YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek octaaf octaaf van nispen tot sevenaer jhr.mr. o.f.a.m. (octaaf) van nispen tot sevenaer gebouwen octaverende-instrumenten architecten eengestreept - architectuur cultuur arabisch diatoniek unisono bugel chromatische toonladder arabisch toonsysteem arnold+schonberg eenendertigtoonsorgel trombone interval pijporgel toonladder ottava saxofoon duodecime kunst toon consonanten kwarttoonmuziek pentatonische-toonladder toonaard dodecafonie gelijkzwevende temperatuur zestienvoets-register consonantie tritonus cent hele-toons-toonladder contrabas : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 79 voor - octaaf - in 0.0103940963745117 seconden.

Octaaf

Muziekbus - [Lat.], achtste toon van de diatonische toonladder resp. het overeenkomstige interval. De achtste toon van de toonladder, gerekend van de grondtoon, met dezelfde naam als de eerste. (c' - c''). Een octaaf bevat 12 halve tonen. ... octaaf

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer

Parlement & Politiek - Katholiek Tweede Kamerlid uit een Gelders adellijk geslacht. Advocaat in Nijmegen en in 1901 voor het gelijknamige district tot Kamerlid gekozen. Deskundig op het gebied van onder andere verkeer en buitenlandse zaken. ... o.f.a.m. ( octaaf

                                                                                                                                           
Octaverende-Instrumenten
Muziekbus - Octaverende Instrumenten zijn instrumenten die een octaaf hoger of lager klinken dan genoteerd. Octaverende instrumenten zijn: de piccolo, die een octaaf hoger klinkt; de sopraanblokfluit, die een octaaf hoger klinkt; de basfluit, die een octaaf lager klinkt; de contrafagot, die een octaaf lager klinkt; de gitaar, die een octaaf lager klinkt en de contrabas, die een octaaf lager klinkt. ... octaverende instrumenten zijn instrumenten die een octaaf

                                                                                                                                           
ééngestreept
Muziekbus - ééngestreept octaaf Het octaaf dat in het midden van het toongebied ligt; het vijfde octaaf van onderen af gerekend; aanduiding van de tonen in dit gebied. Het octaaf, omvattende de noten van de centrale c tot en met de b een septime hoger. ... eengestreept octaaf

                                                                                                                                           
chromatische toonladder
Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf

                                                                                                                                           
Toonladder
Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... twaalf verschillende even ver van elkaar liggende tonen per octaaf

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... de corpuslengte van die pijp te halveren zal de toon met 1 octaaf

                                                                                                                                           
Arnold+Schonberg<#>Arnold Schönberg
Arnold+Schonberg<#>Arnold Schönberg
Muziekbus - Arnold Schönberg<#>Arnold Franz Walter Schönberg, Oostenrijks- Amerikaans componist, auteur en schilder, geboren 13 september 1874 in Wenen - gestorven 13 juli 1951 in Los Angeles. Biografie Schönberg werd geboren in Wenen op 13 september 1874. ... dit is een grondreeks van twaalf halve tonen van het octaaf

                                                                                                                                           
eenendertigtoonsorgel
Muziekbus - Eenendertigtoonsorgel Orgel in het Teylers Museum in Haarlem met een klavier waarop het octaaf niet in twaalf exacte gelijke halve tonen is verdeeld, maar in 31 delen, waardoor de verschillende stemsystemen beter kunnen worden benaderd. ... in het teylers museum in haarlem met een klavier waarop het octaaf

                                                                                                                                           
Ottava
Muziekbus - (8va), boven de noten geplaatst betekent dat deze een octaaf hoger, onder de noten dat deze een octaaf lager moeten worden gespeeld (8va bassa). ... (8va), boven de noten geplaatst betekent dat deze een octaaf

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... grote of kleine seconde verschillen. pentatoniek (5 noten per octaaf

                                                                                                                                           
Unisono
Muziekbus - [It.] unis., all'unisono, het tegenovergestelde van Divisi. - eenstemmig, in gelijkluidendheid, eensluidend, éénklank. - alle partijen, instrumenten, of stemmen spelen of zingen dezelfde melodie en/of toonhoogte. ... van verschillende stemmen of instrumenten in eenklank of octaaf

                                                                                                                                           
Arabisch toonsysteem
Muziekbus - Volgens de oudere Arabische auteurs berust het Arabisch-Perzisch- Turkse systeem op een verdeling van het octaaf in zeventien theoretische tonen. De moderne theoretici zoeken een toenadering tot het Europese toonsysteem door een theoretische verdeling van het octaaf in 23 of 24 tonen. ... het arabisch-perzisch- turkse systeem op een verdeling van het octaaf

                                                                                                                                           
Duodecime
Muziekbus - Interval van een octaaf plus een kwint, bijvoorbeeld c - g'. De frequentieverhouding is 1: 3. ... interval van een octaaf

                                                                                                                                           
Interval
Muziekbus - [Lat. tussenruimte], vakterm in de muziek. De afstand tussen twee verschillende tonen (= toonhoogteverschil), gerekend als schrede of tweeklank. Bij gelijktijdig klinken van deze twee tonen spreken we van een harmonisch interval en worden deze boven elkaar genoteerd. ... prime, seconde, terts, kwart, kwint, sext, septiem, octaaf

                                                                                                                                           
bugel
Muziekbus - Koperen blaasinstrument, in timbre tussen piston en trompet. De bugel of flugelhorn ( Duits: flügelhorn) is een koperen blaasinstrument in Bes of Es of sporadisch ook wel C met drie ventielen, dat een belangrijk instrument is in fanfare-orkesten. ... een trigger overbodig en is het bereik in de laagte een half octaaf

                                                                                                                                           
Trombone
Trombone
Muziekbus - Christian Lindberg performances excerpts De trombone (in de volksmond ook wel foutief schuiftrompet genoemd) is een blaasinstrument en wordt tot het scherpe koper gerekend. Een trombone bestaat uit drie onderdelen; Een ketelvormig of V-vormig mondstuk. ... lipspanning, embouchure genoemd - veroorzaakt een toon die een octaaf

                                                                                                                                           
Saxofoon
Saxofoon
Muziekbus - De Saxofoon Altsaxofoon Een door de Belgische klarinettist, fluitist en instrumentmaker Adolphe Sax (1814-1894) in de jaren achttienveertig ontworpen metalen met een enkel riet aangeblazen blaasinstrument die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. ... is een recent door benedikt eppelsheim ontworpen octaaf

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... zijn maar 1 maat geldig en alleen maar voor de toonhoogte, het octaaf

                                                                                                                                           
achtvoets
Muziekbus - Achtvoets (register) oorspr. aanduiding voor de langste pijp van een orgelregister dat de juiste toonhoogte weergeeft van de toets die men neerdrukt; dit in tegenstelling tot de 16 voets registers en de 4 voets registers die resp. ... de 16 voets registers en de 4 voets registers die resp. een octaaf

                                                                                                                                           
Tremolo
Muziekbus - ( Italiaans voor trillend) Snelle en gelijkmatige herhaling van tonen op dezelfde toonhoogte of in een afstand van een octaaf. Het tremolo verleent de muziek een stormachtig, onrustig karakter. (zie ook triller) Tremolo is ook een technisch methode om de versterking van een signaal cyclisch te moduleren, vaak toegepast bij gitaarversterkers en elektronische piano's. ... van tonen op dezelfde toonhoogte of in een afstand van een octaaf

                                                                                                                                           
Tritonus
Muziekbus - Een interval van drie hele tonen of grote secunden, exact de helft van een octaaf, bijvoorbeeld c - fis of f - b. Dit interval is bepalend voor de Hele toons- toonladder, die vooral in het begin van de 20e eeuw populair werd. ... van drie hele tonen of grote secunden, exact de helft van een octaaf

                                                                                                                                           
Zestienvoets-Register
Muziekbus - Register waarbij de corresponderende toets een octaaf lager klinkt dan normaal. ... register waarbij de corresponderende toets een octaaf

                                                                                                                                           
Kwarttoonmuziek
Muziekbus - wordt hierbij verdeeld in 24 gelijke afstanden i.p.v. 12 zoals bij het gangbare systeem. De kwarttonmuziek maakt gebruik van een indeling van het het octaaf in 24 gelijke delen. De halve toonsafstand wordt dus gesplitst in twee kwarttonen. ... de kwarttonmuziek maakt gebruik van een indeling van het het octaaf

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4