YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: consumentenautoriteit nederlandse mededingingsautoriteit mededingingswet de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit europese commissie zelfstandig bestuursorgaan gaswet elektriciteitswet 1998 toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat nma (nederlandse mededingingsautoriteit) ministerie van economische zaken nma in de autoriteit consument en markt hans wijers opta hoog college van staat rijksoverheid autoriteit consument en markt acm wet - mededingingswet wet mededingingswet de autoriteit consument en markt henk kamp onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit kabinet-rutte ii r.m. (renske) leijten renske leijten h.g.j. (henk) kamp europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - nma - in 0.00703787803649902 seconden.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... zijn taak moet uitvoeren. nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt maakt zich als onafhankelijke toezichthouder sterk voor bedrijven en consumenten. ... (acm) - hoofdinhoud de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... is via deze wet de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... staatsblad (stb. 103). de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
OPTA
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestond sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en was in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. ... 2013 vormen de opta, de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Consumentenautoriteit
Parlement & Politiek - De Consumentenautoriteit hield toezicht op de consumentenrechten en viel onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De autoriteit probeerde de kennis bij consumenten en bedrijven te vergroten. ... consumentenautoriteit, de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
Milieu en duurzaamheid
Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... de natuurwetgeving. acm de nederlandse mededingingsautoriteit ( nma

                                                                                                                                           
R.M. (Renske) Leijten BA
Parlement & Politiek - Renske Leijten (1979) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Mevrouw Leijten was voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Zij was woordvoerder gezondheidszorg, welzijn en sport van de SP-fractie. ... veldhuijzen van zanten over het oordeel dat de nma

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1