YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: onderwijsraad wet op de onderwijsraad ministerie cultuur en wetenschap staatssecretaris secretaris-generaal welzijn, volksgezondheid en cultuur sander dekker dienst uitvoering onderwijs onderwijs, kunsten en wetenschappen raad voor cultuur onderwijs, cultuur en wetenschappen nationaal archief ministerie van inspectie van het onderwijs ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie rijksdienst voor het cultureel erfgoed marjan hammersma cultuur, recreatie en maatschappelijk werk ocw onderwijs en wetenschappen minister wet - wet op de onderwijsraad wet wet op de onderwijsraad ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk jet bussemaker onderwijs hendrik tilanus dr. h.w. (hendrik) tilanus muziek joseph schillinger cultuur algemene rekenkamer kabinet-kok i nederlandse grondwet raad van state dr. l.m. (bertus) de rijk tweekamerstelsel cda : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 20 van 20 voor - onderwijsraad - in 0.00997495651245117 seconden.

Onderwijsraad

Parlement & Politiek - Dit is een adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs en moet daarbij een onafhankelijke positie innemen. ... onderwijsraad

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... voor cultuur - rijksdienst voor het cultureel erfgoed (rce) - onderwijsraad

                                                                                                                                           

Wet op de Onderwijsraad

Parlement & Politiek - Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad) ... op de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Dr. H.W. (Hendrik) Tilanus
Parlement & Politiek - Voorman van de CHU in het midden van de twintigste eeuw. Bijna eenenveertig jaar Tweede Kamerlid en later tevens fractievoorzitter en partijvoorzitter. Was oorspronkelijk officier. Werd een gezaghebbend Kamerlid met name op defensie- en onderwijsgebied en was jarenlang secretaris van de Onderwijsraad. ... en onderwijsgebied en was jarenlang secretaris van de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Joseph Schillinger
Muziekbus - Amerikaans componist en muziektheoreticus van Russische afkomst, geboren Kharkov (Oekraïne) 31 augustus of 1 september 1895, gestorven New York 23 maart 1943 Joseph Schillinger studeerde vanaf 1914 vier jaar aan het conservatorium van St. ... van de staatsopera, dirigent en lector voor de oekrainse onderwijsraad

                                                                                                                                           
Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Parlement & Politiek - Katholiek politicus die vooral een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de voorstanders van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. ... 12 maart 1948 - voorzitter afdeling hoger onderwijs van de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Huib Luns
Kunstbus - Huibert Marie Luns, Nederlandse kunstenaar, beeldhouwer, glasschilder, muurschilder, schilder, illustrator, graficus, linoleum, tekenaar, schrijver. Onderwerpen: portretten, figuurvoorstellingen, naaktfiguren, stillevens, dieren, strandgezichten, zelfportretten, Leraar van Frans Berntsen, Geboren te Parijs 6 juni 1881, gestorven in Amsterdam 24 februari 1942, Hubert Marie Luns, inderdaad de vader van oud-minister buitenlandse zaken Joseph Luns, werd in Parijs geboren op 6 juni 1881, hij stierf 24 februari 1942 in Amsterdam, H. ... bij de oprichting van het college een plaats te geven in den onderwijsraad

                                                                                                                                           
Dr. L.M. (Bertus) de Rijk
Parlement & Politiek - Erudiet PvdA-Eerste Kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. Hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen en later in Utrecht en Leiden. Als wijsgerig classicus verlevendigde hij zijn redevoeringen vaak met fraaie beeldspraken, opmerkelijke vergelijkingen en aan de klassieke oudheid of de Middeleeuwen ontleende gebeurtenissen. ... van commissarissen loi (leidse onderwijs instellingen) - lid onderwijsraad

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters CHU
Parlement & Politiek - Bekende CHU -voorzitters waren Henk Beernink en vader (Hendrik) en zoon (Arnold) Tilanus. Jhr.mr. D.J. de Geer, die als minister-president een dubieuze rol speelde in de Tweede Wereldoorlog, was van 1933-1939 voorzitter van de CHU. ... en onderwijsgebied en was jarenlang secretaris van de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Rol adviescommissies
Parlement & Politiek - PDC, 11 november 2005 ... de ser, de wrr, de raad van state en adviescolleges zoals de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Site-map
Parlement & Politiek - Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... internationale vraagstukken (aiv) onderwijs en cultuur onderwijsraad

                                                                                                                                           
Grondwet van Nederland
Parlement & Politiek - De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Onderwijs en cultuur
Parlement & Politiek - Dit is een adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs en moet daarbij een onafhankelijke positie innemen. ... en cultuur - hoofdinhoud onderwijsraad

                                                                                                                                           
Titus Brandsma
Kunstbus - Anno Sjoerd Titus Brandsma (Ugoklooster bij Bolsward, 23 februari, 1881 - Dachau, 26 juli, 1942) was een Friese karmelietenpater, hoogleraar, publicist en Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. ... voor hoger onderwijs in het fries (de latere provinciale onderwijsraad

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 4 Grondwet
Parlement & Politiek - Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en de onderwijsraad

                                                                                                                                           
culturele canon
Kunstbus - Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Tot de canon van de Nederlandse cultuur worden bijvoorbeeld gerekend: - De kunstschilder Rembrandt van Rijn - De schrijver Multatuli Het idee van een canon is controversieel. ... later in het boekje kortweg nederland een eerste aanzetje. de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Parlement & Politiek - Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... ontwikkeling, de raad voor het openbaar bestuur, de onderwijsraad

                                                                                                                                           
Universiteit
Kunstbus - De universiteit (v)(universiteiten) Instelling voor wetenschappelijk onderwijs met ten minste drie faculteiten De faculteit (v)(faculteiten) 1 elk van de hoofdafdelingen van een universiteit of hogeschool 2 het college van hoogleraren, al dan niet met het personeel en de studenten van een hoofdafdeling van een universiteit of hogeschool 3 (wiskunde) product van een reeks factoren die telkens met eenzelfde aantal toenemen Een universiteit is een instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek die academische opleidingen verzorgt en academische titels verleent. ... vastgestelde criteria, zgn. "indicatoren". de nederlandse onderwijsraad

                                                                                                                                           
Ir. W. (Willem) Schermerhorn
Parlement & Politiek - Medeinitiatiefnemer van de Nederlandse Volksbeweging en medeoprichter van de PvdA, die in opdracht van Wilhelmina in 1945 met Drees een kabinet formeerde waarvan hij minister-president werd. Na de verkiezingen van 1946 benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië om met de Indonesiërs te onderhandelen; een functie die hem veel smaad opleverde. ... rijkscommissie voor de geodesie, van 1937 tot 1945 - lid onderwijsraad

                                                                                                                                           
Dr. J.Th. de Visser
Parlement & Politiek - Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... (wetgeving) - bracht in 1919 de wet tot instelling van de onderwijsraad

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12