YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek noot halve-noot hele-noot literair jan van der noot mol notennamen korte-voorslag notenschrift fermate kunst cultuur architectuur architecten gebouwen - nicolaes berchem karelie pijporgel koraalbewerking ligatuur dubbelkruis eliel saarinen contrapunt glissando vaste-voortekens berchem a-mol toon taal accent achtste custos ambitus violist legato bassleutel toon g czimkon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 120 voor - noot - in 0.0144059658050537 seconden.

Noot

Muziekbus - Schriftteken ter aanduiding van toonhoogte en toonduur. ... noot

                                                                                                                                           

Halve-Noot

Muziekbus - Halve Noot nootteken ter waarde van twee kwarteenheden. ... noot

                                                                                                                                           

Hele-Noot

Muziekbus - nootteken ter waarde van vier kwarteenheden. ... noot

                                                                                                                                           

Jan van der Noot

Kunstbus - Jan Baptista van der Noot, Zuidnederlands en Frans dichter, geboren 1536-1539? te Brecht, overleden ca. 1595 te Antwerpen Jan van der Noot is de eerste renaissance- dichter in onze taal geweest. Hij beschouwde zichzelf als een vernieuwer van de dichtkunst en geloofde heilig in eigen poëtische onsterfelijkheid. ... van der noot

                                                                                                                                           
Notenschrift
Muziekbus - schrijfwijze waarmee muziekstukken genoteerd worden. Aan elke toon wordt een bepaalde noot uit de toonladder toegevoegd, die acht tonen omvat; daartoe komen verhoogde en verlaagde tonen. Al naar gelang de lengte van de toon heeft men verschillende aanduidingen en symbolen, bijv. ... genoteerd worden. aan elke toon wordt een bepaalde noot

                                                                                                                                           
Notennamen
Muziekbus - Elke noot op de notenbalk heeft zijn eigen naam, opdat de muzikant weet welke noot hij moet spelen of zingen. De eerste 7 letters van het alfabet (A, B, C, D, E, F, G) zijn de namen die gebruikt worden voor de noten do (ut), re, mi, fa, sol, la; zijn de namen die in 1050 door Guido van Arezzo aan de noten werden gegeven, naar de eerste lettergrepen van een hymne op Johannes de Doper; later is si als zevende noot toegevoegd. ... elke noot

                                                                                                                                           
Fermate
Muziekbus - "Lengte ad libitum". Muziekteken tot onbepaalde verlenging van de duur van een noot of rust. De uitvoerder mag bepalen hoe lang de noot, het akkoord of de rust aangehouden wordt. Dit is meestal langer dan de feitelijk voorgeschreven notenwaarde, maar kan ook korter zijn. ... muziekteken tot onbepaalde verlenging van de duur van een noot

                                                                                                                                           
Korte-Voorslag
Muziekbus - Korte Voorslag Voorslag In de muziek is een voorslag een versiering die aangeeft dat de te spelen noot (hoofdnoot) voorafgegaan moet worden door een korter nootje. Een voorslag is in muzieknotatie herkenbaar als een klein ( achtste) nootje op de notenbalk al dan niet met een streepje erdoor (de z. ... is een voorslag een versiering die aangeeft dat de te spelen noot

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... van de pijp te laten varieren is men dus genoodzaakt om per noot

                                                                                                                                           
A-mol
Muziekbus - muziekterm - Verlaagde toon of noot. ... muziekterm - verlaagde toon of noot

                                                                                                                                           
Eliel Saarinen
Kunstbus - Gottlieb Eliel Saarinen Fins architect, stedenbouwkundige en grafisch ontwerper, geboren 20 augustus 1873 Rantasalmi, Finland – overleden 1 juli 1950 Cranbrook, Michigan, VS. Eliel Saarinen was een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Finse jugendstil resp. ... and fine arts, and paintings', in marika hausen et al. (zie noot

                                                                                                                                           
Karelie
Kunstbus - Karelië Karelië (Fins: Karjala; Russisch: Карелия, Karelija) is een historische regio in Noord- Europa, die gedeeltelijk deel uitmaakt van Finland maar voor het grootste deel in Rusland gelegen is. Het grootste deel van Russisch Karelië maakt deel uit van de Republiek Karelië en heeft als hoofdstad Petrozavodsk. ... van de kalevala', in kalevala. het epos der finnen (zie noot

                                                                                                                                           
Koraalbewerking
Muziekbus - is een bewerking van een koraalmelodie voor orgel, koor, orkest of andere combinaties. Hoewel in de 13de en de 15de eeuw omspeling en imitatie van kerkelijke melodieën al gebruikelijk waren, wordt met koraalbewerking in engere zin bedoelt, de bewerking van het protestantse koraal in verschillende vormen: het eenvoudige meerstemmige koraal (noot tegen noot); figuratie in één of meer stemmen met het koraal als cantus firmus (gefigureerd koraal); canonisch (koraalcanon); fugatisch (koraalfuga). ... in verschillende vormen: het eenvoudige meerstemmige koraal ( noot

                                                                                                                                           
Ligatuur
Muziekbus - Ligatura is, a. in het gregoriaanse kwadraatschrift de binding van twee of meer bijeenhorende noten tot een groep. b. in de mensurale muziek eveneens een samenbinding van meer noten, waarbij evenwel de vorm van de ligatuur en de plaats van een noot in de ligatura van invloed waren op de duur van de betrokken noot. ... waarbij evenwel de vorm van de ligatuur en de plaats van een noot

                                                                                                                                           
Nicolaes Berchem
Kunstbus - Nicolaes (Pietersz.) Berchem (1620-1683) Noord- Nederlandse etser en schilder van pastorale landschappen in italianiserende stijl, geboren 1 oktober 1620 te Haarlem (1 oktober 1620 gedoopt) - overleden 18 februari 1683 in Amsterdam. ... van zijn vader (zie lit. van thiel-stroman 1999, p. 242, noot

                                                                                                                                           
Dubbelkruis
Muziekbus - Een teken dat een toon tweemaal een halve toon verhoogd. De naam van de noot krijgt dan twee maal de uitgang "-is"; bijvoorbeeld: f wordt fisis. Zie verder Accident. Teken dat de verhoging van een toon met twee halve tonen aangeeft. ... dat een toon tweemaal een halve toon verhoogd. de naam van de noot

                                                                                                                                           
Glissando
Muziekbus - [It.], voordrachtsaanduiding in de muziek. Glissando betekent "glijdend" en wordt afgekort met "gliss". Het glijden van een bepaalde voorgeschreven noot naar een andere bepaalde voorgeschreven noot. De tussenliggende noten zijn niet te definiëren of in notenschrift vast te leggen. ... met "gliss". het glijden van een bepaalde voorgeschreven noot

                                                                                                                                           
contrapunt
Muziekbus - Contrapunt (van Lat. punctus contra punctum = noot tegen noot), tegenstem. Meerstemmigheid waarbij elk der optredende stemmen melodisch onafhankelijkheid en betekenis bezit. Deze vervlechting van horizontale melodische lijnen is het tegendeel van de harmonische schrijfwijze met haar naast elkaar geplaatste verticale samenklanken; in huidige opvatting vrijwel synoniem met polyfonie en steeds het tegengestelde van harmonie (homofonie). ... contrapunt (van lat. punctus contra punctum = noot

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... kunnen ook op andere plaatsen voorkomen. een voorteken voor de noot

                                                                                                                                           
eïs
Muziekbus - Eïs Eïs de met een halve toon verhoogde 3de toon van de toonladder van c ( enharmonisch gelijk aan f). Eis ( Italiaans: mi diesis; Frans: mi dièse; Engels: E sharp; Vlaams: mi kruis), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde e. ... kruis), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot

                                                                                                                                           
Gigue
Muziekbus - ( Italiaans: Giga (=viool), Engels: jig of jigg, van oudfrans giguer = dansen), De gigue is oorspronkelijk een snelle Schots- Ierse dans welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot. ... maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot

                                                                                                                                           
Het Wilhelmus
Muziekbus - Het Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. De auteur is waarschijnlijk Marnix van St. Allegonde, alhoewel sommigen beweren dat het Coornhert is geweest. ... menich edelman: maer godt heeft hem verheven verlost uit alder noot

                                                                                                                                           
ambitus
Muziekbus - Totale omvang van hoog tot laag van een melodie. Toonomvang, d.w.z. het bereik van de laagste tot de hoogste noot. Dit kan zowel slaan op de omvang van een melodie ("dit kinderliedje heeft een ambitus van een sext") als op het bereik van een instrument of stem ("deze beroemde bas- bariton heeft een ambitus van drie octaven"). ... toonomvang, d.w.z. het bereik van de laagste tot de hoogste noot

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10