YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst muziek neue wilde neo-expressionisme heftige malerei neue malerei neuen wilden nieuwe schilderkunst neo-expressionistisch literair cultuur architectuur jorg immendorff immendorff, nieuwe-wilden neue-wilden taal dat/wat/die/wie werkwoord persoonsvorm meewerkend voorwerp sterk/zwak werkwoord hulpwerkwoord oude naamvallen verwijswoord woordgeslacht aus der neuen welt woordkeuze sezession design groningen europese commissie europese unie europees parlement verdrag van lissabon fotografie mode balkenende raad van ministers europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 450 voor - neuen wilden - in 0.0388131141662598 seconden.
neo-expressionisme
Kunstbus - Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei, Neue Wilde of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A.R. Penck, Georg Baselitz en de Amerikanen Eric Fischl, Julian Schnabel en Susan Rothenberg. ... neuen

                                                                                                                                           
Jörg Immendorff
Jörg Immendorff
Kunstbus - ... van de jaren zestig zijn de jonge duitse schilders, 'die neuen

                                                                                                                                           

Nieuwe-Wilden

Kunstbus - Nieuwe Wilden ... neuen

                                                                                                                                           

Neue-Wilden

Kunstbus - Neue Wilden ... neuen

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De vrouw die we een bos bloemen wilden geven, negeerde ons' of 'De vrouw wie we een bos bloemen wilden geven, negeerde ons'?

Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn goed. Lange tijd werd alleen 'de vrouw wie we een bos bloemen wilden geven' als juiste vorm beschouwd, maar ook 'de vrouw die we een bos bloemen wilden geven' is juist. De betrekkelijke voornaamwoorden die en wie zijn in deze zin meewerkend voorwerp (verderop meer hierover). ... neuen

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Wij wouden per se winnen', 'Wij wouen per se winnen' of 'Wij wilden per se winnen'?

Genootschap Onze Taal - Alleen 'Wij wilden per se winnen' voldoet helemaal aan de taalnorm. Wie een van de andere varianten gebruikt, kan bijna rekenen op commentaar vanwege slordig taalgebruik. Toch nemen de Spellingwijzer Onze Taal, het officiële Groene Boekje en Van Dale naast wilden ook wouden op; Van Dale noemt bovendien nog de informele vormen wouen en wouwen. ... neuen

                                                                                                                                           

Wat is juist? Mieke vroeg aan de vrouw en diens dochter of ze haar wilden helpen. Mieke vroeg aan de vrouw en dier dochter of ze haar wilden helpen. Mieke vroeg aan de vrouw en haar dochter of ze haar wilden helpen.

Genootschap Onze Taal - Zin 3 is het gewoonst, maar zin 2 kan ook. In zin 1 wordt met diens verwezen naar een vrouw, en dat klopt eigenlijk niet. Met diens mag alleen naar mannelijke personen worden verwezen. Zin 3 heeft wel als nadeel dat hij dubbelzinnig is. ... neuen

                                                                                                                                           

Aus Der Neuen Welt

Muziekbus - [Duits, lett. "Uit de nieuwe wereld"], alternatieve benaming voor symfonie nr. 9 in e-mineur op. 95 van Antonin Dvorák. Antonin Dvorák schreef de vierdelige symfonie "Aus der neuen Welt" in New York, waar hij drie jaar lang als directeur van het conservatorium werkzaam was. ... der neuen

                                                                                                                                           
Is eenzelfde juist in de zin 'Gelukkig hadden beide ouders eenzelfde oplossing in gedachten'?
Genootschap Onze Taal - Als bedoeld is dat beide ouders het probleem op gelijke wijze wilden oplossen, is niet eenzelfde maar dezelfde juist. Eenzelfde betekent 'overeenkomend met wat is genoemd' ofwel 'een soortgelijk(e)'. Het kan vaak vervangen worden door een dergelijk(e). ... neuen

                                                                                                                                           
Sezession
Kunstbus - Bij het einde der 19de eeuw ontstonden meerdere Sezession-bewegingen. Het waren telkens separatistische bewegingen, waarbij de kunstenaars afstand wilden nemen van de doelstellingen van een bestaande vereniging (vaak de te conservatief bevonden Akademie), nieuwe idealen wilden nastreven of een nieuw publiek wilden bereiken. ... neuen

                                                                                                                                           
Picturalisme
Kunstbus - In het picturalisme (painterly aesthetic) zien we een soft focus en schilderachtige foto's. Hoe minder er van de realiteit te herkennen was des te beter de foto. Onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst van de late 19e eeuw en leverde aldus stemmige, net niet scherpe, in een warme tint afgewerkte foto's op.De picturalistische fotografen hanteerden bij het maken van beeld een romantische benadering. Door middel van verschillende aspecten intensiveerden zij de gevoelswaarden in hun beeld. In de fotografie begint het picturalisme rond 1885 met een hoogtepunt tussen 1889 en 1912 en duurt tot ongeveer 1915. ... neuen

                                                                                                                                           
Russische revolutie
Kunstbus - Russische Revolutie ... neuen

                                                                                                                                           
Groningen<#>De Slag bij Leipzig of Volkerenslag (16-19 oktober 1813)<#>Beleg van Delfzijl
Kunstbus Groningen - In Stad en Lande vertegenwoordigden de verenigde burgersociëteiten de unitaristische partij, tegenover de overwegend federalistische bestuurders. Spreekbuis van de unitarissen was de Onverwachte Courier. ... neuen

                                                                                                                                           
Wiener-Werkstatte
Kunstbus - Wiener Werkstätte ... neuen

                                                                                                                                           
Tibet
Kunstbus - Tibet (Tibetaans: Pö of Peu) is een geografisch gebied en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over het Tibetaans Hoogland. ... neuen

                                                                                                                                           
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Kunstbus - Auguste (François Auguste René ) Rodin ... neuen

                                                                                                                                           
Geuzen
Kunstbus - Op 5 april boden tweehonderd edellieden landvoogdes Margaretha van Parma een smeekschrift aan. Zij wilden dat er een einde kwam aan de geloofsvervolgingen en dat er een vergadering van de Staten-Generaal werd uitgeschreven om de problemen in het land te bespreken. ... neuen

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Parlement & Politiek - Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... neuen

                                                                                                                                           
kapitalisme
Kunstbus - Kapitalisme is een politiek-economisch staatssysteem sterk gerelateerd aan de liberale staatsfilosofie, die uitgaat van de individuele (politieke en economische) vrijheid, het eigendomsrecht en vrije marktwerking. ... neuen

                                                                                                                                           
Viktor-&-Rolf
Viktor-&-Rolf
Kunstbus - ... neuen

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
Parlement & Politiek - In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... neuen

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... neuen

                                                                                                                                           
Bozzetti
Kunstbus - Voorbereidende, vrij ver uitgewerkte schetsen. Meestal driedimensionaal voor beeldhouwwerken, maar soms ook geschilderd of getekend. Gebruik 'voorbereidende schetsen' voor soortgelijke architectonische schetsen. Gebruik 'maquettes' voor grovere schetsen. ... neuen

                                                                                                                                           
interbellum
Kunstbus - Periode tussen twee oorlogen, vooral die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. ... neuen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14