YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst nouveaux-realisten nouveaux-realistes nouveau-realisme nouveau-roman restany pierre restany realistische kunst raysse martial raysse de realisten magisch-realistische magisch-realistisch magisch-realisme magisch-realisten magisch-realist op de laak harry op de laak roger somville somville jan van heel amerikaanse schilderkunst hans van norden van norden pyke koch kees andrea taal joelle tuerlinckx basisregels tuerlinckx aaneenschrijven figuratief co westerik figuratieve theo kurpershoek figuratieve kunst westerik mark brusse muziek psp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 69 voor - nouveaux realisten - in 0.0165507793426514 seconden.
Nouveau-Realisme
Kunstbus - Nouveau-Réalisme ... stromingen, de schilderkunst van het grote gebaar. les ' nouveaux

                                                                                                                                           
Pierre Restany
Kunstbus - Franse auteur en kunstcriticus, geboren 24 Juni 1930, overleden 29 mei 2003 in Parijs. ... het " festival d'avant garde" in parijs (1960) presenteren de nouveaux

                                                                                                                                           
realistische kunst
Kunstbus - Die uitbeeldingswijze waarbij het uitgebeelde een hoog gehalte objectief herkenbare werkelijkheid bevat. ... de popart, waarvan de franse aanhangers zich onder de naam les nouveaux

                                                                                                                                           
Martial Raysse
Kunstbus - Martial Raysse (geb. 1936) ... schilder en object- kunstenaar, medeoprichter van de groep nouveaux

                                                                                                                                           

De Realisten

Kunstbus - ... nouveaux

                                                                                                                                           
Magisch-Realisme
Kunstbus - De term wordt vooral gebruikt als aanduiding voor een aantal Nederlandse schilders die vanaf de jaren '20 en '30 actief waren. Temidden van een kunstwereld waarin steeds abstracter en expressiever geschilderd werd, grepen de magisch realisten juist terug op het realisme. ... nouveaux

                                                                                                                                           
Harry Op de Laak
Kunstbus - Maakte deel uit van de in 1948 opgerichte vereniging 'De Realisten' en richtte samen met Nicolaas Wijnberg en Hans van Norden de Amsterdamse galerie 'Kabinet Floret' op en zat in de beoordelingscommissie die adviezen gaf voor aankopen van de in 1968 opgerichte Stichting 'Henriette Antoinette' welke zich ten doel stelde kunstwerken te verzamelen 'waarvan de belangrijkheid tengevolge van tijdelijk heersende tendensen niet voldoende wordt onderkend.'. In de praktijk kwam dit neer op het verzamelen van eigentijdse figuratieve kunst in de klassieke traditie. Op de Laak was later als hoogleraar verbonden aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. ... nouveaux

                                                                                                                                           
Wat is juist: ad-hocoplossing, ad hoc-oplossing of adhocoplossing?
Genootschap Onze Taal - Ad-hocoplossing en ad-hoc-oplossing zijn allebei juist; ad hoc-oplossing is onjuist. Op zichzelf is adhocoplossing ook te verdedigen, maar de schrijfwijze met een of meer streepjes is duidelijker, en daarom aan te raden. ... (' nemo tenetur is latijn voor 'niemand kan verplicht worden') nouveaux

                                                                                                                                           
Pyke Koch
Kunstbus - Pyke Koch (1901-1991) ... nouveaux

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) ... nouveaux

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... nouveaux

                                                                                                                                           
Jan van Heel
Kunstbus - Johannes Jacobus van Heel, Nederlandse schilder, graficus en tekenaar en maakt gouches. ... nouveaux

                                                                                                                                           
Hans van Norden
Kunstbus - Graficus, glasschilder, monumentaal kunstenaar (intarsia, mozaïek en textiel), muurschilder, schilder en academiedocent. Geboren te Bussum 1915-12-03, overleden te Amsterdam 2011-07-01. ... nouveaux

                                                                                                                                           
Joëlle Tuerlinckx
Kunstbus - Belgische kunstenares, installatie en videokunstenaar, geboren in 1958 te Brussel, werkt en woont in Brussel. ... leuven (016/29.69.00), isbn 90-5349-292-5. nieuwe projecten, nouveaux

                                                                                                                                           
PAT ANDREA
Kunstbus - Voor zoon Pat Andrea (Den Haag, 1942) geldt dus zeker 'de appel valt niet ver van de boom'. Hij volgde de Koninklijke Academie voor beeldende Kunsten in Den Haag en ontwikkelde zich in korte tijd tot een knap tekenaar en schilder, die allerlei prijzen in de wacht sleepte. ... nouveaux

                                                                                                                                           
figuratieve kunst
Kunstbus - Figuratieve kunst staat voor een type kunst dat erop mikt de werkelijkheid (zo nauwkeurig mogelijk) weer te geven. ... nouveaux

                                                                                                                                           
Theo Kurpershoek
Kunstbus - Nederlandse graficus, grafisch ontwerper, glasschilder, monumentaal kunstenaar (intarsia), schilder van landschappen, portretten, stadsgezichten, stillevens, strandgezichten, tuinen, winterlandschappen, zelfportretten ... nouveaux

                                                                                                                                           
Mark Brusse
Kunstbus - Mark Brusse (1937) ... in parijs. hij maakte daar kennis met de wereld van de nouveaux

                                                                                                                                           
Co Westerik
Kunstbus - Jacobus Westerik, Nederlands graficus, illustrator, keramist, wandschilder, schilder, tekenaar van figuurfragmenten, figuurvoorstellingen en zelfportretten, 2 februari 1924 geboren in Den Haag, woont en werkt in Rotterdam. schilderijen zijn gestolde momenten uit het dagelijks leven, weergegeven in een uniek vertekend realisme. In zijn impressies van de zichtbare werkelijkheid slaagt hij er in het onderhuidse voelbaar te maken. ... nouveaux

                                                                                                                                           
François Dufrêne
Kunstbus - Franse fonetische dichter en kunstenaar 1930 Parijs - 1982 aldaar. ... arman, hains et villegle a la fondation du groupe des nouveaux

                                                                                                                                           
Darius Milhaud
Muziekbus - (Aix-en- Provence, 4 sept. 1892 - Genève, 22 juni 1974). Frans componist die zowel jazz- als Zuid- Amerikaanse invloeden in zijn muziek verwerkte. Tot zijn bekendste werken behoren 'Scaramouche' voor twee piano's en zijn ballet 'Creation du Monde'. ... bij het publiek, maar ook schandalen. de componisten van "les nouveaux

                                                                                                                                           
Paul Delvaux
Kunstbus - ... nouveaux

                                                                                                                                           
Stanley Spencer
Stanley Spencer
Kunstbus - Britse kunstenaar, geboren 30 juni 1891 Cookham - 14 december 1959 aldaar. ... nouveaux

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1981
Parlement & Politiek - Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 was D'66. Die partij ging onder aanvoering van Jan Terlouw van acht naar zeventien zetels. De 'grote drie' CDA, PvdA en VVD verloren respectievelijk vijf, negen en twee zetels. ... nouveaux

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6