YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie consumentenautoriteit nederlandse mededingingsautoriteit mededingingswet de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit zelfstandig bestuursorgaan ministerie van economische zaken nma elektriciteitswet 1998 hans wijers toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat nma (nederlandse mededingingsautoriteit) gaswet in de autoriteit consument en markt opta autoriteit consument en markt rijksoverheid hoog college van staat acm europese unie de autoriteit consument en markt onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit wet mededingingswet wet - mededingingswet kabinet-rutte ii henk kamp h.g.j. (henk) kamp lousewies van der laan mr. l.w.s.a.l.b. (lousewies) van der laan renske leijten literair nederlandse-spelling cultuur muziek nederlandse nederlandse-muziek nederlandse wagnervereniging nederlandse-school nederlandse-opera nederlandse popmuziek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3403 voor - nma nederlandse mededingingsautoriteit - in 0.231175184249878 seconden.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt maakt zich als onafhankelijke toezichthouder sterk voor bedrijven en consumenten. ... (acm) - hoofdinhoud de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... zijn taak moet uitvoeren. nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
OPTA
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestond sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en was in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. ... 2013 vormen de opta, de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Milieu en duurzaamheid
Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... de natuurwetgeving. acm de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Consumentenautoriteit
Parlement & Politiek - De Consumentenautoriteit hield toezicht op de consumentenrechten en viel onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De autoriteit probeerde de kennis bij consumenten en bedrijven te vergroten. ... consumentenautoriteit, de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... is via deze wet de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... staatsblad (stb. 103). de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Mr. L.W.S.A.L.B. (Lousewies) van der Laan
Parlement & Politiek - Spraakmakende en welbespraakte politica van D66, die na lid van het Europees Parlement te zijn geweest een niet onopgemerkte Tweede Kamerperiode doormaakte. Groeide op in het buitenland en was al tijdens haar studie sterk internationaal georiënteerd. ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-spelling

Kunstbus - Nederlandse spelling ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-School

Muziekbus - Nederlandse School Onder de Nederlandse School (ook wel Bourgondische of franco- Vlaamse school genoemd) wordt in de muziekgeschiedenis verstaan het tijdperk van ca 1375 tot 1525, opkomst en bloei van de polyfonie ( contrapuntiek). ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse Wagnervereniging

Muziekbus - In 1883 overlijdt Richard Wagner. Datzelfde jaar nog is de Nederlandse Wagnervereeniging een feit. Een club steenrijke Amsterdamse zakenlieden laat zich op sleeptouw nemen door de muzikale jurist Henri Viotta, die van jongs af aan zijn hart aan Wagner heeft verpand. ... niet goed genoeg. dankzij de miljoenen van een eenzelvige zake nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-Muziek

Muziekbus - De Nederlandse muziek had in de 15de en 16de eeuw haar grootste betekenis, toen de componisten Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, Josquin Despréz, Adrian Willaert en Orlando di Lasso de kunstige polyfonie ontwikkelden, die bepalend werd voor de Europese muziekstijl. ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-Opera

Muziekbus - Opera in Nederland Terwijl veel landen in Europa al een lange operatraditie hadden – operahuizen, scholing, opera's in de eigen taal – was muziektheater in Nederland nog een exotische aangelegenheid. Tot ver in de negentiende eeuw waren het buitenlandse gezelschappen die hier opera's uitvoerden. ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse popmuziek

Muziekbus - Websites: Jaren vijftig Aan het einde van de jaren vijftig werd de rock 'n roll zeer populair bij een jeugdig publiek. Elvis Presley zou uitgroeien tot het eerste echte popidool. In Nederland was er in die tijd de Indo-rock, een muziekstroming die zich concentreerde in de regio Den Haag - Rotterdam en werd gemaakt door Indische en Molukse muzikanten afkomstig uit voormalig Nederlands Indië ( Indonesië). ... nma

                                                                                                                                           

De Nederlandse Opera

Muziekbus - De Nederlandse Opera is een Nederlands operagezelschap, gevestigd in Het Muziektheater te Amsterdam. Geschiedenis In 1946 wordt de Opera opgericht, een repertoiregezelschap met een vast ensemble. Het gezelschap gaat op tournee door het hele land met het accent op Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse boekbandontwerpers

Kunstbus - Nederlandse boekbandontwerpers tussen 1880 en 1940Omstreeks 1890 ontstond in Europa een kunststroming; in Frankrijk Art Nouveau, in Duitsland Jugendstil, in Groot-Brittannië Arts and Crafts en in Nederland Nieuwe Kunst genaamd, hoewel hier de namen Art Nouveau en Jugendstil eveneens ingeburgerd zijn. ... 1940 boekbanden en stofomslagen in allerlei stijlen op de boeke nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-Taalunie

Kunstbus - De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. ... nma

                                                                                                                                           

Canon Nederlandse klassieke muziek

Muziekbus - Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS ( Nederlandse Programma Stichting), die het voortouw nam voor een muziekcanon. ... het amsterdamse concertgebouw in 1962. de hoop van de ‘violiste nma

                                                                                                                                           

Engels-Nederlandse oorlogen

Kunstbus - Engels-Nederlandse Oorlogen ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-Dansdagen

Kunstbus - Al 10 jaar presenteert het festival de Nederlandse Dansdagen de beste dansvoorstellingen van de Nederlandse dans in een bruisende festivalsfeer in Maastricht. Voor deze feestelijke jubileumeditie zullen de favoriete Nederlandse dansvoorstellingen van het afgelopen theaterseizoen te zien zijn. ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse-Experimentele-Groep

Kunstbus - Nederlandse Experimentele Groep ... nma

                                                                                                                                           

Nederlandse literatuur

Kunstbus - Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. ... gedichten (1934) maria vasalis (mevr. drooglever fortuyn lee nma

                                                                                                                                           

Nederlandse kunst

Kunstbus - Artikel over kunst in Nederland door de eeuwen heen. ... een aanklacht vormde tegen het koloniale bewind in het toe nma

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1