YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur neoliberalistische neoliberalisme neoliberale neoliberaal neoliberalistisch neoconservatisme conservatisme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 3 van 3 voor - neoliberalisme - in 0.00261116027832031 seconden.

neoliberalisme

Kunstbus - Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig, een radicalere en laissez-faire-achtige vorm van kapitalisme. Het richtte zich vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, zoals het openbaar vervoer en de posterijen en telefonie. ... neoliberalisme

                                                                                                                                           
neoconservatisme
Kunstbus - Het neoconservatisme is een pragmatische politieke stroming, die tegelijkertijd met het neoliberalisme sinds de jaren tachtig een steeds grotere invloed kreeg in de westerse politiek. Neoconservatieven worden ook wel neocons genoemd. ... pragmatische politieke stroming, die tegelijkertijd met het neoliberalisme

                                                                                                                                           
conservatisme
Kunstbus - het conservatisme (o) (v. Lat. conservare = behouden), Neiging tot behoud, afkeer van vernieuwing of verandering, in ongunstige zin behoudzucht... Zie ook: christen-democratische en liberale partijen in de westerse wereld een sterke conservatieve stroming, zonder dat deze echter een belemmering vormt voor de opbouw van een sociale verzorgingsstaat. ... nieuwe gedaante. dit neoconservatisme (door sommigen ook wel neoliberalisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6