YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst nieuwe-schilderkunst schilderkunst fotografie taal nieuwe-figuratie hoofdletter of kleine letter nieuwe-wilden nieuwe-fotografie architectuur alternatieve spelling deense schilderkunst amerikaanse schilderkunst deense kunst deense kunstenaars deense kunstenaar neue wilde neue malerei neo-expressionistisch neuen wilden neo-expressionisme nieuwe-vlaamse-school heftige malerei nieuwe schilderkunst literair nieuwe-beelding neo-plasticisme nieuwe zakelijkheid new objectivity neue-sachlichkeit cultuur vvd pvda d66 leonardo da vinci muziek design groningen post-kubisme moderne kunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4541 voor - nieuwe schilderkunst - in 0.28098201751709 seconden.

Nieuwe-Schilderkunst

Kunstbus - Nieuwe Schilderkunst ... nieuwe

                                                                                                                                           

schilderkunst

Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. Ook aan de hand van de kleuren kan men een indeling maken in bijvoorbeeld olie-, acryl-, aquarel- of temperaschilderkunst.Maar uiteraard zijn het niet de materialen, maar de menselijke creativiteit die aan de basis ligt van de schilderkunst. ... rijk. grote muren worden vervangen door glasramen, het nieuwe

                                                                                                                                           

Nieuwe-Figuratie

Kunstbus - nieuwe figuratie ... nieuwe

                                                                                                                                           

Nieuwe-Wilden

Kunstbus - Nieuwe Wilden ... nieuwe

                                                                                                                                           

Nieuwe-Fotografie

Kunstbus - Nieuwe Fotografie ... nieuwe

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... en de engelse satiristen. als geheel stond de groep open voor nieuwe

                                                                                                                                           

Deense schilderkunst

Kunstbus - In de eerste helft van de 19de eeuw beleefde Denemarken in cultureel opzicht een 'Gouden Eeuw'. Kunstenaars als Rørbye, Købke en Lundbye bepaalden met hun unieke werken het gezicht van de Deense schilderkunst. ... christiansborg de koninklijke schilderijenverzameling in een nieuwe

                                                                                                                                           

Nieuwe-Vlaamse-School

Kunstbus - Nieuwe Vlaamse School ... nieuwe

                                                                                                                                           
neo-expressionisme
Kunstbus - Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei, Neue Wilde of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A.R. Penck, Georg Baselitz en de Amerikanen Eric Fischl, Julian Schnabel en Susan Rothenberg. ... ook wel nieuwe

                                                                                                                                           
Neo-plasticisme
Kunstbus - Nieuwe Beelding of Neo-plasticisme ... nieuwe

                                                                                                                                           
Neue-Sachlichkeit
Kunstbus - Neue-Sachlichkeit (Nieuwe Zakelijkheid, Eng: New Objectivity) ... neue-sachlichkeit ( nieuwe

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... realisme manierisme minimal art naturalisme neoclassicisme nieuwe

                                                                                                                                           
Postkubisme
Kunstbus - Het Franse postkubisme is een vrij vage term die gehanteerd wordt om de Parijse kubistische schilderkunst aan te duiden die in onmiddellijke confrontatie met of als latere reactie op het oorspronkelijke kubisme van Braque en Picasso ontstaat. Het is een modieuse, speelse, decoratieve variant van het kubisme die niet de strengheid vertoont van het nagevolgde voorbeeld. ... de tijd van ongebreideld experimenteren en revolutionair ver nieuwe

                                                                                                                                           
Hugo Heyrman
Kunstbus - Dr. Hugo Fidelis Eugenie Heyrman, °20 december 1942 Zwijndrecht, Provincie Antwerpen. Vlaams-Belgische kunstenaar, schilder, filmmaker, internetpionier, onderzoeker in synesthesie- en nieuwe media. Woont en werkt te Antwerpen. Sinds 1993 werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel. ... filmmaker, internetpionier, onderzoeker in synesthesie- en nieuwe

                                                                                                                                           
Modernisme
Kunstbus - Het modernisme, eigenlijk meer een geesteshouding dan een specifieke kunststijl, was een verschijnsel dat op kwam in het begin van de twintigste eeuw als een soort belijdenis van het geloof in de traditie van het nieuwe. Variërend van de schildering van de beau monde door de impressionisten (Liebermann) tot de radicale nieuwe stijl van de kubisten (Braque en Picasso) gingen kunstenaars meer en meer op zoek naar een visueel equivalent voor het moderne leven en denken. Het modernisme omvat tal van avant-garde bewegingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. ... als een soort belijdenis van het geloof in de traditie van het nieuwe

                                                                                                                                           
Picturalisme
Kunstbus - In het picturalisme (painterly aesthetic) zien we een soft focus en schilderachtige foto's. Hoe minder er van de realiteit te herkennen was des te beter de foto. Onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst van de late 19e eeuw en leverde aldus stemmige, net niet scherpe, in een warme tint afgewerkte foto's op.De picturalistische fotografen hanteerden bij het maken van beeld een romantische benadering. Door middel van verschillende aspecten intensiveerden zij de gevoelswaarden in hun beeld. In de fotografie begint het picturalisme rond 1885 met een hoogtepunt tussen 1889 en 1912 en duurt tot ongeveer 1915. ... jaren die volgden op de ontdekking van de fotografie werd dit nieuwe

                                                                                                                                           
impressionistische kunst
Kunstbus - Impressionisme (in de schilderkunst) ... formeert. concurrentie fotografie. de ontwikkeling van deze nieuwe

                                                                                                                                           
Sergej Sjtsjoekin
Kunstbus - De collectie nieuwe West-Europese kunst van de Hermitage in haar huidige vorm ontstond pas halverwege de twintigste eeuw, ten gevolge van omvangrijke transformaties in de museumwereld gedurende het Sovjettijdperk. Deze collectie bestaat voornamelijk uit schilderijen die drie à vier decennia eerder in Parijs waren verworven door de grote Moskouse ondernemers Sergej Ivanovitsj Sjtsjoekin (1854-1936) en Ivan Abramovitsj Morozov (1871-1921). ... sjtsjoekin de collectie nieuwe

                                                                                                                                           
Max Ackermann
Max Ackermann
Kunstbus - ... wordt het karakter van het vlak behouden waarmee het een nieuwe

                                                                                                                                           
Karel Appel
Karel Appel
Kunstbus - Nederlandse schilder, beeldhouwer, tekenaar en dichter, geboren 25 april 1921 Amsterdam - overleden 3 mei 2006 in Zürich, Zwitserland. ... en constant samen met anton rooskens, theo wolvecamp, jan nieuwe

                                                                                                                                           
Romantiek in Nederland
Kunstbus - Vooral landschapsschilders. Gericht op 17e eeuw. Weinig nieuwe thema's. Realistisch Tussen 1810 en 1860 is Nederland in de ban van de romantische schilderkunst. ... vooral landschapsschilders. gericht op 17e eeuw. weinig nieuwe

                                                                                                                                           
Rob Birza
Kunstbus - Nederlands schilder, tekenaar, beeldhouwer; non-figuratief en figuurvoorstellingen, ... blossom', galerie van krimpen, amsterdam. 1989 'rob birza: nieuwe

                                                                                                                                           
barok
Kunstbus - Kunststroming van ca. 1600 tot ca. 1750. De oorsprong van het begrip is waarschijnlijk afkomstig van het Portugese woord 'barocco' voor een onregelmatig gevormde parel: de barokparel. Tot in de 19e eeuw gold barok als een afwijzende benaming voor het vreemde en bombastische. Pas later werd barok een kunsthistorisch begrip. ... zich over heel europa en de europese kolonien in de nieuwe

                                                                                                                                           
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Kunstbus - Zuid-Nederlands (Vlaams) schilder, geboren ca. 1390 (Maaseik/Maastricht?) - overledem 9 juli 1441 in Brugge. ... over de maker van het altaarstuk. in feite luidt het werk een nieuwe

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3