YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek omkering literair inversie septiemakkoord kwartsextakkoord kunst dubbelverminderd-septiemakkoord bartolini kwintsextakkoord martijn engelbregt design friso haverkamp engelbregt arnold+schonberg massimo bartolini dodecafonie ondertoon cultuur italiaanse fotografie expressionisme tuerlinckx rob birza camera lucida expressionistische kunst expressionistische literatuur thom puckey gigue muziekgeschiedenis gerrit komrij maria expressionistische literatuur expressionist pinhole grondligging georg buchner expressionistisch romaans : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 34 voor - omkering - in 0.00707006454467773 seconden.

Omkering

Muziekbus - 1. veranderde ligging van een akkoord, waarbij een andere dan de grondtoon in de bas ligt. 2. veranderde richting van een thema (zie ook kreeftengang). compositietechniek in de muziek. Bij de omkering wordt het interval door een complementaire tegenhanger vervangen, dus bijv. ... omkering

                                                                                                                                           
inversie
Kunstbus - De inversie [-s] v 1. omkering Inversie kan verwijzen naar:. inversie (achtbaan), een begrip in verband met achtbanen;. inversie (anatomie), een begrip binnen de functionele anatomie;. inversie (chromosomen), een term uit de biologie;. ... de inversie [-s] v 1. omkering

                                                                                                                                           
Septiemakkoord
Muziekbus - Een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord, bestaat uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. We onderscheiden onderstaande typen: dominant septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem (C E G Bb) ( symbool C7) majeur (of: groot) septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem (C E G B) ( symbool Cmaj7) mineur (of: klein) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem(C Eb G Bb) ( symbool Cm7) mineur majeur (ook wel naamloos akkoord genoemd) (of: klein groot) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem (C Eb G B) ( symbool CmMaj7) halfverminderd septiem: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem (C Eb Gb Bb) ( symbool Cm7b5) verminderd septiem (of: dim): grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Eb Gb Bbb) ( symbool C°7) dubbelverminderd septiem: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Ebb Gb Bbb) (geen symbool want klinkt als omkering van dominant) hardverminderd septiem grondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem (C E Gb Bb) ( symbool C7b5) overmatig septiem: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem (C E G# B) ( symbool Cmaj7#5) overmatig dominant: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem(C E G# Bb) ( symbool C+7) Van deze septiemakkoorden wordt vooral het dominant septiemakkoord veel gebruikt in vrijwel alle muziek na ca 1700. ... septiem (c ebb gb bbb) (geen symbool want klinkt als omkering

                                                                                                                                           
Kwartsextakkoord
Muziekbus - Kwartsextakkoord is de tweede omkering van een drieklank ... kwartsextakkoord is de tweede omkering

                                                                                                                                           
dodecafonie
Muziekbus - (12-toontechniek, seriële of reeksentechniek) Ook wel Twaalftoonsmuziek, Twaalftoonstechniek, Twaalftoonsysteem of twaalftonige muziek genoemd. Dodecafonie is de atonale compositietechniek die voor het eerst (1919) door Joseph Matthias Hauer in Wenen en even later (1924), doch onafhankelijk van hem, door de componisten van de Tweede Weense School ( Alban Berg, Arnold Schönberg en Anton Webern) werd ontwikkeld en toegepast. ... mag de componist drie afgeleiden gebruiken: de spiegeling ( omkering

                                                                                                                                           
Martijn Engelbregt
Kunstbus - Martijn Engelbregt (1972) Grafisch kunstenaar, Engelbregt het registratieonderzoeksbureau onder het acroniem Engelbregt Gegevens Beheer Groep. Het werd opgericht om het gebruik van (persoons)gegevens in onze maatschappij kritisch te volgen. ... om te participeren aan een onderzoek van egbg. humor en omkering

                                                                                                                                           
Kwintsextakkoord
Muziekbus - Kwintsextakkoord is de eerste omkering van een septime akkoord ... kwintsextakkoord is de eerste omkering

                                                                                                                                           
Ondertoon
Muziekbus - toon van de reeks tonen, welke onder een ten gehore gebrachte toon meeklinken; zij is een omkering van de boventoonreeks en met het oor niet waarneembaar. ... onder een ten gehore gebrachte toon meeklinken; zij is een omkering

                                                                                                                                           
Arnold+Schonberg<#>Arnold Schönberg
Arnold+Schonberg<#>Arnold Schönberg
Muziekbus - Arnold Schönberg<#>Arnold Franz Walter Schönberg, Oostenrijks- Amerikaans componist, auteur en schilder, geboren 13 september 1874 in Wenen - gestorven 13 juli 1951 in Los Angeles. Biografie Schönberg werd geboren in Wenen op 13 september 1874. ... kan voorkomen: in kreeftengang (omgekeerde volgorde), in omkering

                                                                                                                                           
Dubbelverminderd-Septiemakkoord
Muziekbus - Een klein septiemakkoord (bijvoorbeeld d f a c), waarvan de grondtoon d een halve toon verhoogd wordt: dis f a c. Door omkering van de grondtoon ontstaat f a c dis; dit is enharmonisch gelijk aan f a c es. ... de grondtoon d een halve toon verhoogd wordt: dis f a c. door omkering

                                                                                                                                           
Friso Haverkamp
Muziekbus - Willem Jeths ¦ Contemporary Opera in Modern China Part of a documentary on the opera 'Hotel de Pekin' by composer Willem Jeths & librettist Friso Haverkamp. www.sebastianfilm.com Nederlandse librettist Licht stamt oorspronkelijk uit 1985 en is een van de eerste proeven van de succesvolle samenwerking tussen Janssen en librettist Friso Haverkamp. ... (1994) was een spraakmakende voorstelling. in deze bizarre omkering

                                                                                                                                           
Massimo Bartolini
Kunstbus - "De fundamenten van mijn werk zijn ruimte, tijd en stemming" Massimo Bartolini ontwerpt oneindige ruimten die de fysieke ervaring van de bezoeker op scherp stellen en daarmee ook de mentale bewustwording beproeven. ... bartolini verbindt dit kleine ongeval met een kunsthistorische omkering

                                                                                                                                           
Terts
Muziekbus - In de rij van de intervallen, de derde vanuit een bepaalde toon van de diatonische reeks. De terts beschrijft het derde interval in de diatonische toonladder. De terts kan groot, klein, vergroot of verkleind zijn. ... kleine terts bevat 1 hele + 1 diatonische halve toon en is de omkering

                                                                                                                                           
expressionistische literatuur
Kunstbus - Expressionistische literatuur Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Zie ook Expressionisme Expressionistische Kunst Expressionistische Muziek Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die nieuwe literaire vormen vestigde (dit in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende traditie), die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken of wil omzetten. ... broeiende chaos van het verval van de realiteit en van de omkering

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... de aria's. deze ontwikkeling ging gepaard met een complete omkering

                                                                                                                                           
expressionistische kunst
Kunstbus - Expressionistische kunst Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die - in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst - nieuwe beeldende vormen vestigde die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken. ... broeiende chaos van het verval van de realiteit en van de omkering

                                                                                                                                           
Spiegel
Kunstbus - 1. een lichtweerkaatsend voorwerp 2. het achtersteven van een schip. De spiegel is de platte achterkant van een spiegelschip (of spiegelretourschip). Hierachter zit meestal het kapiteinsvertrek en de gastenvertrekken. ... op, zoals bij een make-upspiegel. voorbij het brandpunt treedt omkering

                                                                                                                                           
Maria-Tenhemelopneming
Kunstbus - Maria-Tenhemelopneming (Onze-Lieve- Vrouw Hemelvaart) is in de Oosters- orthodoxe kerken en de Rooms- Katholieke Kerk de feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Maria in de hemel. Traditionele geschiedenis Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende versies in omloop. ... hij hen de gordel toonde en het lege graf. een opmerkelijke omkering

                                                                                                                                           
Maria
Kunstbus - Maria is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna. Voor Katholieken is zij een belangrijke heilige. In de rooms-katholieke en Oosters- orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. ... hij hen de gordel toonde en het lege graf. een opmerkelijke omkering

                                                                                                                                           
Georg Buchner
Georg Buchner
Kunstbus - Georg Büchner Avant-gardistisch Duits schrijver uit de Vormärz, en een maatschappelijk revolutionair, geboren 17 oktober 1813 Goddelau - overleden 19 februari 1837 in Zürich. Büchner was de zoon van een chirurg uit Hessen. ... nationalisme — hij verlangde naar omwenteling en een radicale omkering

                                                                                                                                           
Gerrit Komrij
Kunstbus - De in Portugal residerende Gerrit Komrij is naast Dichter des Vaderlands 2000-2004 prozaïst, criticus, polemist, essayist, vertaler, toneelschrijver en bloemlezer. Gerrit (jan) Komrij werd geboren op 30 Maart 1944 te Winterswijk, in een kippenhok, waar zijn ouders tijdens een luchtaanval een goed heenkomen hadden gezocht. ... komt. in zijn poezie is de maskerade, het spiegelefect en de omkering

                                                                                                                                           
Romaans
Kunstbus - De Romaanse talen zijn een voornamelijk Zuid- Europese tak van de Indo- Europese taalfamilie. Tegenwoordig worden deze talen door emigratie en kolonisatie echter ook gesproken in veel andere delen van de wereld, met name Latijns- Amerika. ... (terug)betaling reversie, reversion, reversion, reversio, omkering

                                                                                                                                           
Gigue
Muziekbus - ( Italiaans: Giga (=viool), Engels: jig of jigg, van oudfrans giguer = dansen), De gigue is oorspronkelijk een snelle Schots- Ierse dans welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot. ... is geschreven. bij bach begint het tweede deel dikwijls met de omkering

                                                                                                                                           
Expressionisme
Kunstbus - Expressionisme Doorverwijspagina Het expressionisme ( expressionistisch, expressionist) = uitdrukkingskunst, [Frans/lat. ' expression' = 'uitdrukking'], een kunststroming waarbij men tracht het wezen der dingen uit te drukken met verwaarlozing van de objectieve vormen. ... broeiende chaos van het verval van de realiteit en van de omkering

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3