YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair onderwerp taal basisregels ontleden woordgebruik betekenis stijlfouten stijlfiguren persoonsvorm enkelvoud/meervoud werkwoord d/t persoonlijk voornaamwoord meewerkend voorwerp hulpwerkwoord verwijswoord uitdrukkingen en spreekwoorden koppelwerkwoord getallen leestips voegwoord uitspraak en klemtoon buigings-n etymologie leestekens kunst cultuur europese commissie europees parlement europese unie raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie gewone wetgevingsprocedure aangepaste raad van de europese unie raad van ministers europese raad eenparigheid van stemmen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 977 voor - onderwerp - in 0.0581188201904297 seconden.

Onderwerp

Kunstbus - 1 datgene waarover een gesprek, redevoering, boek enz. gaat 2. Onderwerp (taalkundig) - Deel van de zin waarvan de nauwe betrekking tot het vervoegde werkwoord wordt uitgedrukt door overeenstemming in persoon en getal. ... onderwerp

                                                                                                                                           

Moeten zinnen altijd een onderwerp en een werkwoord hebben?

Genootschap Onze Taal - Nee, dat is niet altijd nodig. Zinnen in de gebiedende wijs hebben bijvoorbeeld geen onderwerp. Andere zinnen die geen onderwerp of persoonsvorm hebben, worden onvolledige of elliptische zinnen genoemd. ... zinnen altijd een onderwerp

                                                                                                                                           

Wat is het onderwerp van een zin, en hoe spoor ik het op?

Genootschap Onze Taal - Het onderwerp van de zin is degene die of datgene wat in de zin iets doet of is. Wat moeilijker gezegd: het onderwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde verricht of van wie of wat die werking uitgaat. ... is het onderwerp

                                                                                                                                           

Kun je in een tv-programma zeggen 'En dan nu een onderwerp over de woningmarkt'?

Genootschap Onze Taal - Het kan wel, maar het is beter om onderwerp hier door bijvoorbeeld item, verslag, reportage, interview of een ander concreet woord te vervangen. ... je in een tv-programma zeggen 'en dan nu een onderwerp

                                                                                                                                           
Is hun hebben tegenwoordig ook goed?
Genootschap Onze Taal - Nee, hun als onderwerp ( hun zijn, hun doen, hun zeggen, hun hebben, enzovoort) wordt nog algemeen afgekeurd. Veel mensen vinden een zin als 'Hun hebben dat gedaan' zelfs verschrikkelijk, niet alleen in de schrijftaal, maar ook in de spreektaal. ... hun hebben tegenwoordig ook goed? nee, hun als onderwerp

                                                                                                                                           
Waarom zeggen we 'Dat zijn mijn boeken' en niet 'Dat is mijn boeken'?
Genootschap Onze Taal - 'Dat zijn mijn boeken', 'Dit zijn mijn boeken' en 'Het zijn mijn boeken' zijn inderdaad alleen juist met het meervoud zijn. Dat is bijzonder. Meestal moeten het onderwerp en het gezegde van een zin namelijk congrueren. ... met het meervoud zijn. dat is bijzonder. meestal moeten het onderwerp

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ook mij betreurt de gang van zaken' of 'Ook ik betreur de gang van zaken'?
Genootschap Onze Taal - 'Ook ik betreur de gang van zaken' is juist. Betreuren betekent 'bedroefd zijn over'. Ik is het onderwerp en de gang van zaken is het lijdend voorwerp van de zin. Er staat dus 'Ook ik ben bedroefd over de gang van zaken. ... is juist. betreuren betekent 'bedroefd zijn over'. ik is het onderwerp

                                                                                                                                           
Welke persoonsvorm is correct in zinnen als de volgende? Onder 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari verstaan. Met 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari bedoeld.
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier mogelijk. De persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp aan: bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, bij een enkelvoudig onderwerp een enkelvoudige persoonsvorm. ... de persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp

                                                                                                                                           
Is wordt juist in de zin 'Wat wordt je nu precies kwalijk genomen?'?
Genootschap Onze Taal - Ja, wordt is hier juist. De twijfel in dit soort zinnen wordt veroorzaakt doordat je achter de persoonsvorm staat. Er bestaat immers een regel die zegt: als je onderwerp is en achter de persoonsvorm staat, wordt er geen t toegevoegd. ... staat. er bestaat immers een regel die zegt: als je onderwerp

                                                                                                                                           
'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven.' Is deze zin juist?
Genootschap Onze Taal - Daarover verschillen de meningen enigszins. Wie gestalte als onderwerp van deze zin ziet, zal kiezen voor het enkelvoud: '(Aan) de plannen wordt door de gemeente gestalte gegeven.' Wie 'De plannen worden door de gemeente gestalte gegeven' schrijft, ziet de plannen als onderwerp en gestalte geven als een vast geheel. ... daarover verschillen de meningen enigszins. wie gestalte als onderwerp

                                                                                                                                           
Is het enkelvoud of het meervoud juist in de zin 'Na afloop van de demonstratie werd/werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is het meervoudige werden de juiste vorm: 'Na afloop van de demonstratie werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan.' De betogers is dus het onderwerp. ... betogers gesommeerd naar huis te gaan.' de betogers is dus het onderwerp

                                                                                                                                           
Kun je mensen die de leerstof makkelijk opnemen leerbare cursisten noemen?
Genootschap Onze Taal - Nee, leerbaar kan alleen betrekking hebben op het lijdend voorwerp van een zin, niet op het onderwerp. ... hebben op het lijdend voorwerp van een zin, niet op het onderwerp

                                                                                                                                           
Wat is de 'bepaling van gesteldheid'?
Genootschap Onze Taal - De bepaling van gesteldheid, ook wel predicatieve bepaling of dubbel verbonden bepaling genoemd heeft een dubbele functie. Ze geeft informatie over het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin én ze geeft meer informatie over datgene wat in het gezegde wordt uitgedrukt. ... heeft een dubbele functie. ze geeft informatie over het onderwerp

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U betaald te veel of 'U betaalt te veel'?
Genootschap Onze Taal - 'U betaalt te veel' is juist. Deze zin staat in de tegenwoordige tijd, het onderwerp is u, en daarom komt er een t achter de stam betaal: u betaalt. Vergelijk bijvoorbeeld 'U geeft te veel' (ook: stam ( geef ) + t ). ... veel' is juist. deze zin staat in de tegenwoordige tijd, het onderwerp

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met het 'gezegde' van een zin? En wat is het verschil tussen het werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde?
Genootschap Onze Taal - Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin; het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. Het gezegde bestaat uit minstens één werkwoord, dat soms aangevuld wordt met een naamwoord of met andere werkwoorden. ... centraal staat in een zin; het geeft aan wie of wat het onderwerp

                                                                                                                                           
Waar komt van de hak op de tak springen vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Van de hak op de tak springen betekent 'telkens een nieuw onderwerp aansnijden, onsamenhangend spreken of schrijven'. ... het? van de hak op de tak springen betekent 'telkens een nieuw onderwerp

                                                                                                                                           
Moet de persoonsvorm in 'Jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud of in het meervoud staan?
Genootschap Onze Taal - Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: 'Jong en oud vermaakte zich.' Het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelvoudige) eenheid opgevat. ... ligt het meest voor de hand: 'jong en oud vermaakte zich.' het onderwerp

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'In het huis van de gehangene spreekt men niet van de strop' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: als je weet dat iets een pijnlijk onderwerp voor de ander is, vermijd dat onderwerp dan. Roep bij de ander geen pijnlijke herinneringen of gedachten op. ... dit spreekwoord betekent: als je weet dat iets een pijnlijk onderwerp

                                                                                                                                           
'Als men zo veel bezoekers verwacht, zullen twee treinen extra zeker niet voldoende zijn.' Is zullen hier wel juist?
Genootschap Onze Taal - Fout is het niet, maar het enkelvoud zal past hier beter. Twee treinen extra is niet – zoals je op grond van het meervoud treinen zou verwachten – een meervoudig onderwerp. Het is een verkorte versie van 'het feit dat er twee treinen extra ingezet worden', of iets vrijer: 'het inzetten van twee treinen extra'. ... grond van het meervoud treinen zou verwachten - een meervoudig onderwerp

                                                                                                                                           
Is in de volgende zin enkelvoud of meervoud correct: 'Zowel Sander als Lisa woont/wonen in De Bilt'?
Genootschap Onze Taal - In zinnen waarin het onderwerp bestaat uit twee enkelvoudige dingen of mensen die aan elkaar worden gekoppeld met zowel ... als ..., wordt bij voorkeur een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt: 'Zowel Sander als Lisa woont in De Bilt. ... sander als lisa woont/wonen in de bilt'? in zinnen waarin het onderwerp

                                                                                                                                           
Hebt u informatie over meertaligheid bij kinderen?
Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende boeken over meertaligheid bij kinderen; veel boeken die over taalverwerving gaan, besteden ook enige aandacht aan dit onderwerp. Ook op internet is informatie te vinden. ... over taalverwerving gaan, besteden ook enige aandacht aan dit onderwerp

                                                                                                                                           
Is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud correct: 'Opa of oma komt/komen morgen oppassen'?
Genootschap Onze Taal - 'Opa of oma komt morgen oppassen' heeft de voorkeur. Als in een onderwerp de elementen voor en na of allebei in het enkelvoud staan, staat de persoonsvorm bij voorkeur ook in het enkelvoud. Een meervoud is wel mogelijk als of weinig of geen nadruk krijgt; de expliciete keuze tussen óf de een óf de ander doet er dan minder toe: 'Opa of oma lossen dat wel op. ... of oma komt morgen oppassen' heeft de voorkeur. als in een onderwerp

                                                                                                                                           
Moet er een n staan achter beste in 'Zij zingen als de beste(n)'?
Genootschap Onze Taal - Nee, wij hebben een voorkeur voor 'Zij zingen als de beste.' Als de beste wordt niet beïnvloed door het meervoudige onderwerp zij; het is een bijwoordelijke bepaling. Het is lastig te bepalen wat voor een bijwoordelijke bepaling; als de beste lijkt nog het meest op een bepaling van graad. ... beste.' als de beste wordt niet beinvloed door het meervoudige onderwerp

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11