YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur en wetenschap ocw tweede kamercommissie plenaire behandeling tweede kamercommissie voor onderwijs sander dekker minister jet bussemaker ministerie staatssecretaris secretaris-generaal raad voor cultuur onderwijs welzijn, volksgezondheid en cultuur onderwijsraad rijksdienst voor het cultureel erfgoed adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie cultuur, recreatie en maatschappelijk werk onderwijs, kunsten en wetenschappen marjan hammersma inspectie van het onderwijs nationaal archief onderwijs, cultuur en wetenschappen onderwijs en wetenschappen ministerie van ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen dienst uitvoering onderwijs greetje de vries-leggedoor eerste kamercommissie voor onderwijs eerste kamercommissie paul schnabel gewone wetgevingsprocedure gekwalificeerde meerderheid europese commissie raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden europese unie europees parlement tibor navracsics (hongarije) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 19 van 19 voor - ocw - in 0.00885820388793945 seconden.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap ( ocw

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs, cultuur en wetenschap ( ocw

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap ( ocw

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap ( ocw

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid ( ocw

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid ( ocw

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid ( ocw

                                                                                                                                           
Onderwijs en cultuur
Parlement & Politiek - Dit is een adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs en moet daarbij een onafhankelijke positie innemen. ... adviezen worden uitgebracht op aanvraag van het ministerie van ocw

                                                                                                                                           
Raad voor Cultuur
Parlement & Politiek - Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids­kwesties en subsidie­besluiten. ... adviezen worden uitgebracht op aanvraag van het ministerie van ocw

                                                                                                                                           
Dr. M. (Jet) Bussemaker
Parlement & Politiek - Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. ... centraal te staan. ( 30.597) - bracht in 2013 als minister van ocw

                                                                                                                                           
Ministerie
Parlement & Politiek - De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... en milieu ienm ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap ocw

                                                                                                                                           
Nieuw-Ensemble
Nieuw-Ensemble
Muziekbus - Ziggurat playing Theo Loevendie's composition on Ernst Jandl's poem " Calypso": "Ich was not yet in Brasilien...". Live with the Nieuw Ensemble in Groningen 2004 Het Nieuw Ensemble ontstond in 1980. De basisbezetting bestaat uit twaalf musici, tokkelinstrumenten behoren tot de vaste kern. ... ontvangt een meerjarige subsidie van het ministerie van ocw

                                                                                                                                           
Prix-de-Rome-2005
Kunstbus - Prix de Rome 2005 De Prix de Rome is de oudste en grootste aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars en architecten in Nederland. De onderscheiding is er sinds 1817. Jaarlijks komen twee kunst- of cultuurdisciplines aan bod bij het uitdelen van de prijzen. ... de prix wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van ocw

                                                                                                                                           
Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Parlement & Politiek - Ronald Plasterk (1957) is sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 27 januari 2017 tevens minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II. Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. ... minister blok) takenpakket (bewindspersoon) - had minister van ocw

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... 2004 rutte staatssecretaris van szw staatssecretaris van ocw

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... naam ministerie staatssecretaris minister van bijsterveldt ocw

                                                                                                                                           
Rijksbouwmeester
Kunstbus - De Rijksbouwmeester adviseert de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting. Zie rijksbouwmeester is ingesteld. Op 20 juni a.s. geeft minister Dekker van VROM het startsein voor diverse activiteiten die deze viering omlijsten. ... vertegenwoordigen respectievelijk de departementen van lnv, ocw

                                                                                                                                           
Titulatuur
Kunstbus - Zie ook aanspreekvormen Academische graad Een academische graad is een titel die men op grond van behalen van een universitaire bul mag voeren. Met het invoeren van het Bachelor-Masterstelsel is het aantal mogelijke graden in Nederland flink gestegen. ... aan een technische universiteit). volgens het minsterie van ocw

                                                                                                                                           
B. (Bente) Becker MSc
Parlement & Politiek - Bente Becker (1985) is sinds 23 maart 2017 lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Zij was politiek assistent van minister Kamp en daarvoor fractiemedewerker, medewerker van VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming en speechschrijver van Mark Rutte. ... hamming, van 1 mei 2006 tot 1 juni 2008 - beleidsmedewerker ocw

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12