YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur europese unie navo noord-atlantische verdragsorganisatie verdrag van maastricht paul-henri spaak jens stoltenberg ovse west-europese unie (weu) dirk stikker anders fogh rasmussen jaap de hoop scheffer vn joseph luns intergouvernementeel otan north atlantic treaty organization de krim russische agressie in oekraine javier solana wat is de navo de navo organisation transatlantique nord artikel 5 navo-verdrag nato eerste kamer tweede kamer delegatie naar de navo-assemblee naa europese commissie verenigde naties buitenlands beleid eu-lidstaten wereldhandelsorganisatie extern handelsbeleid hongaars voorzitterschap van de eu g7 imf europese unie (eu) in de wereld eu - in de wereld : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1170 voor - noord atlantische verdragsorganisatie - in 0.0810329914093018 seconden.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. ... noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)
De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. ... een overleg van 257 parlementariers uit de 28 lidstaten van de noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wereldspelers
De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... de europese unie en de navo de europese unie en de noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Drs. H.A. (Herman) Schaper
Herman Schaper (1949) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was in de periode 1981-1982 buitenland-woordvoerder van de D66-Tweede Kamerfractie was. Daarvoor was hij werkzaam als wetenschapper en ambtenaar van Buitenlandse Zaken. ... - plaatsvervangend permanent vertegenwoordiging bij de navo ( noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Navo
De NAVO, of Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, werd op 4.4. 1949 in Washington door België, Denemarken. Frankrijk. Groot-Brittannië. IJsland. Italië, Canada, Luxemburg, Nederland, Portugal en de VS gesticht. ... de navo, of noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
België
Op 25 mei 2014 waren er verkiezingen, waarbij N-VA flink won en de regeringspartijen (liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten) zich handhaafden ten opzichte van 2010. Na een moeizame formatie bracht de Waalse liberaal Charles Michel in oktober 2014 een kabinet tot stand van liberalen, Vlaamse nationalisten en Vlaamse christendemocraten. ... gastland europese organen intergouvernementele organisatie: noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
afkorting
1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). ... weggelaten. voorbeelden: ds. ( dominee), tv (televisie), navo ( noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
D.P. (Dick) Spierenburg
Vooraanstaand ambtenaar en diplomaat, die zijn sporen met name verdiende op het gebied van de Europese eenwording. Werd nog voor zijn afstuderen als econoom door Economische Zaken aangetrokken als ambtenaar en was na de oorlog directeur van de directie buitenlandse economische betrekkingen. ... 1971 - hoofd permanente vertegenwoordiging bij de navo ( noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga
Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). ... iii en iv) - secretaris-generaal van de navo ( noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees I (1948-1951)
De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). ... de indonesische kwestie in 1949 treedt nederland toe tot de noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Noord-Amerika

Noord Amerika ... noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
continent Europa
Noord-, Oost-, Zuid-, West-, en Centraal-Europa ... europa noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... behalve door hun eigen nationale leger, gegarandeerd door de noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... systeem laat afkoelen. geografische breedte: tussen evenaar en noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
A. (Ad) Ploeg
Defensie-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie, die staatssecretaris van onder meer dierenwelzijn en visserij werd in het eerste kabinet-Lubbers. Vocht als officier mee in de Korea-oorlog. Nadien onder meer docent aan de Hogere Krijgsschool en luitenant-kolonel. ... de hockey) - lid bestuur atlantische commissie - lid noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
aerosolen
Een aerosol is een ( colloïdaal) mengsel/suspensie van vaste (fijnstof) of vloeibare (waterdamp) deeltjes in een gas (de lucht). Een colloïde is (veel) groter dan een molecuul. ... 5 km weet door te dringen, de atlantische oceaan oversteken en noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Afrika
Afrika is na Azië in oppervlakte het grootste werelddeel ter wereld, mits men Noord- en Zuid-Amerika als twee aparte continenten ziet; anders is Afrika de derde in grootte. Het beslaat zo'n 30.244.050 vierkante kilometer (vasteland en eilanden samen), wat 20,3% van de totale landoppervlakte van de aarde is. Er wonen meer dan 800 miljoen mensen - ongeveer een zevende van de wereldbevolking. ... in oppervlakte het grootste werelddeel ter wereld, mits men noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Arabië
... qatar, koeweit en de verenigde arabische emiraten. aan de noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. D.U. (Dirk) Stikker
Liberale naoorlogse voorman met een nuchtere, zakelijke inslag. Zoon van een Groningse herenboer. Begon als bankier en was later directeur van bierbrouwerij Heineken. Legde als organisator van de Stichting van de Arbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog de basis voor de naoorlogse overlegeconomie. ... ijsland) - hoofd permanente vertegenwoordiging bij de noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
P. (Piet) Dankert
Vooraanstaande Europeaan van PvdA-huize. Na functies in het onderwijs en bij het opleidingsinstituut van de PvdA en na het voorzitterschap van de jongerenorganisatie te hebben bekleed internationaal secretaris van zijn partij. ... stichting atlantische commissie, van 1971 tot 1975 - lid noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Amerika
De Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS (Engels: United States of America, afgekort USA of US), is een Noord-Amerikaanse federatie van 50 staten en het district van Columbia (District of Columbia). ... engels: united states of america, afgekort usa of us), is een noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. W.F. (Wim) van Eekelen
VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I. ... tot 1966 - ambassaderaad permanente vertegenwoordiging bij de noord - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil ( Frans voor Circus van de Zon) is een wereldwijd optredend samenwerkingsverband van groepen artiesten, opgericht in 1984 en met zijn thuisbasis in Montréal, Québec, Canada. Cirque du Soleil heeft verschillende acts verspreid over de hele wereld. ... succes. 1988 we reinvent the circus vervolgt zijn tournee door noord - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Italië
Doorverwijspagina ... land in zuid- europa, behorend tot de europese unie. aan de noord - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 216