YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer kabinet kabinetsformatie minister-president minister regering formatie regeerakkoord coalitie kabinet-van agt ii grondwet demissionair fractievoorzitters staatshoofd voorzitter van de eerste kamer staatssecretaris koninklijk besluit tweede kamerverkiezing voorzitter van de tweede kamer informateur premier soorten kabinetten kabinetsformatie 2017 constituerend beraad burgemeesters commissaris van de koning(in) regeringsverklaring reglement van orde van de tweede kamer parlementair kabinet nieuwe kabinetsformatie financien vicevoorzitter van de raad van state kamervoorzitter binnenlandse zaken minister zonder portefeuille gekozen minister-president of formateur buitenlandse zaken alexander pechtold jesse klaver 2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1359 voor - nieuwe kabinetsformatie - in 0.164075136184692 seconden.
Zoekterm nieuwe is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Kabinetsformatie

Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... de kamervoorzitter bepaalt samen met de nieuwe fractievoorzitters of dit debat plaatsvindt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2012

Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... meer over kabinetsformatie 1946 data en feiten formatie datum wat wie tot en met dagen 16 mei 1946 tweede kamer­verkiezingen 27 mei 1946 benoeming (in)for - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2003
Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I. De grote winnaar was de PvdA. Met de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos boekte de partij 19 zetels winst en kwam op 42 zetels. ... tie vernieuwing en democratie 990 0,0 0 0 0 lijst veldhoen 296 0,0 0 0 0 wie werden er op 22 januari gekozen na de verkiezingen kabinetsformatie 2003 het kabinet-balkenende ii, met cda, vvd en d66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een k - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... meer over de kandidaten hoe verder? kabinetsformatie 2002 de tweede kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer lpf en verlies voor de deelnemers aan paa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Z.M. (koning Willem III) Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, prins van Oranje-Nassau
Vorst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Volgde in 1849 zijn vader pas na enige aarzeling op, omdat hij weinig ingenomen was met de nieuwe liberale Grondwet. Trachtte nog enige jaren zijn macht enigszins te herwinnen. ... dit bezoek werd in mei 1884 door een tegenbezoek beantwoord - gaf in 1888 schriftelijk aan mackay de opdracht tot kabinetsformatie en had verder ook geen contact met de formateur - was in mei en september 1888, september 1889 en september 1890 vanwege ziekte - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuwe-Figuratie

nieuwe figuratie De Nieuwe Figuratie is een verzamelnaam voor een groep kunstenaars die in de jaren zestig en zeventig een hernieuwde belangstelling kregen voor de figuratieve elementen in de schilderkunst. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nieuwe-Schilderkunst

Nieuwe Schilderkunst Zie neo-expressionisme - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nieuwe-Fotografie

Nieuwe Fotografie Rond 1890 raakten fotografen in de greep van het idee dat ze het beste nostalgische quasi-schilderijtjes in de trant van de Haagse School konden maken om hun vak als kunst erkend te krijgen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nieuwe-Wilden

Nieuwe Wilden Aan het Duits (Die Neue Wilde) ontleende benaming voor de jonge kunstenaars die verantwoordelijk waren voor de opleving van de neo- expressieve schilderkunst (en in geringe mate ook beeldhouwkunst) vanaf 1977. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2017

De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... net als in 2012 nam de tweede kamervoorzitter na de tweede kamerverkiezingen 2017 het voortouw bij het formatieproces van een nieuwe regering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

kabinetsformatie

Het proces na de verkiezingen voor de Tweede Kamer dat uitmondt in de installatie van een kabinet dat het vertrouwen geniet van het parlement. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Nieuwe-Bouwen

Het Nieuwe Bouwen (1920-1960) De term wordt gebruikt voor de architectuur ontwikkeld tussen 1925 en 1940 en ligt dicht tegen die van de Nieuwe Zakelijkheid en de Internationale stijl aan. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nieuwe Fotografie

Aanhangers van de Nieuwe Fotografie waren geïnteresseerd in alles wat met machines te maken had: ze werden geïntrigeerd door de vormen ervan (met hun koud glanzende metaal) en de producten die ze voortbrachten (de eindeloze herhaling van identieke vormen). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Nodig zijn / hebben
Juist is: ‘Ze hebben nieuwe kleren nodig. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Nieuwe Wegen (Nieuwe Wegen)

NIEUWE WEGEN richt zich op een economisch socialer beleid, op een strenger immigratie- en asielbeleid, op herstel van normen en waarden en op vermindering van flexwerken. De partij werd opgericht door oud-PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuwe Wetering - (geografische naam)

Nieuwe Wetering 1 (Kaag en Braassem, ZH) 1343 Nuwe Weteringhe 1, 1615 de Nieuwe Weteryng 2, 1639 Nieuwe wetering 3; Overdrachtelijk gebruik van de waternaam, een samenstelling van → wetering 'waterloop voor de afwatering van een bepaald gebied' met de toevoeging nieuw ter onderscheiding van → Oude_Wetering 1. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

hercontrole - (nieuwe controle)

hercontrole ‘nieuwe controle’ -> Fries herkontrôle ‘nieuwe controle’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Nieuwe woorden

Nieuwe woorden kunnen op verschillende manieren gevormd worden. De gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling, nieuwvorming en ontlening. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2010

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... tjeenk willink zette intussen in op een nieuwe formatiepoging met de vvd, pvda, d66 en groenlinks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nieuwe-Vlaamse-School

Nieuwe Vlaamse School Opgericht door Jef Verheyen en Engelbert Van Anderlecht uit onvrede met de 'anti- schilderkunst' die voorgestaan wordt door de leiding van G 58-Hessenhuis. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Nieuwe Bouwen

Een van de termen voor de (internationale) bouwstijl welke zijn hoogtepunt had tussen de twee wereldoorlogen, ook wel functionalisme of Nieuwe Zakelijkheid genoemd. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139