YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek kunst cultuur architectuur literair nico van der laan kabinet-balkenende iv taal uitdrukkingen en spreekwoorden biografisch archief thom de graaf elco brinkman kabinet pvda kabinet-den uyl bossche school dom hans van der laan hans van der laan eerste kamer vvd kabinet-balkenende ii geert wilders sp jan marijnissen emile roemer design agnes kant martin van rooijen mat herben mariko peters namen pauline krikke kabinet-rutte i kabinet-kok ii woordkeuze voorzetsels harry van bommel europese unie jan nagel kabinet-de jong : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7390 voor - nico van der laan - in 0.313714981079102 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Nico van der Laan

Kunstbus - Nico van der Laan (1908 - 1986) was een Nederlands architect. Ook zijn twee broers Jan en Hans waren Nederlands architecten. Nico van der Laan studeerde in 1937 af aan de Technische Hoogeschool (TH) in Delft. ... nico

                                                                                                                                           

Hans van der Laan

Kunstbus - Dom Hans van der Laan Nederlandse Benedictijner monnik en architect, geboren 29 december 1904 Leiden - overleden 19 december 1991 Mamelis. Dom Hans van der Laan was een van de leidende figuren van de Bossche School. ... leo van der laan. ook zijn broers jan van der laan en nico

                                                                                                                                           

Waar komt het versje 'Een mens lijdt dikwijls het meest door/van het lijden dat hij vreest' vandaan?

Genootschap Onze Taal - Het is helaas niet bekend wie de dichter is van deze wijze uitspraak. ... wie de dichter is van deze wijze uitspraak. de columnist nico

                                                                                                                                           
Bossche school
Kunstbus - Bossche School De Bossche school was een traditionalistische stroming in de Nederlandse architectuur die sterk gebaseerd was op getalmatige verhoudingen en die vooral zijn weerslag had op de katholieke kerkenbouw. ... de kerkelijke wederopbouw. dom hans van der laan, zijn broer nico

                                                                                                                                           

Mr. E.E. (Eberhard) van der Laan

Parlement & Politiek - Eberhard van der Laan (1955) is sinds 7 juli 2010 burgemeester van Amsterdam. Hij was van 14 november 2008 tot 23 februari 2010 minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Eerder was de heer Van der Laan advocaat in Amsterdam en in de periode 1990-1998 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in de hoofdstad. ... nico

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze een dronkemansgebedje doen ('zijn laatste geld uittellen') vandaan?

Genootschap Onze Taal - K. ter Laan geeft in zijn Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen als toelichting bij deze uitdrukking: "Zoals een dronken man uitrekent of hij nog een borrel betalen kan." Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) wordt de manier waarop de dronkeman zijn (laatste) geld telt in deze uitdrukking vergeleken met het door de vingers laten glijden van de kralen van de rozenkrans bij het gebed. ... nico

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... nico

                                                                                                                                           

'Je zult nog raar van de bok dromen.' Wat betekent deze uitdrukking?

Genootschap Onze Taal - 'Je zult van de bok dromen' betekent 'Er staat je een bestraffing te wachten', aldus de grote Van Dale (2005) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Met bok wordt in dit geval een strafwerktuig bedoeld, volgens Van Dale en het WNT een soort pijnbank. ... nico

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2006: de 'Ayaan-crisis'
Parlement & Politiek - Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag aan van de bewindslieden van D66 en stelden hij en de overige bewindslieden hun portefeuilles ter beschikking. De D66-bewindslieden stapten op, nadat de D66-fractie een dag eerder het vertrouwen in minister Verdonk had opgezegd. ... ministersposten werden opgevuld door de staatssecretarissen nico

                                                                                                                                           

Mr. L.W.S.A.L.B. (Lousewies) van der Laan

Parlement & Politiek - Spraakmakende en welbespraakte politica van D66, die na lid van het Europees Parlement te zijn geweest een niet onopgemerkte Tweede Kamerperiode doormaakte. Groeide op in het buitenland en was al tijdens haar studie sterk internationaal georiënteerd. ... nico

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Parlement & Politiek - Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... nico

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Parlement & Politiek - Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... nico

                                                                                                                                           
Burgemeester
Parlement & Politiek - Een burgemeester is een door de Kroon benoemde gemeentebestuurder, die lid en voorzitter is van het College van burgemeester en wethouders in een gemeente. De burgemeester heeft een belangrijke rol bij de beleidsvorming in een gemeente en heeft daarnaast speciale verantwoordelijkheid voor de openbare orde. ... nico

                                                                                                                                           

Nico van Rijn

Kunstbus - Nico ( Nicolaas Petrus Quirinus) van Rijn (1887-1962) Nederlandse Kunstschilder Zie ook volledige bron: Nicolaas Petrus Quirinus van Rijn werd op 18 juli 1887 te Hilversum geboren. Hij studeerde 2 jaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. ... nico

                                                                                                                                           

M.J.A. (Maria) van der Hoeven

Parlement & Politiek - Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. ... nico

                                                                                                                                           

Leiderschapswisselingen

Parlement & Politiek - Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... nico

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie juli 2006
Parlement & Politiek - Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... ter vervanging van d66-minister brinkhorst - staatssecretaris nico

                                                                                                                                           
De 'Paascrisis'
Parlement & Politiek - Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... nico

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Parlement & Politiek - Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... nico

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
Parlement & Politiek - De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... nico

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I. De grote winnaar was de PvdA. Met de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos boekte de partij 19 zetels winst en kwam op 42 zetels. ... nico

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters KVP
Parlement & Politiek - Bekende KVP -voorzitters waren Fons van der Stee, Piet Aalberse, Harry van Doorn en Jan Andriessen. P.J. Witteman was in 1945 de eerste voorzitter van de KVP. ... nico

                                                                                                                                           
D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - D66 haalde bij de verkiezingen van 22 januari 2003 6 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Thom de Graaf. Het verkiezingspamflet was getiteld 'Juist nu!'. D66 had voor de verkiezingen 7 zetels in de Tweede Kamer. ... nico

                                                                                                                                           

Prof.Dr. N.J. (Nico) Schrijver

Parlement & Politiek - Nico Schrijver (1954) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden, wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. ... n.j. ( nico

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10