YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer henk ten hoeve osf onafhankelijke senaatsfractie eerste kamerfractie fractie ek eerste kamerfractie onafhankelijke senaatsfractie osf - eerste kamerfractie fractie eerste kamerfractie onafhankelijke senaatsfractie fractie ek osf fractie osf eerste kamerfractie onafhankelijke senaatsfractie eerste kamerverkiezingen marten bierman kees de lange 50plus vvd groenlinks cda sgp jan nagel alexander pechtold mark rutte kees van der staaij emile roemer maurice koopman sybrand van haersma buma prof.dr. c.a. (kees) de lange kabinet-rutte i ir. m. (marten) bierman d66 pvda christenunie politieke partij liberale staatspartij vrijzinnig-democratische bond evenredige vertegenwoordiging politieke partijen lpf tweede kamer provinciale staten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 307 voor - onafhankelijke senaatsfractie - in 0.0250680446624756 seconden.

Eerste Kamerfractie Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is vanaf 1999 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Het ging steeds om één zetel. ... kamerfractie onafhankelijke

                                                                                                                                           

Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen. De partij werd opgericht in 1999 door Marten Bierman. Het platform is ontstaan met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen. ... onafhankelijke

                                                                                                                                           

Onafhankelijke Senaatsfractie en Eerste Kamerverkiezingen 2007

Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Senaatsfractie haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 1 zetel in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Henk ten Hoeve. De Onafhankelijke Senaatsfractie had voor de verkiezingen 1 zetel in de Eerste Kamer. ... onafhankelijke

                                                                                                                                           
OSF en Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Senaatsfractie haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 1 zetel in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Fons Zinken, maar uiteindelijk kwam niet hij maar Henk ten Hoeve op basis van voorkeurstemmen in de Eerste Kamer. ... en eerste kamerverkiezingen 2003 - hoofdinhoud de onafhankelijke

                                                                                                                                           
OSF en Eerste Kamerverkiezingen 2011
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Senaatsfractie haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 1 zetel in de Eerste Kamer. ... en eerste kamerverkiezingen 2011 - hoofdinhoud de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Ir. M. (Marten) Bierman
Parlement & Politiek - Amsterdamse wetenschapper, graficus, architect, ruimtelijke-ordeningsdeskundige en milieuactivist, die vier jaar als onafhankelijke namens De Groenen en diverse provinciale partijen in de Eerste Kamer zat. ... en milieuactivist, die vier jaar als onafhankelijke

                                                                                                                                           

Kandidaten Eerste Kamerverkiezingen 2007 Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Parlement & Politiek - ... eerste kamerverkiezingen 2007 onafhankelijke
                                                                                                                                           
Prof.Dr. C.A. (Kees) de Lange
Parlement & Politiek - Prof.dr. Kees de Lange (1943) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid. Tot 19 mei 2015 was dat voor de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) en de laatste weken als onafhankelijk lid. Hij was tot 2012 lid en bestuurder van 50PLUS. ... 2015 eerste kamerlid. tot 19 mei 2015 was dat voor de osf ( onafhankelijke

                                                                                                                                           

Kandidaten Eerste Kamerverkiezingen 2003 Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Parlement & Politiek - ... eerste kamerverkiezingen 2003 onafhankelijke
                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... fractie die niet in de tweede kamer was vertegenwoordigd, de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Partijen
Parlement & Politiek - De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... der staaij. de partij werd opgericht op 24 april 1918. osf ( onafhankelijke

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. onafhankelijke

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Parlement & Politiek - Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... (van 5 naar 4) en d66 (van 3 naar 2). de sgp (2 zetels) en de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... mee: - cda, christenunie en sgp - vvd, d66 en de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Drs. H. (Henk) ten Hoeve
Parlement & Politiek - Henk ten Hoeve (1946) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de OSF. Hij was dat eerder in 2003-2011. De heer Ten Hoeve was voorzitter van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij was als leraar economie, conrector en lid van de Centrale Directie van het Dockingacollege in Dokkum lange tijd werkzaam in het onderwijs. ... partij(en) - fnp (fryske nasjonale partij) - osf ( onafhankelijke

                                                                                                                                           
D66 en Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - D66 haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 2 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Gerard Schouw. D66 had voor de verkiezingen 3 zetels in de Eerste Kamer. ... de verkiezingen mee in een lijstencombinatie met de vvd en de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie
Parlement & Politiek - Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. ... eerste kamerfractie partij van de arbeid 7 eerste kamerfractie onafhankelijke

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Parlement & Politiek - Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... op 4 september 2001, waarbij dezelfde fracties, en de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Parlement & Politiek - Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... op 4 september 2001, waarbij dezelfde fracties, en de onafhankelijke

                                                                                                                                           
VVD en Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - De VVD haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 14 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Uri Rosenthal. De VVD had voor de verkiezingen 15 zetels in de Eerste Kamer. ... aan de verkiezingen mee in een lijstencombinatie met d66 en de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... de anti europa partij, nederland lokaal, nxd en de soeverein onafhankelijke

                                                                                                                                           
OPTA
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestond sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en was in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. ... - hoofdinhoud de onafhankelijke

                                                                                                                                           
Sovjet-Unie
Kunstbus - De Sovjet-Unie werd opgericht in 1922 na de Russische revolutie. In 1991 werd zij ontbonden en werden alle 15 republieken waaruit zij bestond onafhankelijke staten. De officiële naam luidde Unie van Socialistische Sovjetrepublieken ( USSR), in het Russisch (Cyrillisch alfabet) СССР (spreek uit als SSSR). ... ontbonden en werden alle 15 republieken waaruit zij bestond onafhankelijke

                                                                                                                                           
Palestina
Palestina
Kunstbus - Palestina ( Arabisch: Falastina) is een landstreek in het Midden- Oosten van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee waarop zich de staten Israël, Jordanië en de half-onafhankelijke Palestijnse Autoriteit bevinden. ... zee waarop zich de staten israel, jordanie en de half- onafhankelijke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 13