek' of 'U mag niet gebruikmaken van een woordenboek'?
Genootschap Onze Taal - De meeste mensen geven de voorkeur aan 'U mag geen gebruik maken van een woordenboek. ... gaan verlorengaan / verloren gaan trefwoorden aaneenschrijven ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist? Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet dan nadat ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet nadat ze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Genootschap Onze Taal - Zin 1, met niet dan nadat, is juist. Niet dan nadat betekent 'niet eerder dan nadat', 'pas nadat', 'maar eerst ...' De zin met niet dan nadat drukt dus uit dat de wijzigingen pas gelden nadat ze schriftelijk zijn bevestigd. ... / haar na missen / raken trefwoorden betekenis lastige woorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Is evenals goed gebruikt in de volgende zin: 'Bij de presentatie ontbreekt de minister uiteraard niet, evenals de staatssecretaris en de burgemeester'?
Genootschap Onze Taal - Evenals kan beter vervangen worden door evenmin als of net zo min als. Deze alternatieven zetten de lezer direct op het juiste spoor. ... verwante adviezen evenmin hou ik niet van vlees trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat betekent gespeend in de zin 'Niet gespeend van enig gevoel voor humor lachte hij als enige niet'?
Genootschap Onze Taal - Gespeend (zijn) van betekent 'in het geheel niet bezitten', 'zonder, ontbloot van'. Deze uitdrukking bevat dus al een verborgen ontkenning. Als daar nog eens een ontkenning bij wordt gezet ( niet gespeend van ) wordt de betekenis: 'iets wél hebben', 'beschikkend over'. ... maar ontspeend van is niet juist. trefwoorden betekenis ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Anne noch Myra had het gezien' of 'Noch Anne, noch Myra had het gezien'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In 'Noch Anne, noch Myra had het gezien' wordt nadrukkelijker duidelijk gemaakt dat ze het geen van beiden hadden gezien. In 'Anne noch Myra had het gezien' is de ontkenning minder nadrukkelijk. ... niet van vlees zowel sander als lisa woont / wonen trefwoorden ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat betekent 'Niets is minder waar'? Betekent het 'helemaal niet waar' of juist: 'zo is het, dat is 100% waar'?
Genootschap Onze Taal - 'Niets is minder waar' betekent 'helemaal niet waar'. Er staat eigenlijk: 'niets is onwaarder', 'ik kan niets bedenken wat nóg minder waar is', dus: 'dit is het onwaarst'. ... / niet dan nadat onguur / guur weer trefwoorden betekenis ontkenningen

                                                                                                                                           
Wat is juist: een niet-lid of een niet lid?
Genootschap Onze Taal - Een niet-lid is juist in de betekenis 'iemand die geen lid is (bijvoorbeeld van een vereniging)'. ... oudburgemeester / oud-burgemeester trefwoorden aaneenschrijven ontkenningen

                                                                                                                                           
Is waken voor goed gebruikt in de zin 'We moeten ervoor waken dat de bezuinigingen niet de zwaksten treffen'?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt ervan af welke betekenis je aan waken voor toekent. ... toegang krijgen tot de gegevens. trefwoorden betekenis ontkenningen

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
Kunstbus - De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... een ontkenning kan introvert of extravert zijn: introverte ontkenningen

                                                                                                                                           
'Deze maand een driedubbel dik nummer!' Is dat nummer nu drie keer of zes keer zo dik als normaal?
Genootschap Onze Taal - Een driedubbel dik nummer is een nummer dat drie keer zo dik is als normaal. In samenstellingen met dubbel ( driedubbel, vierdubbel, tiendubbel, enzovoort) betekent dubbel '-voudig' of '-maal'. ... glas. (= drie lagen glas) zinnen met drie- of vierdubbele ontkenningen

                                                                                                                                           
Standaardtaal
Kunstbus - De als norm erkende taal. We verstaan onder de standaardtaal de taal die algemeen bruikbaar is in het publieke domein, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. ... door criteria als:. logica, bijvoorbeeld afwijzing van dubbele ontkenningen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 248