YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: onderzoek europese commissie europese unie europees parlement raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure raad van ministers lidstaten gekwalificeerde meerderheid henk kamp eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) auke zijlstra (pvv) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer gerben-jan gerbrandy (d66) europese investeringsbank paul tang (pvda) esther de lange (cda) cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) sander dekker europa 2020-strategie parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie commissie juncker horizon 2020 zevende kaderprogramma voor onderzoek eu 2020-strategie europees fonds voor strategische investeringen (efsi) europees octrooibureau gemeenschappelijk centrum voor onderzoek harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) europese structuurfondsen commissie industrie, onderzoek en energie van het europees parlement raad concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) - tweede kamer onderzoeks- en innovatiebeleid innovatie beleid onderzoek en innovatie uitvoerend agentschap onderzoek onderzoek- en innovatiebeleid eurocommissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6132 voor - onderzoek en innovatiebeleid - in 0.376659870147705 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... onderzoek

                                                                                                                                           
Subsidies voor Nederland
Parlement & Politiek - De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2016 wordt zo'n 38,5% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 46% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. ... sociale cohesie. meer over het regionaal beleid subsidies voor onderzoek

                                                                                                                                           

VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Mark Rutte als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Zeker Nederland'. ... worden in principe niet aangemerkt als verdachten in een onderzoek

                                                                                                                                           

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Parlement & Politiek - De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is in 2014 opgericht met als doel de regering en het parlement te adviseren over het beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd zijn advies en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van zowel de ministeries als de partijen in het beleidsterrein. ... het wel de bedoeling dat de raad zijn timing en afbakening van onderzoek

                                                                                                                                           

Drs. S. (Stientje) van Veldhoven

Parlement & Politiek - Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. ... zaken, van 1999 tot 2003 - eerste ambassadesecretaris onderzoek

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... en de industrie ondersteunen. de eu betaalt mee aan onderzoek

                                                                                                                                           

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). ... concurrentievermogen (interne markt, industrie, onderzoek

                                                                                                                                           

Recht van parlementair onderzoek

Parlement & Politiek - De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). ... van parlementair onderzoek

                                                                                                                                           

Recht van enquête

Parlement & Politiek - De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... recht van enquete. het recht komt er op neer dat de kamers een onderzoek

                                                                                                                                           

Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken

Parlement & Politiek - Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. ... van onderzoek

                                                                                                                                           

Energiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... dwars zou liggen. brussel had een half jaar ervoor een onderzoek

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoek

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... en kleinbedrijf christendemocraat, evp portugal carlos moedas onderzoek

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... is een belangrijk aspect van het voorstel het investeren in onderzoek

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... in de aanloop naar 2020 euro 50 miljoen te investeren in onderzoek

                                                                                                                                           

Werkgelegenheids- en sociaal beleid

Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... deze gebieden zijn: - werkgelegenheid - onderwijs - onderzoek

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... gebied van onderwijs, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek

                                                                                                                                           

Parlementaire onderzoeken 1875 - heden

Parlement & Politiek - De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... onderzoek

                                                                                                                                           

Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Parlement & Politiek - Dit agentschap draagt bij aan het Europees sociaal beleid door onderzoek te doen naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU. ... dit agentschap draagt bij aan het europees sociaal beleid door onderzoek

                                                                                                                                           

Visserijbeleid en Maritieme Zaken

Parlement & Politiek - De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... de sector - europees leiderschap waarborgen door innovatie en onderzoek

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met de Engelstalige woordgroep human resources begint?

Genootschap Onze Taal - Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aaneengeschreven: humanresourcesafdeling, intensivecareafdeling. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human-resourcesafdeling, humanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdeling, intensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. ... dualfuel-binnenvaartschip due diligence + onderzoek

                                                                                                                                           

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Parlement & Politiek - Locatie (stad) ... van de europese unie ondersteuning beleid interne markt, onderzoek

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... is de raad concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... en het europees parlement. ontwikkeling in vogelvlucht uit onderzoek

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22